Gadka. Rusza budowa żłobka! - Gmina Mirzec

Za półtora roku w Gadce zostanie oddany do użytku budynek, w którym mieścić się będą publiczne przedszkole i żłobek.

W czwartek 20 października wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z Hubertem Olejarzem, właścicielem Firmy Usługowej „Freedom” ze Skarżyska-Kamiennej. Umowa reguluje warunki rozbudowy i przebudowy budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole i żłobek. Tego samego dnia podpisana została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Wojciechem Płeszką właścicielem firmy PW Inwest Obsługa Inwestycji Wojciech Płeszka na kwotę 73 800 złotych. Podpisanie umów odbyło się w obecności Roberta Książki przedstawiciela Banku Gospodarstwa Domowego. Za pośrednictwem tej instytucji do Gminy Mirzec trafią fundusze na inwestycję z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Firma Freedom ma wkrótce przejąć plac budowy, a prace mają zakończyć się wczesną wiosną 2024 roku. Zakres prac jest bardzo szeroki. Zakłada przebudowę budynku wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie a także kompleksowe wyposażenie budynku i zagospodarowanie otoczenia w sąsiedztwie budynku, między innymi budowę placu zabaw. Po zakończeniu prac w budynku po starej szkole znajdzie się publiczny żłobek z trzema oddziałami, przedszkole z dwoma oddziałami oraz kuchnia i stołówka, służące dzieciom ze żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Na dolnej kondygnacji powstaną pomieszczenia na potrzeby biblioteki.

Wartość inwestycji to 7 710 723,03 złote. Gmina Mirzec na ten cel otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 311 505 złotych.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest poprzez promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

polski-ład-żłobek

Powrót do góry