Centralny Port Komunikacyjny Archives - Gmina Mirzec

Grafika - budowa linii kolejowej

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla projektu budowy linii kolejowej nr 84 Radom  – Iłża – Kunów, które odbędzie się w Mircu 27 lutego 2024 roku.

Spotkanie poprowadzą pracownicy firma Databout Sp. z o.o., która na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. opracowuje Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-R) dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 Radom-Iłża-Kunów”.

Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z …

Omówienie wariantów przebiegu linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego na odcinku Radom – Iłża – Kunów było głównym tematem roboczego spotkania w Urzędzie Gminy w Mircu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz firmy Databout, która przygotowuje koncepcje przebiegu tras kolejowych. Gminę Mirzec reprezentowali pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem …

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn ponownie zwrócił się z prośbą do Spółki Centralny Port Komunikacyjny – w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych – o wykreślenie gminy Mirzec z wariantowej koncepcji w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kończy się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących wytyczenia korytarzy drogowych i kolejowych łączących poszczególne regiony Polski z …

Spółka Centralny Port Komunikacyjny informuje o trwających do 31 grudnia drugim etapie konsultacji społecznych dotyczących Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nim Prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem konsultacji jest zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań mających wpływ na dalszy proces realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego kraju, w tym również wytyczenia korytarzy drogowych …

Powrót do góry