Rewitalizacja Mirca. Prace idą zgodnie z planem - Gmina Mirzec

Zbiornik wodny w Mircu, czerwiec 2023

Roboty ziemne na rewitalizowanym terenie są wykonane w 90 procentach. Imponująco wygląda zarys zbiornika wodnego i stawu kąpielowego, powstają budynki użyteczności publicznej, wytyczone zostały chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe oraz parking.

Poziom zaawansowania prac prowadzonych w ramach rewitalizacji centrum Mirca jest bardzo wysoki a prace, które wykonuje skarżyska firma Freedom, toczą się w kilku miejscach jednocześnie. Największym placem budowy jest teren sąsiadujący z Przedszkolem Publicznym oraz orlikiem, gdzie powstaje kilka obiektów. W centrum placu wyraźnie widoczny jest zarys zbiornika rekreacyjnego z wyspą w zachodniej części oraz stawu kąpielowego. Docelowo do dyspozycji mieszkańców będą dwa zbiorniki wodne – rekreacyjny o powierzchni sześciu arów z plażą oraz staw kąpielowy o powierzchni ara z dużą plażą wyposażoną w leżaki.

Zbiornik rekreacyjny systematycznie napełnia się wodą z wysiąków jurajskich wybijających na dnie zbiornika oraz wodą zasilającą staw koło szkoły. Docelowa głębokość to 180 centymetrów. Staw kąpielowy naturalny zostanie napełniony wodą dostarczona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji tylko raz. Koszt tego napełnienia został uwzględniony w kosztach rewitalizacji. W kolejnych latach użytkowania prawdopodobnie wodę trzeba będzie uzupełnić jeśli będzie jej ubywać wskutek parowania. Dno stawu kąpielowego zostanie wysypane drobnym białym żwirkiem. Woda w stawie kąpielowym będzie w stałym ruchu – będzie pompowana na wysokość wieży widokowej a następnie spływać kaskadą do stawu. Betonowa konstrukcja kaskady także będzie miejscem wypoczynku. Betonowe podstawy wyłożone egzotycznym drewnem staną się doskonałym miejscem do relaksu. Zarówno zbiornik rekreacyjny jak i staw kąpielowy będą oczyszczały się w sposób biologiczny dzięki zastosowaniu w stref roślinności hybrydowej. To innowacyjne rozwiązanie w skali kraju. Mirzecki zbiornik będzie drugim w Polsce wybudowanym w takiej technologii.

Intensywne prace toczą się przy budowie budynków usytuowanych w zachodniej części terenu. Powstaje tam nowoczesny budynek kawiarniany z dwiema przeszklonymi ścianami. Dzięki temu goście kawiarni będą mieć piękny widok na staw i zbiornik. Wyraźnie widać także zarysy ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych oraz parkingu dla samochodów.

Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe w budynku oraz prace przy zagospodarowaniu terenu. Wkrótce na terenie sąsiadującym z budynkami powstaną urządzenia dla dzieci i młodzieży typu skate park, plac zabaw, tyrolka a w sąsiedztwie plaży boisko do siatkówki plażowej. Na wyspie na zbiorniku rekreacyjnym wybudowana zostanie wiata grillowa.

Intensywne prace toczą się w innych częściach Mirca. Za biblioteką powstają szalety publiczne, przy Przedszkolu Publicznym powstaje sala widowiskowa, w sąsiedztwie rzeźby przedstawiającej Jadwigę Prendowską budowane są wiaty handlowe. Zmieniło się otoczenie pomnika Ofiar II Wojny Światowej. Gotowa jest nowa elewacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz alejka prowadząca do parku podworskiego, gdzie zostanie wybudowana ścieżka zdrowia.

Prace zakończą się w tym roku. Ich koszt to około 22 milionów złotych, z czego blisko 19 milionów to dofinasowania z różnych źródeł: Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (12 750 000 zł), Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 000 000 zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 (4 145 406 zł).

Zobacz galerię zdjęć

Powrót do góry