Poniedziałek, 14 października 2019
imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty

Strona główna

Informacje

Życzenia dla nauczycieli


12.10.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Dzień Edukacji Narodowej


10.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbędzie się 14 października o godzinie 17.00 w Klubie Wiejskim „Niwy”.

Zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbędzie się 14 października o godzinie 17.00 w Klubie Wiejskim „Niwy”.

proszenie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


10.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok". Konsultacje trwają do 28 października br.Gadka. Pierwszoklasiści już po ślubowaniu


09.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Jedenaścioro uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce złożyło ślubowanie i stało się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.


Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi!


09.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w  Mircu informuje, że w związku ze zmianą "Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:  63 8523 0004 0006 0046 2000 0020. Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz!


07.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Łatwo i wygodnie można sprawdzić stan zanieczyszczenia powietrza nad centralną częścią gminy Mirzec.


Bezpieczniej ze Stowarzyszeniem Passa


04.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kursy samoobrony dla kobiet, porady psychologiczne, warsztaty dla rodziców, ewakuacja placówek szkolnych. To część działań, które zostaną przeprowadzone w gminie Mirzec w ramach poprawy bezpieczeństwa.


Obowiązek segregacji odpadów


03.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców Gminy Mirzec, którzy zadeklarowali brak segregacji odpadów, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2018r. poz. 1454 z późn. zm.) od 6 września 2019r. istnieje ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 11 września 2019 roku o numerach i obwodach do głosowania


02.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Pełna treść obwieszczenia >>
Uwaga! 4 października 2019 roku upływa termin zgłaszania wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.


Ważne dla mieszkańców gminy Mirzec


30.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi!


Powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy


30.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

30 sierpnia 2019 r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie, można sprawę zgłosić do cechu, który sprawdzi wiarygodność i potwierdzi kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.Ostrzeżenie przed silnym wiatrem


30.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed silnym wiatrem. Od godziny  5.00 w dniu 30 września 2019 roku do 3.00 w poniedziałek 1 października 2019 prognozowany jest wiatr z południowego zachodu i zachodu o średniej prędkości 40 do 50 km/h. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 100 km/h.


Bezpłatne badania dla mieszkanek gminy Mirzec


30.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza mieszkanki gminy Mirzec do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych wykonywanych w nowoczesnym cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.


Umowy na serwerownię i sprzęt komputerowy


26.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn podpisał w środę 25 września kolejne umowy na usprawnienie usług informatycznych w gminach Mirzec i Wąchock.


Bezpłatne szkolenia dla rolników


24.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje bezpłatne szkolenie dla rolników z zakresu:
- modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania;
- inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;
- premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej;
- działania inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”.
Szkolenie odbędzie się 27 września 2019 roku (piątek) o godzinie 13.00 w świetlicy środowiskowej OSP w Pawłowie.


Rusza Gminna Linia Komunikacyjna


20.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W przyszłym tygodniu zacznie funkcjonować Gminna Linia Komunikacyjna, łącząca niemal wszystkie miejscowości  i zapewniająca mieszkańcom dojazd do szkół, placówek zdrowia, urzędu gminy, gminnej biblioteki publicznej i innych obiektów użyteczności publicznej.


E-dowód – znacznie więcej możliwości


20.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ważne dla wszystkich planujących wymienić dowód osobisty. Zamiast zwykłego dowodu można otrzymać e-dowód.


Melioracje z Funduszu Sołeckiego 2020


19.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kompleksowa konserwacja urządzeń melioracyjnych zostanie przeprowadzona w 2020 roku we wszystkich sołectwach gminy Mirzec. Realizacja tak potrzebnego zadania będzie możliwa dzięki zgodnym i solidarnym głosowaniom mieszkańców podczas zebrań wiejskich w sprawie przyszłorocznego funduszu sołeckiego.


Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy w Mircu


19.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza mieszkańców na 15. sesję Rady Gminy w Mircu, która rozpocznie się o godzinie 9.00 w piątek 27 września 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy. Porządek obrad >> Kanał Urzędu Gminy w Mircu na portalu Youtube, gdzie można zobaczyć transmisje z sesji Rady Gminy w Mircu http://www.youtube.co Strona z linkami do archiwalnych posiedzeń Rady Gminy w Mircu  http://mirzec.esesja.pl/

 


Turniej szachowy „Szachiści dla Niepodległej”


19.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza uczniów szkoły do wzięcia udziału w Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości Wójta Gminy Mirzec, organizowanym wraz z Klubem Szachowym „Gambit” w ramach projektu „Szachiści dla Niepodległej”.


Jagodne Małe. Nie będzie prądu


19.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

PGE Dystrybucja informuje o przerwie w dostawie prądu. Energii elektrycznej 23 września (w poniedziałek) nie będą mieć mieszkańcy Jagodnego Małego, numery: 123c, 134, 135, 135a i 137. Przerwa w dostawie prądu potrwa od godziny 9.00 do 13.00.


Mamy kolejne pieniądze na poprawę bezpieczeństwa


18.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z wojewodą Agatą Wojtyszek na dofinansowanie projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”.


Są rządowe pieniądze na remont ważnej drogi


17.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec dostanie dofinansowanie w wysokości 70 procent do remontu drogi gminnej z Mirca-Majoratu do Tychowa Nowego.


Małyszyn. Nowym chodnikiem do szkoły


17.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Nowy wygląd zyskało otoczenie Szkoły Podstawowej im. E. Staniewskiej w Małyszynie. W ramach inicjatyw lokalnych grupa mieszkańców sołectwa wykonała nowy chodnik prowadzący do szkoły i uporządkowała teren przed budynkiem.


Ostrzeżenie przed silnym wiatrem


17.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed silnym wiatrem wiejącym z kierunku północno – zachodniego o prędkości od 40 do 50 km/h. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 80 km/h. Silny wiatr może wystąpić od godziny 19.00 we wtorek 17 września 2019 roku do godziny 9.00 w środę 18 września 2019 roku.


80. rocznica napaści ZSRR na Polskę


17.09.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Dzisiaj kolejna smutna rocznica. Mija 80 lat od napaści na Polskę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak w latach 1922-1991 nazywała się Rosja i podbite przez nią kraje.


Przywrócić pamięć tamtych dni


15.09.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Największe zniszczenia Niemcy poczynili w pierwszych dniach II wojny światowej w Gadce. Dziś mało kto o tym pamięta.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Pełna treść obwieszczenia >>


Masz głos, bądź aktywny lokalnie!


13.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie Homo Faber zaprasza do udziału w akcji „Masz głos”.


Będzie nowy samochód dla OSP Gadka!


13.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Strażacy ochotnicy z Gadki jeszcze w tym roku otrzymają nowy samochód pożarniczy. Dostarczy go firma Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z Kielc.


