Dofinansowanie gminy Mirzec do kastracji lub sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieli - Gmina Mirzec

Z dniem 1 marca 2021 r. Zarządzeniem nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Mirzec ustalony został “Regulamin dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Mirzec w 2021 roku”.

Zgodnie z regulaminem gmina Mirzec dofinansuje 70% kosztów przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, natomiast 30% kosztów pokryć ma właściciel bezpośrednio przed dokonaniem zabiegu w gabinecie lekarza weterynarii, z którym gmina zawarła umowę. Liczba dofinansowanych zabiegów  limitowana jest wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Mirzec na rok 2021. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w Urzędzie Gminy w Mircu oraz rzeczywiste wykonanie zabiegu. W roku kalendarzowym właściciel lub opiekun kilku zwierząt może ubiegać się o dofinansowanie do sterylizacji lub kastracji maksymalnie 2 zwierząt, przy czym dla każdego zwierzęcia trzeba złożyć odrębny wniosek. O kolejności przeprowadzania zabiegów decyduje kolejność zgłoszeń, czyli data złożenia wniosku. Jeśli lekarz weterynarii uzna, że pies lub kot nie może zostać zakwalifikowany do zabiegu, zostanie ono wykluczone z kolejki, a na jego miejsce zostanie zakwalifikowane kolejne lub to, które wcześniej nie znalazło się na liście w wyniku przekroczenia limitu dofinansowania zabiegów.

Ważne!

Dofinansowanie dotyczy psów i kotów powyżej 6-go miesiąca życia, kwalifikujących się do zabiegu i znieczulenia ogólnego. Dofinansowanie obejmuje badanie lekarskie, rozpoznanie wieku zwierzęcia, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym i podanie leków.

Dofinansowaniu nie podlega: odrobaczenie, odpchlenie, szczepienia, opieka stacjonarna po wykonanym zabiegu, dodatkowe leczenia w  razie powikłań wynikających z samookaleczenia zwierzęcia, będącego wynikiem niedopilnowania przez właściciela, zapewnienia kaftanika pooperacyjnego czy kołnierza dla zwierzęcia na czas transportu do gabinetu lekarza i z powrotem do domu oraz transport zwierzęcia.

W przypadku niewykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji przed upływem 3 miesięcy od daty złożenia wniosku, wykonanie zabiegu może nastąpić po ponownym złożeniu wniosku.

Psy poddane kastracji lub sterylizacji zostaną obowiązkowo oznakowane za pomocą mikroczipa, o ile nie zostało oznakowane wcześniej.

Miejscem przeprowadzenia zabiegu jest gabinet weterynaryjny na ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko – Kamienna, prowadzony przez lekarza weterynarii Jerzego Zajączkowskiego.

Cennik:

Koszty poniesione przez właściciela zwierzęcia będą wynosiły odpowiednio:

sterylizacja suki małej – 34,50 zł.;

sterylizacja suki średniej – 40,50 zł.;

sterylizacja suki dużej – 49,50 zł.;

sterylizacja kotki – 30,00 zł.;

kastracja psa – 19,50 zł.;

kastracja kota – 15,00 zł.

Podane ceny są cenami brutto.

Właściciele psów i kotów z terenu gminu Mirzec, którzy chcą otrzymać dofinansowanie do wykonania zabiegu, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Mircu w punkcie podawczym na parterze, a następnie umówić termin wykonania zabiegu z lekarzem weterynarii wyznaczonym przez gminę pod nr. tel.: 501 110 288. Kontakt wraz z adresem zostanie również  udostępniony przy składaniu wniosku.

Wniosek-o-dofinansowanie-zabiegu-sterylizacji_-kastracji_-psa-lub-kota

Powrót do góry