Odwodnienie drogi Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec zleciła przygotowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej w Gadce.

Projekt wykona firma Usługi Projektowo – Budowlane Andrzej Gała, z którą wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę realizację usługi. Do 10 grudnia 2022 roku ma powstać projekt odwodnienia drogi na długości 720 metrów. Wykonawca ma także uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami oraz …

Gmina Mirzec w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych podejmuje działania zmierzające do rozwiązania problemu odwodnienia w obrębie drogi powiatowej w Gadce.

Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie w terenie z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy w Mircu z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, radnymi z Gadki oraz przedstawicielem jednostki projektowej. Celem spotkania było wypracowanie koncepcji kompleksowego …

Powrót do góry