Rusza rewitalizacja Mirca! - Gmina Mirzec

Rewitalizacja Mirca wchodzi w najważniejszą, decydującą fazę. Wartość prac budowlanych to blisko 20 milionów złotych finansowanych w 95% ze środków pozyskanych spoza budżetu gminy Mirzec. Wkład własny gminy do tych prac to tylko kwota około 900 tysięcy złotych. Po wielu miesiącach przygotowań, zabiegania o finansowanie z różnych źródeł, kompletowania dokumentacji, uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń już w najbliższym czasie ruszą prace budowlane.

W poniedziałek 28 marca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z firmą Freedom Hubert Olejarz ze Skarżyska-Kamiennej na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy”.

Lata 2020 i 2021 były czasem intensywnych przygotowań do przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac budowlanych w ramach rewitalizacji centrum Mirca. W lipcu 2020 roku przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji budowy rekreacyjnego zbiornika wodnego oraz zagospodarowania architektoniczno–urbanistycznego terenów wokół zbiornika. Wybrany wykonawca opracował dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Na przełomie 2021 i 2022 roku przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe na realizację zadania „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności”. W trzecim przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Firma Freedom Hubert Olejarz ze Skarżyska-Kamiennej zaoferowała, że wykonana zlecone prace za kwotę 19 794 865 złotych.

Zakrojona z bardzo dużym rozmachem inwestycja realizowana będzie w głównej mierze z udziałem funduszy zewnętrznych, które Gmina Mirzec pozyskała w ostatnich latach. Są to:

– 4 145 406 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

– 12 750 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych

– 2 000 000 złotych dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wkład własny gminy w ramach tej umowy to kwota 899 459 złotych.

Inwestycje prowadzone będą w centrum Mirca. Największym placem budowy stanie się działka sąsiadująca z Przedszkolem Publicznym. Wybudowany zostanie tam zbiornik wodny o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym o powierzchni hektara oraz staw kąpielowy. Powstaną: plaża wyposażona w stałe leżaki publiczne oraz boisko do piłki plażowej. Na cyplu nad zbiornikiem wodnym, za Ośrodkiem Zdrowia, stanie wiata z grillem służąca integracji mieszkańców oraz wiata na sprzęt pływający typu rowery wodne, kajaki.

W sąsiedztwie zbiornika powstanie taras widokowy z nasypem ziemnym ze ścianką wspinaczkową. Wokół zbiornika poprowadzone zostaną ścieżki: spacerowa i asfaltowa rowerowa. Dodatkowo powstanie skate park, plac zabaw dla dzieci z urządzeniami linowymi (typu HUCK), miejsce do rekreacji aktywnej- tyrolka o długości zjazdu 25 metrów, siłownia zewnętrzna oraz ścieżka zdrowia do rekreacji aktywnej. Integralną częścią inwestycji będzie budowa zadaszonego klimatyzowanego lokalu edukacyjno- kawiarnianego oraz szaletu publicznego. Z myślą o mieszkańcach oraz turystach wybudowane zostanie Miejsce Obsługi Rowerzystów oraz zewnętrzny parking dla samochodów osobowych. Teren wokół zbiornika zostanie zagospodarowany w estetyczny, komponujący się z otoczeniem, sposób. Ustawione zostanie oświetlenie parkowe LED, ławeczki parkowe, witacz, globus, zasadzone zostaną rośliny, urządzone będą łąki kwietne. Na zrewitalizowanym terenie ustawione zostaną tablice informacyjne, a obszar zostanie objęty monitoringiem. W centrum Mirca wykonany zostanie remont elewacji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu oraz odnowiony i oświetlony zostanie teren wokół pomnika Ofiar II Wojny Światowej.

Na inwestycji zyska Przedszkole Publiczne w Mircu. Budynek będzie rozbudowany. Dobudowana zostanie sala widowiskowa wraz z łącznikiem i instalacją fotowoltaiczną, która będzie służyć przedszkolakom i ich wychowawcom do organizacji zajęć sportowo – ruchowych i zabawowych, a także do organizacji spotkań przedszkolaków z ich rodzicami, dziadkami i opiekunami z okazji okolicznościowych uroczystości. Uruchomiony zostanie dodatkowy oddział przedszkolny.

Inwestycja ma służyć także lokalnym przedsiębiorcom. Rewitalizacja Mirca zakłada utworzenie strefy przedsiębiorcy poprzez budowę wiat handlowych oraz partnerstwo publiczno – prywatne z przedsiębiorcą prowadzącym od kilkunastu lat działalność gospodarczą w Mircu.

Dzięki inwestycji poprawi się wizerunek i atrakcyjność turystyczna Mirca. Celem działań jest wykorzystanie niezagospodarowanych, podmokłych terenów w Mircu i nadanie im funkcji związanych z rekreacją, turystyką i handlem. Rewitalizacja miejscowości przyczyni się do zmiany wizerunku najważniejszych dla gminy obszarów centrum miejscowości, wzmocni gospodarkę. W niedalekiej przyszłości teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców.

znaczki-unijne

Powrót do góry