Opłata za odbiór odpadów Archives - Gmina Mirzec

Od nowego roku zmieni się firma odbierająca odpady z gospodarstw na ternie gminy Mirzec. Co ważne, zmianie nie ulegnie opłata pobierana od mieszkańców.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Urszuli Barszcz podpisał umowę z Andrzejem Pogorzelskim, właścicielem firmy Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ze Skarżyska-Kamiennej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów …

Powrót do góry