Spotkanie robocze w sprawie budowy linii kolejowej - Gmina Mirzec

Omówienie wariantów przebiegu linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego na odcinku Radom – Iłża – Kunów było głównym tematem roboczego spotkania w Urzędzie Gminy w Mircu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz firmy Databout, która przygotowuje koncepcje przebiegu tras kolejowych. Gminę Mirzec reprezentowali pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem oraz radni Anna Kawalec i Sylwester Spadło. Robocze spotkania na temat wariantów przebiegu linii kolejowych organizowane są w każdej gminie, w której wyznaczono korytarze inwestycji.

Koncepcję przebiegu ośmiu rozważanych wariantów tras kolejowych na podstawie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego omówił Rafał Garpiel z firmy Databout. Jak przekazał prelegent, planowana jest budowa linii kolejowej 84 na odcinku Radom -Iłża – Kunów przystosowanej do szybkich przewozów pasażerskich (160 – 250 km/h), przewozów towarowych oraz przewozów regionalnych. Zakłada się budowę bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami. Linia ma zostać wygrodzona na całej długości, co zapobiegnie wtargnięciu na torowisko zwierzyny. Obecnie trwają prace przygotowawcze, które według zamierzeń mają potrwać do 2030 roku. Sama budowa linii kolejowej oraz oddanie jej do eksploatacji planowana jest na lata 2031 – 2034.

Na obecnym etapie przygotowań opracowanych zostało osiem wstępnych wariantów przebiegów linii kolejowej. Cztery z nich poprowadzone zostały przez teren gminy Iłża. Kolejne cztery warianty wstępnie zostały usytuowane na styku gmin Mirzec i Mirów. Podczas spotkania dokładnie przeanalizowany został przebieg wariantów zlokalizowanych na styku gmin Mirzec i Mirów. Przedstawiciele gminy Mirzec na bieżąco mogli odnieść się do propozycji, w tym do lokalizacji ewentualnych punktów przesiadkowych kolei regionalnych.

Gmina Mirzec odniesie się szczegółowo na piśmie do Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom – Iłża-Kunów”. Po zebraniu opinii ze wszystkich zainteresowanych gmin firma opracowująca Koncepcję Programowo-Przestrzenną zredukuje liczbę wariantów z ośmiu do czterech, po czym nastąpi przygotowanie wariantu inwestorskiego. Przy ustaleniu przebiegu trasy będą brane pod uwagę względy ekonomiczne, środowiskowe, techniczne oraz społeczne.

Wójt Gminy Mirzec zamierza negatywnie zaopiniować wszystkie cztery warianty trasy kolejowej, która miałaby przebiegać przez gminę Mirzec. Pozytywną opinię otrzyma jeden z wariantów przebiegających przez tereny gminy Ilża. W przypadku nieuwzględnienia negatywnej opinii, gdyby wśród czterech koncepcji wybranych do dalszego planowania znalazła się trasa prowadząca przez tereny gminy Mirzec, władze gminy dołożą wszelkich starań, aby trasa została zaprojektowana w taki sposób, aby jak najmniej ucierpieli na tym mieszkańcy gminy Mirzec, bez konieczności wysiedleń.

Powrót do góry