gimnastyka korekcyjna Archives - Gmina Mirzec

Część uczniów klas pierwszych szkół podstawowych będzie wymagała konsultacji ze specjalistą korygującym wady postawy.

W połowie maja 2022 roku ponad 70 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec przeszło badania w kierunku diagnozy wad postawy. Po analizie wyników specjaliści z Międzygminnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej przygotowali zestaw porad dla rodziców, na co powinni …

Ponad 70 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych przeszło badania przesiewowe w kierunku diagnozy wad postawy.

Badania przeprowadzili specjaliści fizjoterapeuci i nauczyciele gimnastyki korekcyjnej Międzygminnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach. Akcja badań przesiewowych została zorganizowana dzięki inicjatywie wójta Mirosława Seweryna, który wychodząc naprzeciw zainteresowaniu rodziców problematyką wad postawy u dzieci oraz sygnałom od lekarza lub …

Gmina Mirzec jako jedna z nielicznych gmin prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy.

W 2021 roku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał porozumienie z Powiatem Starachowickim na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach w Mircu i Jagodnem. W przedszkolach tych w okresach od marca do czerwca i ponownie od października do grudnia 2021 …

Nauczyciele z Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach poprowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z przedszkoli w Mircu i Jagodnem.

9 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierując się troską o prawidłowy rozwój dzieci i kształtowanie nawyków właściwej postawy ciała, wystąpił z wnioskiem do starosty starachowickiego Piotra Babickiego o objęcie gimnastyką korekcyjną przez …

Powrót do góry