odbiór odpadów wielkogabarytowych Archives - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że dnia 7 listopada 2022 roku na placu przy boisku w Ostrożance (za remizą OSP Ostrożanka), przy Szkole Podstawowej w Małyszynie  oraz na placu obok sklepu w Tychowie Starym nr 20 ( naprzeciw remizy OSP Tychów Stary) od godz. 10.00 do 18.00 wystawiony …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Mirzec I i Mirzec II, że 7 października 2022 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka, tapczany …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Osiny, Trębowiec i Tychów Nowy, że 5 października 2022 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka, tapczany …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Gadka i Jagodne, że 4 października 2022 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka, tapczany, wersalki, fotele …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Mirzec I i Mirzec II, że dnia 8 kwietnia 2022 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Tychów Stary, Ostrożanka i Małyszyn, że dnia 7 kwietnia 2022 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Osiny, Trębowiec i Tychów Nowy, że dnia 6 kwietnia 2022 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.

Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka …

Od nowego roku zmieni się firma odbierająca odpady z gospodarstw na ternie gminy Mirzec. Co ważne, zmianie nie ulegnie opłata pobierana od mieszkańców.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z Andrzejem Pogorzelskim, właścicielem firmy Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ze Skarżyska-Kamiennej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów …

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Gadka i Jagodne, że dnia 12 listopada 2021 roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne. Odpady należy wystawić do godz. 7oo  przed posesję.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:- zużyte meble: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, łóżka, tapczany …

Powrót do góry