Dofinansowanie do kastracji Archives - Gmina Mirzec

Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina Mirzec dofinansuje zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Mirzec.

Rada Gminy w Mircu przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirzec, na podstawie którego ustala się Regulamin dofinasowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów w 2024 roku …

Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina Mirzec dofinansuje zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Mirzec.

Rada gminy Mirzec przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirzec, na podstawie którego ustala się Regulamin dofinasowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów w 2023 roku na …

Z dniem 1 marca 2021 r. Zarządzeniem nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Mirzec ustalony został “Regulamin dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Mirzec w 2021 roku”.

Zgodnie z regulaminem gmina Mirzec dofinansuje 70% kosztów przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, natomiast 30% kosztów pokryć ma właściciel bezpośrednio przed dokonaniem zabiegu w …

Powrót do góry