plac zabaw Ostrożanka Archives - Gmina Mirzec

Odbiór placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ostrożance

Zakończyły się prace przy budowie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeniu siłowni zewnętrznej na gminnej działce w Ostrożance.

We wtorek 21 listopada nowo ustawione urządzenia zostały odebrane bez uwag w obecności wójta gminy Mirosława Seweryna, radnego z Ostrożanki Radosława Gralca, inspektora nadzoru z firmy Spiinwest Mariusza Pająka, kierownika Referatu Inwestycji Ryszarda Nowaka wraz z pracownikami oraz …

Na gminnej działce w Ostrożance w sąsiedztwie remizy OSP powstanie plac zabaw dla dzieci.

W poniedziałek 5 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z firmą Usługi Projektowe Joanna Kwintal na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy placu zabaw w Ostrożance. Firma ma także dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym …

Powrót do góry