Gimnastyka korekcyjna w gminie Mirzec - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec jako jedna z nielicznych gmin prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy.

W 2021 roku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał porozumienie z Powiatem Starachowickim na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach w Mircu i Jagodnem. W przedszkolach tych w okresach od marca do czerwca i ponownie od października do grudnia 2021 zajęcia prowadzili nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Starachowicach. Dzieci w ramach programu zostały objęte badaniami diagnostycznymi i prowadzono monitoring postępów.

W 2022 roku gimnastyka korekcyjna będzie prowadzona we wszystkich oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Mirzec.

W listopadzie ubiegłego roku wójt Mirosław Seweryn podjął rozmowy z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Starachowicach na temat możliwości zorganizowania w 2022 roku takich zajęć dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy. Zgłoszona została także potrzeba objęcia zajęciami korekcyjnymi uczniów klas I -III. Pod koniec grudnia 2021 roku uzgodniono, że gimnastyka korekcyjna będzie prowadzona we wszystkich oddziałach przedszkolnych na terenie gminy. Po zapewnieniu finansowania uchwałą Rady Gminy w Mircu dzieci zostaną objęte badaniami diagnostycznymi w lutym i w czerwcu oraz w październiku i w grudniu br. W ciągu roku szkolnego od lutego do czerwca oraz od października do grudnia w każdym oddziale przedszkolnym prowadzona będzie godzina zajęć gimnastyki korekcyjnej tygodniowo. Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej w Starachowicach przeprowadzi także badania przesiewowe dla uczniów klas I gminnych szkół podstawowych. Gmina Mirzec zapewni transport dzieci na badania do pracowni diagnostycznej.

Powrót do góry