Opłata za odpady pozostanie bez zmian - Gmina Mirzec

Od nowego roku zmieni się firma odbierająca odpady z gospodarstw na ternie gminy Mirzec. Co ważne, zmianie nie ulegnie opłata pobierana od mieszkańców.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z Andrzejem Pogorzelskim, właścicielem firmy Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ze Skarżyska-Kamiennej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirzec

Umowa będzie obowiązywała w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Co ważne, dotychczasowa stawka opłaty za odbiór odpadów nie wzrośnie.

Powrót do góry