Powstaje projekt drogi dojazdowej do działek pod budownictwo mieszkaniowe - Gmina Mirzec

Spotkanie w sprawie budowy drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych w Tychowie Starym

Coraz bliżej opracowania koncepcji projektowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej do działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Tychowie Starym Podlesie.

We wtorek 21 lutego w Urzędzie Gminy w Mircu odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców z projektantką Justyną Rybak, która przygotowuje projekt budowy drogi dojazdowej do działek w Tychowie Starym Podlesie oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako budowlane. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik i zastępca kierownika Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i Sławomir Płaneta. Obecni na spotkaniu mieszkańcy zgłosili uwagi, które zostaną uwzględnione na dalszym etapie powstawania projektu.

Projektowana droga ma prowadzić prostopadle od drogi 744 w kierunku Ostrożanki około 90 metrów od skrzyżowania a drogą prowadzącą do Tychowa Starego Podlesie. Planowana jest budowa drogi o długości 312 metrów i szerokości 5 metrów z poboczem utwardzonym kruszywem, rowem odwadniającym, zjazdami z kruszywa na posesje oraz zawrotką na końcu drogi. Koszt przygotowania projektu, który ma być gotowy do końca listopada 2024 roku to 59 040 złotych.

Zobacz więcej zdjęć ze spotkania

Powrót do góry