Dofinasowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt - Gmina Mirzec

Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina Mirzec dofinansuje zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Mirzec.

Rada Gminy w Mircu przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirzec, na podstawie którego ustala się Regulamin dofinasowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów w 2024 roku na terenie gminy Mirzec. Gmina Mirzec pokryje 70% kosztów zabiegu. 30% kosztów zabiegu zobowiązany jest zapłacić właściciel zwierzęcia.

Cennik zabiegów:

•             sterylizacja suki małej – 66,00 zł

•             sterylizacja suki średniej – 81,00 zł

•             sterylizacja suki dużej – 96,00 zł

•             sterylizacja kotki – 54,00 zł

•             kastracja psa – 35,00 zł

•             kastracja kota – 15,00 zł

O udzielenie dofinansowania ubiegać mogą się osoby fizyczne z terenu gminy Mirzec będące właścicielem lub opiekunem psa lub kota, zamieszkujące na terenie gminy Mirzec. Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek, którego wzór można pobrać ze strony internetowej Gminy Mirzec lub otrzymać w Urzędzie Gminy w Mircu.

Właściciel/opiekun kilku zwierząt może w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji lub sterylizacji maksymalnie dwóch zwierząt. Dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek. Dofinansowanie dotyczy zwierząt powyżej 6-go miesiąca życia oraz kwalifikujących się do zabiegu i znieczulenia ogólnego.

Zabiegi wykonuje Jerzy Zajączkowski, Gabinet Weterynaryjny, ul. Konarskiego 12, 26 – 110 Skarżysko Kamienna tel. /41/ 25 32 814 lub 501 110 288 (dzwonić po godz. 20.00)

Zarządzenie Wójta Gminy

Wniosek sterylizacja/Kastracja zwierząt

Regulamin

Powrót do góry