Osiny, Ostrożanka. Można się włączać do sieci kanalizacyjnej - Gmina Mirzec

Dobiega końca inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej w Osinach oraz Ostrożance. Po dokonaniu odbiorów inwestycji mieszkańcy obu miejscowości mogą podłączać swoje domy do kanalizacji.

Informacja na temat możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków była głównym tematem zebrań wiejskich, które odbyły się w sobotę 2 kwietnia w remizach OSP w Osinach i Ostrożance. W spotkaniach uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach Jerzy Miśkiewicz, Mirosław Cieplak, właściciel firmy Trak-Kop, która wybudowała kanalizację oraz Ryszard Nowak, kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Mirzec. W Osinach w zebraniu uczestniczyli także radny Mieczysław Strycharski i sołtys Roman Stompór, a w Ostrożance radny Radosław Gralec i sołtys Tadeusz Chojnacki.

Wójt Mirosław Seweryn, przypomniał, jak wiele zabiegów – przy wsparciu prezesa PWiK w Starachowicach Jerzego Miśkiewicza – musiała wykonać Gmina Mirzec, aby udało się przeprowadzić ważne i kosztowne inwestycje kanalizacyjne. Budowa kanalizacji kosztowała 4 763 857 złotych. Wkład gminy Mirzec wyniósł 2 188 777 złotych. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy posesji przyległych do sieci kanalizacyjnej będą mieć dwa lata na podłączenie budynku do kanalizacji. Warto pomyśleć o tym jak najszybciej, ponieważ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada kontrole polegające na porównaniu ilości wody zużytej w gospodarstwie i ścieków wywiezionych przez firmy asenizacyjne. Ilości te muszą się zgadzać (wyjątkiem jest woda z podliczników używana do celów utrzymania gospodarstwa rolnego). Kontrole prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy w Mircu wspomaganych przez pracowników PWiK w Starachowicach.

Jerzy Miśkiewicz, prezes PWiK w Starachowicach poinformował, że mieszkańcy obydwu miejscowości są w o tyle dobrej sytuacji, że nie muszą samodzielnie starać się o wykonanie projektu przyłącza od studzienki do domu. Projekty są gotowe, można je pobrać w Urzędzie Gminy w Mircu za darmo. Oznacza to oszczędność rzędu 2 500 zł do 3 000 zł. Koszt wykonania przyłącza leży po stronie właściciela posesji. Nie ma na ten cel żadnych dofinansowań. Właściciel posesji jest także zobowiązany do wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Koszty wykonania przyłącza oraz inwentaryzacji można jednak obniżyć. Jeśli znajdzie się grupa chętnych, gotowa na wykonanie przyłączy w jednym czasie, uda się zaoszczędzić. Przyłącze i inwentaryzacja robione indywidualnie będą na pewno droższe. Warto też pamiętać, aby do wykonania przyłącza wybierać sprawdzonego wykonawcę, wykonującego prace z certyfikowanych materiałów. Jeśli przyłącze nie będzie spełniać norm, nie zostanie włączone do sieci. Nadzór nad jego wykonaniem sprawuje PWiK.

Zarówno w Osinach jak i Ostrożance powstały listy osób chętnych na wykonanie przyłączy grupowo przez jedną wybraną przez mieszkańców firmę. Osoby, które chciałyby przyłączyć się do tej grupy powinny złożyć wniosek do PWiK, na podstawie którego PWiK wyda indywidualne warunki wykonania przyłącza. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w Mircu.

Powrót do góry