Niedziela, 24 marca 2019
imieniny: Gabriela, Marka, Gabora

Informacje ze szkół

Szkoła w Mircu miejscem edukacji szachowej

02.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Szkoła Podstawowa w Mircu przystąpiła do projektu „Świętokrzyskiej Szkoły Edukacji Szachowej”.

 

 

 

Z tej okazji 1 marca br. przybył do Mirca wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak. Wespół z wójtem Mirosławem Sewerynem odwiedził placówkę kierowaną przez Alicję Raczyńską oraz Iwonę Gralec. Goście spotkali się z młodymi szachistami ze Szkolnego Klubu Szachowego „Hetman”.

Prowadzi go od roku 2005 Beata Kowalska, która zaszczepiła wśród mirzeckiej młodzieży miłość do szachów.

Po lekcjach zainteresowani szachami uczniowie rozwijają swoją pasję podczas zajęć, na których poznają teorię gry w szachy, doskonalą umiejętności praktyczne, poznają historię szachów i rozgrywają turnieje szachowe m.in. o tytuł Szkolnego Mistrza Szachowego.

W 2006 r. klub gościł Annę Skrzypczak – mistrzynię Polski. W 2009 r. szachiści doskonalili umiejętności podczas zajęć z trenerem Tomaszem Derlaczem w ramach Programu Integracji Społecznej. We współpracy z Klubem Szachowym „Gambit” ze Starachowic klub realizował program "Dajmy im szansę". W jego ramach uczniowie doskonalili umiejętności gry w szachy a także byli organizatorami turnieju gminnego. Uczniowie biorą udział w powiatowych turniejach szachowych, na których zdobywają liczne medale i puchary. Szachiści z Mirca brali także udział w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży w Kielcach i charytatywnych turniejach „Szachiści grają dla Polonii”.

Opiekunka klubu opracowała i wdrożyła w 2012r. dobrą praktykę szkolną opublikowaną na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach "Szachy drogą do sukcesu" oraz innowację pedagogiczną „Szachy terapią dla młodzieży z problemami wychowawczymi” w roku szkolnym 2013/2014.

Nauczyciele Beata Kowalska i wspierający ją w popularyzacji szachów Tomasz Kuźdub doskonalą swoje kompetencje poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach. Ostatnim pomysłem na popularyzację gry jest projekt „Świętokrzyskiej Szkoły Edukacji Szachowej”.

Marszałek Jan Maćkowiak wyraził podziw dla szkoły, która jako jedna z nielicznych w województwie od wielu lat dba o edukację logicznego myślenia poprzez grę w szachy. Szanowny gość wręczył młodym adeptom królewskiej gry kilka szachownic oraz turniejowy zegar i pogratulował wspaniałych tradycji klubu.

Do gratulacji przyłączył się wójt Mirosław Seweryn, dziękując Beacie Kowalskiej i Tomaszowi Kuźdubowi za osobiste zaangażowanie w prowadzenie koła i opiekę nad jego członkami.

Obydwaj panowie rozegrali również szachowy minipojedynek, który zakończył się remisem i wpisali się do kroniki klubu.

Za docenienie Szkolnego Klubu Szachowego „Hetman” podziękowały gościom Beata Kowalska i dyrektor Alicja Raczyńska.

Tekst i foto: Jacek Rafalski


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl