droga Tychów Stary POdlesie Archives - Gmina Mirzec

Spotkanie w sprawie budowy drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych w Tychowie Starym

Coraz bliżej opracowania koncepcji projektowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej do działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Tychowie Starym Podlesie.

We wtorek 21 lutego w Urzędzie Gminy w Mircu odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców z projektantką Justyną Rybak, która przygotowuje projekt budowy drogi dojazdowej do działek w Tychowie Starym Podlesie oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako …

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej drogi w Tychowie Starym podpisali projektantka Justyna Rybak, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Urszula Barszcz skarbnik Gminy Mirzec.

Zaprojektowana zostanie droga o długości 320 metrów prowadząca do działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

We wtorek 10 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę z projektantką Justyną Rybak na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej w Tychowie Starym. Umowa dotyczy projektu nowej drogi o długości 320 metrów prostopadłej do …

Powrót do góry