Powstanie nowa nitka sieci wodociągowej - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na budowę nowej nitki wodociągu

Wkrótce ruszy budowa nowej nitki wodociągu na odcinku od Mirca Starego do Mirca-Ogrodów.

W poniedziałek 21 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Dominiki Dzik umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń oraz budowę nowej nitki wodociągu na odcinku 1750 metrów od Mirca Starego do Mirca Ogrodów. Prace wykona firma Trak-Kop Mirosław Cieplak z Kostomłotów za kwotę 840 090 złotych. Termin zakończenia robót to 21 stycznia 2024 roku.

Nowa nitka wodociągu o średnicy 160 mm zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej będącej w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Inwestycja prowadzona przez gminę Mirzec ma na celu poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców Jagodnego oraz Gadki, którzy niejednokrotnie w okresie letnim borykają się ze słabym ciśnieniem wody w kranach. Zaradzić ma im budowa nowej nitki wodociągu o większej średnicy niż ta dotychczas użytkowana. 

Powrót do góry