Budowa wodociągu Archives - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na budowę nowej nitki wodociągu

Wkrótce ruszy budowa nowej nitki wodociągu na odcinku od Mirca Starego do Mirca-Ogrodów.

W poniedziałek 21 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Dominiki Dzik umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń oraz budowę nowej nitki wodociągu na odcinku 1750 metrów od Mirca Starego do Mirca Ogrodów …

Ważny krok w kierunku rozwiązania problemów z niskim ciśnieniem wody w Gadce i Jagodnem. Gmina Mirzec zleciła opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego dla budowy nowej sieci wodociągowej na odcinku od Mirca Starego do Mirca-Ogrodów.

W czwartek 5 stycznia wójt gminy Mirzec przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z Pracownią Projektową Kubik Agata Kubiec na opracowanie …

Powrót do góry