Nagrodzeni w konkursie „Bezpieczeństwo pieszych w życiu codziennym” - Gmina Mirzec

Dwie równorzędne nagrody za zajęcie pierwszych miejsc w konkursie otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie: Daniel Gizan i Piotr Franczyk.

Konkurs „Bezpieczeństwo pieszych w życiu codziennym” był częścią projektu „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Gadka”, zrealizowanym w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. W ramach tego projektu wybudowano w tym roku bezpieczne przejścia dla pieszych w Gadce w rejonie skrzyżowania przy szkole, kościele i remizie OSP.

W związku z sytuacją pandemiczną na konkurs „Bezpieczeństwo pieszych w życiu codziennym” wpłynęły dwie prace. Komisja konkursowa oceniła bardzo wysoko ich poziom merytoryczny i techniczny i postanowiła przyznać ich autorom dwie równorzędne nagrody rzeczowe po250 złotych każda.

Nagrody i gratulacje dla Piotra Franczyka i Daniela Gizana przekazał w Urzędzie Gminy w Mircu wójt gminy Mirosław Seweryn. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej odczytał Andrzej Kutwin, inspektor do spraw obronnych Urzędu Gminy w Mircu. Piotr Franczyk odebrał upominek osobiście. Nagrodę dla Daniela Gizana odebrała Katarzyna Rychlik, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

Danielowi i Piotrowi serdecznie gratulujemy!

Powrót do góry