Gadka. Spotkanie w sprawie odwodnienia drogi - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych podejmuje działania zmierzające do rozwiązania problemu odwodnienia w obrębie drogi powiatowej w Gadce.

Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie w terenie z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy w Mircu z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, radnymi z Gadki oraz przedstawicielem jednostki projektowej. Celem spotkania było wypracowanie koncepcji kompleksowego odwodnienia w obrębie drogi powiatowej w Gadce. Uczestnicy spotkania ocenili warunki terenowe oraz wstępnie ustalili sposób wykonania odwodnienia. Wykonanie prac pozwoli w przyszłości na uniknięcie podtapiania posesji w Gadce.

Powrót do góry