Badania przesiewowe dla uczniów z gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Ponad 70 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych przeszło badania przesiewowe w kierunku diagnozy wad postawy.

Badania przeprowadzili specjaliści fizjoterapeuci i nauczyciele gimnastyki korekcyjnej Międzygminnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach. Akcja badań przesiewowych została zorganizowana dzięki inicjatywie wójta Mirosława Seweryna, który wychodząc naprzeciw zainteresowaniu rodziców problematyką wad postawy u dzieci oraz sygnałom od lekarza lub nauczyciela zorganizował bezpłatny dla rodziców dowóz dzieci na badania oraz samą diagnostykę.

Badania zostały przeprowadzone w grupie 74 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z gminy Mirzec. Badania objęły: badanie kręgosłupa i ocenę postawy ciała, badanie i ocenę stóp z zastosowaniem komputerowego podoskopu, pomiar kąta rotacji tułowia z wykorzystaniem skoliometru Bunnella oraz pomiar wzrostu i masy ciała.

Po przeprowadzeniu analiz każde przebadane dziecko otrzyma informację z wynikiem badania. Na wydrukach będą umieszczone informacje o ewentualnej potrzebie objęcia dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjnej, a w szczególnych przypadkach konieczności odbycia konsultacji ortopedycznej. Wydruk będzie zawierał legendę dotyczącą zamieszczonych skrótów i najważniejszych parametrów badania, dzięki czemu będzie czytelny dla rodziców.

Powrót do góry