badania przesiewowe Archives - Gmina Mirzec

Ponad 70 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych przeszło badania przesiewowe w kierunku diagnozy wad postawy.

Badania przeprowadzili specjaliści fizjoterapeuci i nauczyciele gimnastyki korekcyjnej Międzygminnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach. Akcja badań przesiewowych została zorganizowana dzięki inicjatywie wójta Mirosława Seweryna, który wychodząc naprzeciw zainteresowaniu rodziców problematyką wad postawy u dzieci oraz sygnałom od lekarza lub …

Powrót do góry