Sieć kanalizacyjna jest, można podłączać posesje - Gmina Mirzec

Spotkanie informacyjne na temat podłączania domów do sieci kanalizacyjnej w Osinach i Ostrożance odbyło się 31 sierpnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak, radny z Ostrożanki Radosław Gralec, sołtys Tadeusz Chojnacki. Informację na temat zakończonej w tym roku budowy kanalizacji w Ostrożance i Osinach przedstawił prezes PWiK Jerzy Miśkiewicz. Zgodnie ze stanem na 31 sierpnia 2022 roku do sieci kanalizacyjnej włączyło się 48 ze 148 zaplanowanych do podłączenia posesji, co stanowi 32,9 procent posesji. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców korzystających z nowo wybudowanej kanalizacji, odsetek jest niższy i wynosi 23,2 procent. Na koniec sierpnia z kanalizacji korzysta 135 osób na 581 osób, które mają taką możliwość.

Kanalizacja w Osinach i Ostrożance wybudowana została przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach w ramach realizacji większego projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Starachowicach, finansowanego z pieniędzy unijnych. Budowa kanalizacji kosztowała 4 763 857 złotych. Wkład gminy Mirzec wyniósł 2 188 777 złotych. Beneficjent, czyli PWiK musi wykazać efektywność projektu mierzoną liczbą podłączonych posesji i liczbą mieszkańców korzystających z kanalizacji. Mieszkańcy mają dwa lata od dnia oddania sieci kanalizacyjnej do użytku na podłączenie swoich domów do kanalizacji. Termin upłynie wiosną 2024 roku. Wcześniej można spodziewać się kontroli zapowiedzianych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole będą polegać na porównaniu ilości wody zużytej w gospodarstwie i ilości ścieków wywiezionych przez firmy asenizacyjne. Ilości te muszą się zgadzać. Wyjątkiem jest woda z podliczników używana do celów utrzymania gospodarstwa rolnego.

Powrót do góry