Dzień Samorządu Archives - Gmina Mirzec

Miły akcent podczas piątkowych (26 maja) obrad sesji Rady Gminy w Mircu. Radni, zaproszeni gości oraz pracownicy Urzędu Gminy obecni na posiedzeniu otrzymali kwiaty z okazji Dnia Samorządowca.

Niespodziankę samorządowcom sprawili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie: Marysia Kozik, Zuzanna Barszcz i Mateusz Wójcik wraz z dyrektor szkoły Katarzyną Rychlik oraz nauczycielkami Anetą Cieślą-Pedryc …

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie przygotowali piękny program o patriotycznym wydźwięku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Małyszynie co roku przygotowuje program artystyczny z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Nie inaczej było w tym roku. W uroczystości udział wzięli uczniowie szkoły, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście: zastępca wójta gminy Anna …

Powrót do góry