budżet 2023 Archives - Gmina Mirzec

Podobnie jak w latach poprzednich bardzo duża część budżetu, bo pond 41% zostanie przeznaczona na inwestycje.

Przedłożony przez Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna projekt budżetu Gminy Mirzec wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową radni Rady Gminy w Mircu przyjęli podczas obrad sesji w dniu 28 grudnia 2022 roku. Przed ich przyjęciem wójt Mirosław Seweryn przedstawił szczegółowo źródła …

Powrót do góry