Budowa żłobka Archives - Gmina Mirzec

Postępy prac przy budowie żłobka w Gadce ocenili wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radna z Gadki Sylwia Błach, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak i radny z Gadki Marcin Drabik.

Gmina Mirzec otrzymała ponad 1,6 miliona złotych z programu Maluch + na utworzenie miejsc opieki dla dzieci w wieku do trzeciego roku życia. Wraz z dofinansowaniem w wysokości 6,3 miliona złotych z Polskiego Ładu na budowę żłobka i przedszkola to prawie 8 milionów złotych.

Decyzja o rozbudowie i przebudowie budynku starej szkoły podstawowej w Gadce zapadła …

We wtorek 8 listopada plac budowy byłej szkoły w Gadce na potrzeby żłobka i przedszkola został oficjalnie z udziałem zaproszonych gości przekazany wykonawcy.

To ważne dla społeczności sołectwa Gadka oraz mieszkańców gminy Mirzec wydarzenie odbyło się z udziałem osób, które przyczyniły się do realizacji inwestycji oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów. Gospodarz gminy wójt Mirosław Seweryn …

Za półtora roku w Gadce zostanie oddany do użytku budynek, w którym mieścić się będą publiczne przedszkole i żłobek.

W czwartek 20 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z Hubertem Olejarzem, właścicielem Firmy Usługowej „Freedom” ze Skarżyska-Kamiennej. Umowa reguluje warunki rozbudowy i przebudowy budynku byłej szkoły w Gadce …

Powrót do góry