Niewybuch zamiast grzybów


13.09.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Mimo że od zakończenia II wojny światowej minęło 74 lata, to wciąż znajduje się niewybuchy skrywane przez pola i lasy.

Bezpłatne porady prawne


12.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przypominamy, że w najbliższą środę 18 września w godzinach od 15.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy w Mircu będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego.


Początek cyfrowej rewolucji w Mircu i Wąchocku


12.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Rusza realizacja dużego projektu „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”. Duże zadanie warte ponad 1,2 miliona złotych zostało podzielone na sześć mniejszych, szczegółowych działań. Dwie umowy na wdrażanie e-usług są już podpisane.


Nowe przystanki


10.09.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W Gadce służby Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach zamontowały cztery znaki D-15 wskazujące  miejsce zatrzymywania się busów. Przystanki powstały w okolicy posesji o numerach 60 i 210 w połowie drogi między istniejącymi od lat miejscami zatrzymywania się autobusów. Będą pomocne szczególnie dla osób starszych i chorych, które nie były w stanie pokonać odległości ponad 500 metrów do przystanku.


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


10.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się w środę 11 września w godzinach od 10.00 do 13.00 w sali 202 Urzędu Gminy w Mircu. Plakat


Ogłoszenie o szczepieniu lisów przeciwko wściekliźnie


06.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Inspekcja Weterynaryjna informuje, że w dniach 12-18 września 2019r. na terenie województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu koneckiego i skarżyskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Zaproszenie na szkolenie


06.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że 12.09.2019 roku zostanie przeprowadzone szkolenie dla podmiotów zajmujących się produkcją i dystrybucją materiału rozmnożeniowego roślin, produktów roślinnych i przedmiotów lub produkcją i dystrybucją materiału siewnego roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.


Narodowe Czytanie "Nowele Polskie"


05.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. E. Staniewskiej w Małyszynie zapraszają na Narodowe Czytanie polskich nowel. Spotkanie odbędzie się w sobotę 7 września o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Małyszynie.

Plakat "Narodowe czytanie"


Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020


04.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina, że w terminie od 2 do 16 września 2019 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie  stypendium szkolnego.


Koniec wakacji, czas do szkoły!


02.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Koniec wakacji, czas powrócić do szkolnych ławek. W poniedziałek naukę w szkołach i przedszkolach w gminie Mirzec rozpoczęło 916 uczniów.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ośrodka Zdrowia w Mircu


02.09.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu. Pełna treść ogłoszenia >>


Ogłoszenie - praca!


02.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

SP ZOZ  Ośrodek Zdrowia w Mircu (woj. świętokrzyskie) zatrudni lekarza dentystę na umowę o pracę lub kontrakt tel. kontaktowy 41  252-71-95 lub spzoz.mirzec@onet.pl


Uwaga! Nie będzie prądu


02.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. informuje mieszkańców Trębowca Dużego od numeru 65 do 76 o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w środę 4 września w godzinach od 14.00 do 18.00.


Ostrzeżenie meteorologiczne. Uwaga na burze z gradem!


02.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed burzami z gradem. Niebezpieczne zjawiska mogą pojawiać się w godzinach do 11.00 do 18.30 w poniedziałek 2 września. Możliwe opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.


Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy Mirzec w 2019 roku


01.09.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sołtysi i członkowie rad sołeckich serdecznie zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw gminy na zebrania wiejskie, podczas których podejmowane będą decyzje dotyczące funduszu sołeckiego na 2020 rok.


80. rocznica wybuchu II wojny światowej w Mircu


31.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu, Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Mirzec i Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Gminy Mirzec” zaprasza 1 września na uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.


Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020


30.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje, iż w terminie  od 1 do 16 września 2019 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie  stypendium szkolnego.


Zebranie wiejskie w Tychowie Nowym. Zmiana miejsca


30.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Sołtys sołectwa Tychów Nowy Jadwiga Matysek wraz z radą sołecką oraz wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zapraszają mieszkańców Tychowa Nowego na zebranie wiejskie w piątek 6 września 2019 o godzinie 17.00 w Klubie Wiejskim „Niwy” w Tychowie Nowym.


Pomoc żywnościowa dla potrzebujących


30.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje, że osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Mirzec mogą zgłaszać potrzebę otrzymania paczek żywnościowych. Wnioski przyjmowane będą od 2 do 30 września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (w poniedziałki od 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.) Do wniosku należy dołączyć informację o dochodach netto za sierpień 2019 roku. Więcej informacji w załączniku. Informacja


Ostrzeżenie przed burzami z gradem


30.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed burzami z gradem. Niebezpiecznie zjawiska mogą wystąpić od godziny 10.30 do 22.00 w piątek 30 sierpnia. Prognozuje się burze z deszczem od 25 do 35 mm, porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk 80%. Do poniedziałku 2 września do godziny 18.00 obowiązuje także ostrzeżenie przed upałem do 32 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Temperatura w nocy może sięgać 20 stopni Celsjusza.


Mamy dofinansowania na dwie nowe inwestycje


29.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Będzie remont remizy OSP w Jagodnem i budowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w Osinach.

Uwaga na upał i burze


28.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed upałem oraz burzami. Do godziny 18.00 w piątek 30 sierpnia prognozowane są temperatury do 32 stopni Celsjusza w ciągu dnia oraz do 19 stopni Celsjusza w nocy. W czwartek 29 sierpnia w godzinach od 13.30 do 21.00 mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami do 30 mm, możliwe także opady gradu oraz porywy wiatru do 80 km/h.


Odbiór odpadów remontowo-budowlanych w sołectwach Osiny, Trębowiec i Tychów Nowy


28.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Osiny, Trębowiec oraz Tychów Nowy, że 30 sierpnia 2019 roku przy remizach OSP w Osinach i w Trębowcu oraz w  Tychowie Nowym przy drodze (naprzeciwko sklepu - między posesją nr 126 a nr 130) od godz. 1000 do 1800 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Będzie Gminna Linia Komunikacyjna


27.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W gminie Mirzec będzie funkcjonować Gminna Linia Komunikacyjna, łącząca wszystkie miejscowości  i zapewniająca mieszkańcom dojazd do szkół, placówek zdrowia, urzędu gminy, gminnej biblioteki publicznej i innych obiektów użyteczności publicznej.


Wywóz odpadów remontowo-budowlanych dla sołectw Mirzec I i Mirzec II


27.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Mirzec I i Mirzec II, że 29 sierpnia 2019 roku na parkingu w centrum Mirca od godz. 1000 do 1800 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Uwaga! Nie będzie prądu!


26.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia mieszkańców Tychowa Starego i Tychowa Starego Podlesia o planowanych wyłączeniach prądu. We wtorek 27 sierpnia w godzinach od 8.30 do 11.30 prądu będzie w Tychowie Starym Podlesiu od numeru 149b do 151, Tychowie Starym Podlesiu 145a, leśniczówce oraz przepompowni PWiK w Starachowicach. W środę 28 sierpnia w godzinach od 8.30 do 11.30 prądu nie będzie w Tychowie Starym od numeru 2 do 72 (parzyste) i od numeru 1 do 59 (nieparzyste) oraz w budynku straży, "Ewy Dent" i w budynkach po byłym SKR (skup złomu, myjnia).


Zlot Pojazdów Zabytkowych już w niedzielę


26.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gratka dla fanów motoryzacji. W najbliższą niedzielę 1 września w Mircu odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych.


Zaproszenie na 14. sesję Rady Gminy w Mircu


26.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza mieszkańców na 14. sesję rady, która rozpocznie się o godzinie 9.00 w piątek 30 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu.
Porządek obrad >>
Kanał Urzędu Gminy w Mircu na portalu Youtube, gdzie można zobaczyć transmisje z sesji Rady Gminy w Mircu http://www.youtube.com
Strona z linkami do archiwalnych posiedzeń Rady Gminy w Mircu  http://mirzec.esesja.pl/


Ostrzeżenie przed upałem


26.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed upałami drugiego stopnia. Wysokie temperatury sięgające w ciągu dnia 30 – 32 stopni Celsjusza prognozowane są od godziny 13.00 w poniedziałek 26 sierpnia do czwartku 29 sierpnia do godziny 18.00. W tym okresie temperatura minimalna w nocy wynosić będzie od 17 do 19 stopni Celsjusza.


Utrudnienia na drodze Mirzec Majorat - Tychów Nowy


20.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje, iż w związku z realizacją inwestycji pn. „Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy” w trakcie trwania prac remontowych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów jak i pieszych na całym odcinku drogi (tj. na odcinku 2 867 mb). Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do aktualnego oznakowania pionowego umieszczonego przez Wykonawcę robót, tj. firmę „Budromost - Starachowice” Sp. z o.o. w ramach czasowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi od Mirca Majoratu do Tychowa Nowego. Przewidywany termin zakończenia prac remontowych planowany jest na przełom września i października br.


Wywóz odpadów remontowo-budowlanych dla sołectw Gadka i Jagodne


20.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Gadka i Jagodne, że 23 sierpnia 2019 roku przy remizie OSP w Gadce oraz OSP w Jagodnem od godz. 10.00 do 18.00 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

 


Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku - wniosek uzupełniający


20.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec informuje, że od 1 do 31 sierpnia 2019 roku w  Urzędzie Gminy w Mircu producenci rolni – rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 roku.


Wywóz odpadów remontowo-budowlanych dla sołectw: Ostrożanka, Małyszyn i Tychów Stary


20.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że 22 sierpnia 2019 roku na placu przy boisku w Ostrożance (za remizą OSP), przy Szkole Podstawowej w Małyszynie  oraz na placu obok sklepu w Tychowie Starym nr 20 (naprzeciw remizy OSP) od godz.10.00 do 18.00 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Gdzie można uzyskać bezpłatną poradę? Lista


14.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Podajemy szczegółowe informacje na temat miejsc oraz instytucji, w których można uzyskać bezpłatne porady prawne, podatkowe, psychologiczne, obywatelskie, informacje na temat sytuacji kryzysowych i z wielu innych zakresów. Listę przygotowało Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa


Bezpłatne porady prawne


14.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przypominamy, że w najbliższy wtorek 20 sierpnia w godzinach od 15.00 do 17.00 w sali 202 w Urzędzie Gminy w Mircu będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego.


Będą nowe działki budowlane w gminie Mirzec


12.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec przystępuje do kolejnego etapu prac zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Ostrzeżenie przed burzami z gradem


12.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Od godziny 16.00 w poniedziałek 12 sierpnia do godziny 6.00 we wtorek 13 sierpnia prognozowane są burze z gradem II stopnia. Miejscami może spaść od 30 mm do 50 mm deszczu, lokalnie nawet 60 mm, możliwe także opady gradu oraz porywy wiatru do 110 km/h.


Certyfikat Bezpieczne Gospodarstwo dla Mateusza Lecha


09.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mateusz Lech, właściciel gospodarstwa specjalizującego się w hodowli kurcząt w Mircu-Podborkach otrzymał certyfikat "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019".


Rusza remont drogi z Mirca do Tychowa Nowego


08.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Droga od Mirca-Majoratu do Tychowa Nowego przejdzie całościowy remont. W czwartek 8 sierpnia wójt gminy Mirzec przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn podpisał umowę z przedstawicielami firmy Budromost - Starachowice Ryszardem Wojtonem i Grzegorzem Adamusem.


Słońce już nie przeszkodzi


07.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wszystkie okna w salach lekcyjnych od strony południowej w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym zostały wyposażone w rolety.


W Tychowie Starym będzie klub „Bączek”


07.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Jest duża szansa, że w Tychowie Starym powstanie Klub Dziecięcy „Bączek”. Wniosek dotyczący utworzenia takiego punktu opieki nad dziećmi do lat trzech został zakwalifikowany do III etapu oceny merytorycznej.


Ostrzeżenie przed burzami z gradem i silnym wiatrem


07.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed burzami II stopnia z silnym deszczem. Początkowo możliwe opady gradu. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu miejscami od 40 mm do 60 mm. Możliwe porywy wiatru od 80 km/h do 100 km/h. Burze mogą pojawiać się w godzinach od 19.00 we środę 7 sierpnia do 9.00 w czwartek 8 sierpnia.


Ogłoszenie o naborze dodatkowym do Klubu Senior+


05.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na dodatkowe 10 miejsc w "Klubie Senior +" w ramach projektu „Usługi dla rodziny”. Nabór trwa od 5 sierpnia 2019 roku, a o uczestnictwie w projekcie decydować bezie kolejność złożonych dokumentów i spełnienie kryteriów rekrutacji. Więcej informacji w załącznikach oraz pod numerem telefonu 41 271-30-10. Ogłoszenie o naborze Formularz rekrutacyjny Oświadczenie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2


Korzystaj z powiadomień za pomocą aplikacji „Blisko”


02.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mieszkańcy gminy Mirzec mogą korzystać z darmowej aplikacji „Blisko” – systemu powiadamiania na temat różnych wydarzeń w gminie Mirzec i nie tylko.


75. rocznica Powstania Warszawskiego


01.08.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

1 sierpnia obchodzimy 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 w całej Polsce rozlegnie się dźwięk syren. Gdziekolwiek będziesz, zatrzymaj się. Uczcij pamięć wszystkich walczących o wolność Polski.


Zaproszenie na III Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej


01.08.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

1 września 2019 r. w mirzeckim amfiteatrze rozbrzmiewać będą patriotyczne piosenki i pieśni. Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Mirzec, osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Termin zgłoszeń został przesunięty do 14 sierpnia br.


Z inicjatywą dla Mirca-Podkowalowa


30.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
W sobotę 27 lipca mieszkańcy rozpoczęli realizację inicjatywy lokalnej w Mircu-Podkowalowie.

Ważne dla rolników. Nowe funkcjonalności Portalu IRZplus


30.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

ARiMR informuje o udostępnieniu nowych funkcjonalności portalu IRZplus - zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarczych (bydło, owce, kozy, świnie) przez internet.


500+ i 300+. Ważne dla rodziców i opiekunów dzieci


30.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie świadczeń na dzieci 500+ oraz 300+ można składać w formie papierowej. Wniosek można wysłać pocztą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu (Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec) lub dostarczyć osobiście (pokoje nr 108 i 109 na parterze lub 208 na pierwszym piętrze Urzędu Gminy w Mircu w godzinach pracy urzędu w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od godziny 7.30 do 15.30). Informator 500+ Informator 300+ Wniosek 500+ Wniosek 300+


Ostrzeżenie meteorologiczne. Możliwe burze z gradem


30.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców powiatu starachowickiego przed burzami. Burze II stopnia z opadami deszczu i miejscami z gradem prognozowane są w godzinach od 12.00 do 24.00 we wtorek 30 lipca. Miejscami lokalnie może spaść do 60 mm wody, prognozuje się wystąpienie wiatru, który w porywach może osiągnąć do 90 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk – 80%.


Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin


29.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Od połowy grudnia 2019r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami w tym także nasiennictwo i obrót materiałem siewnym.


Ważne dla mieszkańców Mirca. Zapisy na przydomowe oczyszczalnie ścieków


29.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zaprasza mieszkańców sołectwa Mirzec I i Mirzec II do udziału w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II”.


Komunikat


29.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów  alarmowania oraz w celu upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 zawyją syreny.


Kino plenerowe już w sobotę!


29.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn i Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec zapraszają w sobotni wieczór 3 sierpnia do kina plenerowego. Seans w mirzeckim amfiteatrze rozpocznie się o godzinie 20.30. Wyświetlona zostanie francuska komedia familijna  w reżyserii Barry’ego Sonnenfelda „Jak zostać kotem”. Plakat zapowiadający film


Ostrzeżenie przed upałem i burzami z gradem


29.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed upałem II stopnia. W poniedziałek 29 lipca temperatura w dzień może wzrosnąć do 320 C. Temperatura minimalna w nocy od 170 do 19 0 C. Prognozuje się również wystąpienie burz z opadami deszczu i gradu II stopnia. Miejscami może spaść do 60 mm deszczu, a wiatr w porywach może osiągnąć 90km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 11.00 do 23.00 w poniedziałek 29.07.2019r.


Podziękowania i kwiaty dla pani dyrektor


26.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Podziękowania za wieloletnią pracę, bukiet kwiatów i pamiątkowy grawerton otrzymała podczas piątkowej sesji Rady Gminy w Mircu doktor Elżbieta Tunia-Niewczas.


Wybory do Izb Rolniczych w najbliższą niedzielę


26.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, że wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych odbędą się (zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych) 28 lipca 2019r. w godzinach 8.00-18.00 w lokalu Szkoły Podstawowej w Mircu – sala nr 1, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec. Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych znajdują się na stronie internetowej: www.sir-kielce.pl


Komunikat w sprawie szacowania szkód w rolnictwie


24.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zgodnie z systemem monitoringu suszy (http://www.susza.iung.pulawy.pl) obszar gminy Mirzec został wykazany, jako obszar zagrożony suszą.

Zostań żołnierzem!


22.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach zachęca do zostania żołnierzem zawodowym i wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. III turnus służby przygotowawczej odbędzie się w terminie od 02.09.2019r. do 20.12. 2019r. Szczegóły na plakacie >>


Stypendia pomostowe dla dzieci byłych pracowników PGR


22.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Kielcach informuje, że realizowana jest XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020. Pełna informacja na stronach www.fep.lodz.pl oraz www.stypendia-pomostowe.pl
Stypendia pomostowe


Ogłoszenie o wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych


22.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w lokalu Szkoły Podstawowej w Mircu – sala nr 1 budynek byłego Gimnazjum Publicznego, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec,  28 lipca 2019r. w godzinach 8.00-18.00. Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych znajdują się na stronie internetowej: www.sir-kielce.pl


Komunikat dotyczący szacowania strat w gospodarstwach


19.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla komisji szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi gmina Mirzec informuje mieszkańców prowadzących gospodarstwa rolne i hodowlane o procedurach szacowania strat.


W niedzielę możliwe burze


19.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk pogodowych w najbliższą niedzielę. Prognozuje się wystąpienie w dzień burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwe miejscowe opady gradu.


Zaproszenie na 13. sesję Rady Gminy w Mircu


18.07.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza mieszkańców na 13. sesję rady, która rozpocznie się o godzinie 9.00 w piątek 26 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu.
Porządek obrad >>


Wyrównywanie szans. Jak wziąć udział w projekcie?


18.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, która stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nuli i pracy osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych zaprasza do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”


17.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”.


Ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie


16.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od 15 lipca 2019 roku nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach realizacji "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".


Zdobądź zawód rolnika lub pszczelarza


15.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Trwa nabór na kursy kwalifikacyjne w zawodach rolnik, technik rolnik oraz pszczelarz.


Znaczki są jej pasją


12.07.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Znakomicie zaprezentowa się w Lublinie na Ogólnopolskim Konkursie Filatelistycznym „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” Gabriela Pomorska, gdzie zajęła w swej kategorii wiekowej IV miejsce. Gabrysia należy do Koła Filatelistycznego "Klaserek Ali" działającego w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Mirzec.


Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 roku


12.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową.


Trębowiec. Remiza OSP po inicjatywie społecznej


11.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Pięknie odnowione zostało wnętrze sali spotkań w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębowcu.


Ważne dla rolników. Będzie można się starać o dofinansowanie na wapnowanie gleby


11.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Od 15 lipca 2019 roku rolnicy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wapnowania gleby.


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Mirzec


10.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przypominamy, że w najbliższy wtorek 16 lipca w godzinach od 15.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy w Mircu będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego.


E-recepta bez wychodzenia z domu


10.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Możliwość otrzymania e-recepty przez sms lub maila wprowadza Ministerstwo Zdrowia. Wystarczy zalogować się na stronie www.pacjent.gov.pl, aby sprawdzić informacje o swoim zdrowiu, prześledzić historię wizyt sfinansowanych przez NFZ, listę wykupionych leków oraz zamówić e-receptę.


Ekipa z Mirca na mecie rajdu Złombol


04.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ekipa z Mirca, która brała udział w rajdzie charytatywnym Złombol pomyślnie ukończyła pokonywanie trasy z Katowic do Irlandii. W środę wieczorem zakończyła swój przejazd w Wicklow nad Morzem Irlandzkim.


Mamy kolejny produkt tradycyjny w gminie Mirzec!


04.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

„Miód wielokwiatowy z Mirca” z Gospodarstwa Pasiecznego „Mirsa” Sławomira Surdego został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Akcja informacyjna 500+


03.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W środę 3 lipca gminę Mirzec odwiedził mobilny punkt informacyjny. Pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego informowali mieszkańców o nowych zasadach funkcjonowania programu Rodzina 500+, rozdawali ulotki mieszkańcom, dla dzieci mieli kolorowanki. Po drogach gminy Mirzec natomiast jeździł bus z logo programu, który z głośników informował o zasadach programu 500+ obowiązujących od 1 lipca 2019 roku.


Nowe pracownie informatyczne w dwóch szkołach


02.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Uczniowie Szkół Podstawowych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym od nowego roku szkolnego będą mieć do dyspozycji po dwie pracownie komputerowe.


Ekipa z Mirca na Złombolu


02.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ekipa z gminy Mirzec: Adrian Derlatka, Katarzyna Senderak, Ignacy Pacek i Jakub Maciejczak biorą udział w charytatywnym rajdzie Złombol. Do jutra, 3 lipca mają czas, żeby dotrzeć do Irlandii.


Akcja informacyjna 500+


02.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

3 lipca, w środę o godzinie 8.20 przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące programu 500+ i zmian, które weszły w życie po 1 lipca 2019 roku. Do Mirca przyjadą przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którzy prowadzą akcję informacyjną na temat rządowego programu 500+. Podczas spotkania będzie można otrzymać ulotki oraz broszury na temat programu 500+.


Można składać wnioski 500+


02.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przypominamy, że od 1 lipca będzie można składać przez Internet wnioski o uzyskanie świadczenia 500+. Wniosek można złożyć przez system bankowości elektronicznej. Posiadacze podpisu elektronicznego mogą składać wnioski przez ePUAP.

 


Uwaga! Bardzo niebezpieczna pogoda


01.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Ostrzeżenia meteorologiczne dla mieszkańców gminy Mirzec. Najpierw grozi upał, po południu burze z gradem i silnym wiatrem.

Sołtys Roku 2019


29.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Na 25. Zjeździe Sołtysów w Wąchocku wręczono nagrody dla najlepszych włodarzy wsi województwa świętokrzyskiego. Tytuły Sołtysa Roku 2019 otrzymali z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna Teresa Sieczka z Jagodnego i Jan Myszka z Tychowa Starego.


Wójt gminy Mirzec z jednogłośnym absolutorium


28.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu gminy Mirzec za 2018 rok.


Obóz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych


27.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Mircu informuje, że są jeszcze wolne miejsca na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka” w Starachowicach.


Samochód strażacki na sprzedaż


27.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno – pożarniczego marki Star 244 odbędzie się 16 lipca o 10.00 w Urzędzie Gminy w Mircu.


Zaproszenie do udziału w akcji "Narodowe Czytanie" edycja 2019


26.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W 2019 roku, podczas 8. edycji Narodowego Czytania, odbędzie się lektura 8 utworów z ponad stu tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku, w tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania "Nowele polskie".


Mieszkańcy Tychowa Nowego za powiększeniem sołectwa


26.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mieszkańcy Tychowa Nowego jednogłośnie opowiedzieli się w konsultacjach społecznych za powiększeniem sołectwa, a co za tym idzie – gminy Mirzec, powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego.


Bezpłatna rehabilitacja dla osób ubezpieczonych w KRUS


25.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

KRUS Starachowice zachęca mieszkańców gminy Mirzec ubezpieczonych w KRUS do korzystania z bezpłatnej rehabilitacji. Więcej informacji można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Starachowicach, ul. Krótka 1, 27-200 Starachowice oraz pod numerem telefonu 041 274-64-97.

 


Uwaga! Nie będzie prądu!


25.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych wyłączeniach prądu 27 czerwca 2019 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w Mircu Starym.


Ruszył nabór wniosków do nagrody "Czyste Serce"


25.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie nagrody „Czyste Serce”, która jest wyrazem troski i dbałości o innych. Statuetki zostaną przyznane w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna oraz innowacje społeczne. Więcej informacji na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pismo przewodnie, regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”  >>


Od 1 lipca można składać wnioski o 500+


25.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Od 1 lipca będzie można składać przez Internet wnioski o uzyskanie świadczenia 500+. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu. Szczegóły w załącznikach. Pismo przewodnie 500+>>   Plakat 500+>>
Informator 500+>>
Wniosek 500+>>


Ostrzeżenie IMGW o upałach


25.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu starachowickiego przed upałem. Prognozowane są upały w dniach 25 i 26 czerwca 2019 r.  sięgające od 30 do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 stopni Celsjusza.


„Dobry Start”- 300 złotych na rozpoczęcie nowego roku szkolnego


25.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny.


Wakacje w Świetlicy Środowiskowej w Mircu


25.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Świetlica Środowiskowa w Mircu mieszcząca się na piętrze budynku, w którym znajduje się biblioteka, przygotowała niezwykle atrakcyjny harmonogram wakacyjnych zajęć. Pobierz harmonogram >>

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Mircu


24.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza na XII sesję rady. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00. Porządek obrad XII sesji Rady Gminy w Mircu


Zapisy na gminne półkolonie


21.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Szkoła Podstawowa w Mircu zaprasza dzieci w wieku od 6 do 10 lat na gminne półkolonie letnie w terminie od 8 do 12 lipca 2019 r. Zapisy w sekretariacie szkoły lub telefonicznie (tel. 41 271 30 60) do 30 czerwca 2019 r.
Program półkolonii >> Regulamin półkolonii >> Plakat reklamujący półkolonie >>


Zaproszenie na sobótkę


19.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Osin serdecznie zapraszają na sobótkę, która odbędzie się 22 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w plenerze nad rzeką Iłżanką.

 


Uwaga! Możliwe burze i silny wiatr


19.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców powiatu starachowickiego przed mogącymi wystąpić w dniu 19 czerwca 2019 roku burzami z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić w godzinach od 12.00 do 24.00


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


18.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wyróżnienie za działania na rzecz bezpieczeństwa


18.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec została wyróżniona za działania podjęte w 2019 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa.


Spotkanie konsultacyjne w Tychowie Nowym


18.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina, że 25 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w budynku Klubu Wiejskiego "Niwy" w Tychowie Nowym odbędzie się zebranie konsultacyjne dotyczące zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec. Zebranie konsultacyjne w Tychowie Nowym


Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych


17.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

16 czerwca 2019 r. na placu przy amfiteatrze w Mircu rywalizowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.


Powitanie lata w Mircu już w najbliższą niedzielę!


15.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Mirzeckie Towarzystwo Sportowe „Leonard”, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec, Osińskie Stowarzyszenie Pasjonatów Rękodzieła „Kuźnia Arcydzieł” zapraszają do udziału w pikniku na powitanie lata, który odbędzie się 16 czerwca (niedziela) w mirzeckim amfiteatrze oraz na placu koło amfiteatru.
Plakat z programem imprezy >>


Studia podyplomowe w Starachowicach ?


15.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Prezydent Starachowic oraz władze Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego planują uruchomienie w Starachowicach studiów podyplomowych i zwracają się w liście do mieszkańców powiatu o wyrażenie opinii na temat proponowanych kierunków kształcenia. Pełna treść listu >>


Ogłoszenie


14.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w ramach nadzoru przeprowadza urzędowe kontrole w losowo wybranych gospodarstwach dotyczące prawidłowości wykonywania zabiegów ochrony roślin. Pełna treść ogłoszenia >>


Uwaga! Nadchodzą burze z gradem!


13.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców powiatu starachowickiego przed burzami z gradem II stopnia. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm z porywami wiatru dochodzącymi do 115 km/h. Burze mogą występować od godziny 14.00 13 czerwca do godziny 6.00 14 czerwca. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80%.


Utrudnienia w Mircu-Poduchownym, Mircu-Podkowalowie i Mircu-Korzonku


13.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn informuje mieszkańców Mirca-Poduchownego, Mirca-Podkowalowa i Mirca-Korzonka o utrudnieniach w ruchu, jakie mogą mieć miejsce w niedzielę, 16 czerwca, w godzinach od 14.00 do 16.30.


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Mirzec


12.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przypominamy, że w najbliższy wtorek 18 czerwca w godzinach od 15.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy w Mircu będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego.


Nowe kwalifikacje nowe możliwości


12.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od 1 lutego 2019 r. realizuje projekt  „Nowe kwalifikacje nowe możliwości”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych osób w wieku 18 lat i więcej poprzez udział tych osób w kursach i szkoleniach.


Już można zapisywać się na III Bieg po Ziemi Mirzeckiej!


12.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mirzeckie Towarzystwo Sportowe „Leonard” zaprasza do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Biegu po Ziemi Mirzeckiej i II Biegu Rodzinnym.


Zaproszenie na III Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej


11.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

1 września 2019 r. w mirzeckim amfiteatrze rozbrzmiewać będą patriotyczne piosenki i pieśni. Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Mirzec, osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Plakat promujący wydarzenie >>


Zaproszenie do Muzeum Pamiątek Regionalnych w Jagodnem


07.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Muzeum Pamiątek Regionalnych i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem  zapraszają serdecznie 8 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 na wieczór „Żyj z pasją” będący kolejną częścią cyklu „Spotkań z Niezwykłymi Ludźmi”. W programie spotkanie  z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Kowalskim lekarzem-kardiologiem i rozmowa o jego zainteresowaniach (medycyna, podróże, fotografia, języki obce, literatura, muzyka) oraz promocja książki „Szkatułka pełna Sahelu. Subsaharyjska ballada”. Plakat promujący wydarzenie >>


Osiny. Cała Polska czyta dzieciom


07.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Bajki bawią i uczą. W piątek 7 czerwca uczniowie z oddziału przedszkolnego i młodszych klas Szkoły Podstawowej w Osinach mieli okazję wysłuchać bajek, które przeczytali zaproszeni goście.


Wybór ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023


06.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Do 30 czerwca 2019 roku kandydaci na ławników sądowych do sądów rejonowych i sądów okręgowych mogą składać zgłoszenia swoich kandydatur. Poniżej szczegółowa informacja na ten temat i wszystkie niezbędne załączniki dla kandydata na ławnika.
Informacja dotycząca wyborów ławników >>
Karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika >>

Oświadczenie kandydata na ławnika >>

 


Spotkanie konsultacyjne w Tychowie Nowym


06.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

25 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w budynku Klubu Wiejskiego "Niwy" w Tychowie Nowym odbędzie się zebranie konsultacyjne dotyczące zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec. Zebranie konsultacyjne w Tychowie Nowym


II Plener Malarski w Mircu


06.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Uzdolnieni plastycznie uczniowie z gminy Mirzec wzięli udział w II Plenerze Malarskim, który odbył się w środę 5 czerwca w Mircu.


Dzień Otwarty w mirzeckim przedszkolu


05.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Rodzice wraz z przyszłymi przedszkolakami mogą w najbliższym czasie odwiedzić przedszkole w Mircu, bowiem 11 czerwca 2019 roku odbędzie się w nim Dzień Otwarty.  Dla małych gości przewidziano zabawy z rówieśnikami w sali i na powietrzu oraz ciekawe zajęcia w godzinach od 10 do 12.


Jagodne. Nowy plac z funduszu sołeckiego


05.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kończą się prace przy utwardzeniu placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem.


Z serca dla mam. Dzień Mamy u przedszkolaków


04.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wzruszające przedstawienia przygotowały dla swoich mam przedszkolacy ze wszystkich grup przedszkolnych z Mirca.


Wkrótce koniec prac na drodze do Jagodnego


04.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ku końcowi zmierzają prace przy przebudowie drogi powiatowej Gadka – Jagodne.


Seniorzy dzieciom. Dzień Dziecka w przedszkolu


04.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świetną niespodziankę sprawili dzieciom z Przedszkola Publicznego w Mircu seniorzy z Klubu Seniora +. Z okazji Dnia Dziecka przygotowali dla nich zabawne i pouczające przedstawienie.


Umowy na inicjatywy lokalne podpisane


03.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przedstawiciele sześciu grup inicjatywnych z gminy Mirzec podpisali umowy na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. W imieniu gminy Mirzec umowę przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn podpisał wójt gminy Mirosław Seweryn.


Restrukturyzacja małych gospodarstw


03.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

ARiMR informuje, że do 29 czerwca rolnicy mogą składać wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

 


Premie dla młodych rolników


03.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Do 29 czerwca właściciele gospodarstw rolnych, którzy nie ukończyli 40. roku życia mogą składać wnioski o uzyskanie premii dla młodych rolników. Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 000 złotych. Premie dla młodych rolników


Dzień Dziecka nad mirzeckim stawem


01.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W Dzień Dziecka Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Mircu zorganizował dla najmłodszych zawody spławikowe. Najlepszym okazał się Mateusz Turek, drugie miejsce zajął Filip Lech, a trzecie Tomasz Jędrasek. Dyplomy i nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego ufundowanego przez Urząd Gminy w Mircu wręczyli młodym adeptom sztuki wędkowania członkowie zarządu z prezesem koła Łukaszem Zającem.


Marszałek z wizytą w gminie Mirzec. Mamy dofinansowanie na dwa boiska!


31.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Wandy Węgrzyn umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim. Umowa dotyczy dofinansowania budowy boisk przy Szkołach Podstawowych w Trębowcu i Jagodnem.


Konkurs wiedzy o rotmistrzu Pileckim


31.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

61 uczniów ze szkół w gminie Mirzec napisało w piątek 31 maja konkurs wiedzy na temat życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego pośmiertnie awansowanego do stopnia pułkownika.


Komunikat dla rolników


30.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, gmina Mirzec informuje mieszkańców prowadzących gospodarstwa rolne i hodowlane o procedurach szacowania strat.

 


Trzy samochody strażackie do sprzedania


30.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalno – pożarniczych marek Jelcz 004, Star 244 i Star 244 RS.


Zaproszenie do udziału w konkursie


29.05.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Komitet Organizacyjny Konkursu "Życie i działalność Witolda Pileckiego" zaprasza uczniów klas IV-VIII oraz gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o życiu i działalności polskiego bohatera. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Mircu 31 maja 2019 r. o godzinie 8.00. Honorowym patronatem konkurs objęli Wójt Gminy Mirzec oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Plakat promujący wydarzenie >>


Podniośle i uroczyście. Dzień Samorządu w szkole w Małyszynie


29.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ogromne brawa zebrali młodzi aktorzy ze Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie za przedstawienie przygotowane z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.


Uwaga! Możliwe burze z gradem


28.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed mogącymi wystąpić w dniu 28 maja (wtorek) niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Od godziny 11.00 do 21.00 przewidywane są burze z gradem (II stopień zagrożenia). Miejscami może spaść od 30 mm do 40 mm deszczu, mogą także wystąpić porywy wiatru do 90 km/h.


Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - podsumowanie


27.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zakończyła się realizacja projektu „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec”. Dzięki projektowi na terenie gminy  powstały instalacje fotowoltaiczne oraz instalacje solarne.

Podsumowanie projektu "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec"

Zaproszenie na festyn charytatywny w Gadce


24.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mieszkańcy Gadki serdecznie zapraszają na festyn charytatywny, który odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r. o godzinie 15.00 na placu przy remizie OSP w Gadce. Podczas festynu będzie prowadzona zbiórka pieniężna dla potrzebującego mieszkańca Gadki. Szczegóły na plakacie >>


Ekologiczny konkurs dla uczniów


23.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Znamy nazwiska uczniów nagrodzonych w konkursie ekologicznym "Jestem EKO - nie wytwarzam, więc nie śmiecę".


Uwaga, nie będzie prądu!


23.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w najbliższych dniach planuje czasowe wyłączenie dostaw energii elektrycznej w miejscowościach na terenie gminy Mirzec.


Dzień Mamy i Taty w Trębowcu


23.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Rodzinna uroczystość w Szkole Podstawowej w Trębowcu. Uczniowie wszystkich klas zaprosili swoich rodziców na Dzień Mamy i Taty.


Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy w Mircu


23.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza na XI sesję rady, która odbędzie się 31 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. Początek posiedzenia o godzinie 9.00.
Porządek obrad XI sesji Rady Gminy w Mircu


Listy gratulacyjne od ministra MSWiA dla gminy Mirzec


22.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał listy potwierdzające otrzymanie dofinansowań z programu „Razem Bezpieczniej” z rąk wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.


XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 26 maja – 1 czerwca 2019 r. w gminie Mirzec


21.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec bierze udział XI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który trwał będzie od 26 maja do 1 czerwca 2019r. Poniżej zamieszczamy bogaty kalendarz imprez sportowych, jakie zorganizowane zostaną w jego ramach na terenie gminy. Kalendarz>>


Informacja o lokalu wyborczym nr 1 - sołectwo Mirzec I


21.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina mieszkańcom sołectwa Mirzec I ( wsie: Mirzec - Majorat, Mirzec ul. Langiewicza, Mirzec- Malcówki, Mirzec- Poddąbrowa), że w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku loKal wyborczy będzie usytuowany w budynku Szkoły Podstawowej w Mircu, sala nr 1, Mirzec Stary 10, wejście do dawnego gimnazjum, a obecnie Klubu Senior + w Mircu. Lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Przekazanie nowego samochodu jednostce OSP w Tychowie Starym


21.05.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Już drugi wóz bojowy przekazano w tym roku strażakom OSP w gminie Mirzec.


Artyści z gminy Mirzec na XLIII Spotkaniach z Folklorem


20.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Silna obsada z gminy Mirzec na XLIII Buskich Spotkaniach z Folklorem. Artyści ludowi brawurowo zainaugurowali pierwszy dzień festiwalu, zbierając wielkie brawa od widzów.


Można odbierać Karty Seniora!


20.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mieszkańcy gminy Mirzec, którzy ukończyli 60 lat, mogą od wtorku 21 maja odbierać Karty Seniora.


Promesa na remont drogi Ostrożanka - Krzewa


20.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kolejna dobra informacja dla mieszkańców gminy Mirzec. Będzie remont drogi gminnej - tak zwanego łącznika pomiędzy Ostrożanką i Krzewą.


Ostrzeżenie przed burzami z gradem


20.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed możliwymi burzami z gradem, które mogą wystąpić w poniedziałek, 20 maja w godzinach od 14.00 do 21.00. Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 m oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy także grad.


Odbiór odpadów remontowych


17.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
22 maja odbędzie się zbiórka materiałów remontowo - budowlanych w sołectwach Mirzec I i Mirzec II.

Uwaga, nie będzie prądu!


16.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w najbliższych dniach planuje czasowe wyłączenie dostaw energii elektrycznej w miejscowościach na terenie gminy Mirzec.


Konferencja „Równać Szanse – Młodzież Czaruje”


16.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Fundacja Fundusz Lokalny SMK zaprasza do udziału w świętokrzyskiej Konferencji Programu „Równać Szanse – Młodzież Czaruje”.


Odbiór odpadów remontowych


16.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
21 maja odbędzie się zbiórka materiałów remontowo - budowlanych w sołectwach Osiny, Trębowiec i Tychów Nowy.

Będzie sześć nowych wiat przystankowych


15.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Sześć kolejnych nowych wiat przystankowych zostanie ustawionych przy drogach w gminie Mirzec.


Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów


14.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów o konieczności segregacji odpadów.


Ekologiczny konkurs dla uczniów


14.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu gminy Mirzec do wzięcia udziału w konkursie, w którym zostały przewidziane atrakcyjne nagrody.


Noc Muzeów 2019 - zaproszenie


13.05.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Muzeum Pamiątek Regionalnych oraz Szkoła Podstawowa w Jagodnem serdecznie zapraszają 18 maja br. o godzinie 20.00 na "Noc Muzeów 2019", w ramach której odbędzie sie kolejne "Spotkanie z Niezwykłymi Ludźmi". Patronatem honorowym objął wydarzenie Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Plakat promujący wydarzenie >>


Uwaga, nie będzie prądu!


13.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w najbliższych dniach planuje czasowe wyłączenie dostaw energii elektrycznej w miejscowościach na terenie gminy Mirzec.


Jest dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP Gadka


13.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Ireneusz Zagajny, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce odebrali z rąk wicepremier Beaty Szydło promesę na zakup nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce.


Występ siatkarzy z Mirca na szóstkę


10.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Rewelacyjna postawa chłopców z Mirca w Finale Mistrzostw Polski w kategorii młodzików. Finały odbyły się w Krośnie Odrzańskim w dniach od 3 do 5 maja.


Nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w roku 2019


10.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kierownik Biura Powiatowego w Starachowicach przekazuje informację o rozpoczęciu kolejnego naboru wniosków o pomoc finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich  w roku 2019. Wnioski są przyjmowane do czasu wyczerpania środków.


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Mirzec


09.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przypominamy, że w najbliższy wtorek 14 maja w godzinach od 15.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy w Mircu będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego.


Wywóz odpadów budowlanych z Małyszyna, Ostrożanki i Tychowa Starego


09.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że 14 maja 2019 roku na placu przy boisku w Ostrożance (za remizą OSP), przy Szkole Podstawowej w Małyszynie  oraz na placu obok sklepu w Tychowie Starym  (naprzeciw remizy OSP, nr 20) od godz. 10.00 do 18.00 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza


08.05.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
źródło: www.freepik.com Designed by Macrovector

Klub Senior+ z dofinansowaniem na działalność


08.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Wandy Węgrzyn podpisał porozumienie dotyczące dofinansowania do funkcjonowania „Klubu Senior+” w Mircu.


Pozimowe sprzątanie zakończone


08.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

30 kwietnia 2019 roku zakończyło się pozimowe sprzątanie terenu gminy Mirzec. Z chodników i rowów przydrożnych zostały zebrane wszelkiego rodzaju śmieci: butelki, opakowania z tworzyw sztucznych, papiery, a nawet opony.


Karta Seniora dla mieszkańców gminy Mirzec


08.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Seniorzy z gminy Mirzec mogą już korzystać ze zniżek oferowanych dla posiadaczy „Starachowickiej Karty Seniora 60+” we wszystkich gminach powiatu starachowickiego.


Jest dofinansowanie do remontu drogi w Mircu Majoracie I


08.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Będzie remont gminnej drogi w Mircu Majoracie I. W poniedziałek 6 maja wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał promesę na ten cel z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.


Ważne dla rolników. Zaproszenie na Dzień Otwarty


08.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na Dzień Otwarty w sobotę 11 maja w godzinach od 7.30 do 15.30. Rolnicy, którzy będą potrzebować pomocy technicznej przy złożeniu e-Wniosku będą mogli skorzystać z pomocy pracowników biura ARiMR w Starachowicach. W dniach od 7 maja do 10 maja oraz od 13 do 15 maja biuro będzie czynne w godzinach od 7.30 do 18.00.


Ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej


07.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed możliwym wystąpieniem spadku temperatury jutro, tj. 8.05.2019 r., w godzinach 0.00-7.30. Prognozowany jest spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenie wydano dla województwa świętokrzyskiego.


Odbiór odpadów remontowo- budowlanych w sołectwach Gadka i Jagodne


06.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Gadka i Jagodne, że 7 maja 2019 roku przy remizach OSP w Gadce i w Jagodnem od godz. 10.00 do 18.00 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

 


Uczniowskie sukcesy


06.05.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Warto zbierać znaczki i dobrze się uczyć. Przykładem są uczniowie z Tychowa Starego.

Gminny Dzień Strażaka. Ochotnicy z Mirca z nowym samochodem


04.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wyjątkową oprawę miały tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, a strażacy ochotnicy z Mirca odebrali nowy wóz pożarniczy.


Mirzecka Majówka 2019


02.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

3 maja 2019 roku odbędzie się Mirzecka Majówka, na którą serdecznie zapraszają: Wójt Gminy Mirzec, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”.


Wywieś flagę


01.05.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te majowe świąteczne dni, wywieszając polską flagę. Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi pt. "Niepodległa - moja flaga".

 


Gmina Mirzec nominowana do nagrody "Laur Świętokrzyski"


27.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec znalazła się w elitarnym gronie nominowanych do nagrody "Laur Świętokrzyski" w kategorii „Działania na rzecz bezpieczeństwa”.


Po co te zabawy ?


26.04.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W czwartkowe popołudnie przybyli do Muzeum Pamiątek Regionalnych w Jagodnem spotkali się z pracownikiem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie.


Szkolenie dla rolników


26.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników na szkolenie. Odbędzie się ono 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w remizie OSP w Pawłowie. Szczegóły w załączniku. Zaproszenie na szkolenie


Z sukcesami na wojewódzkim etapie turnieju


25.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Daniel Gizan i Maciej Kozieł, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie reprezentowali powiat starachowicki podczas wojewódzkich eliminacji XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.


Mirzecki staw w oku kamery


25.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Nowa kamera 5 Mpx pilnuje bezpieczeństwa i porządku nad stawem w Mircu.


# NowaPiątka


25.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Spotkanie informacyjne w sprawie „Nowej Piątki"  zorganizowali w środę pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 


Spotkanie z Zarządem Powiatu Starachowickiego


25.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Tematy dotyczące dróg zdominowały spotkanie przedstawicieli samorządu gminy Mirzec z Zarządem Powiatu Starachowickiego.


Obwieszczenie o planowanym oprysku chemicznym


25.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Nadleśnictwo Starachowice informuje, że w terminie od 1 do 31 maja przeprowadzone zostaną agrolotnicze zabiegi oprysku chemicznego na powierzchni 2342,04 hektara. Zabiegi mają na celu ograniczenie populacji chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca. Obwieszczenie
Mapa oprysków


Cyfrowa majówka – konkurs inicjatyw lokalnych


25.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

„Cyfrowa majówka” to konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności. Wydarzenia należy zorganizować od 11 do 19 maja 2019 r. W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło), co dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać.  Wszystkie tego typu działania muszą odbywać się w niezobowiązującej atmosferze, a to wszystko po to, aby dać coś od siebie innym oraz pomóc lepiej zrozumieć Internet. Dla organizatorów najciekawszych inicjatyw przewidziano nagrody.


Konkurs "Witold Pilecki - życie i działalność"


24.04.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

30 kwietnia br. upływa termin zgłaszania uczestników konkursu o życiu i działalności Witolda Pileckiego. Odbędzie się on 24 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Mircu. Adresowany jest do uczniów gimnazjum i szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec. Przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych. Jego organizatorami są: Komitet Organizacyjny Konkursu „Witold Pilecki – życie i działalność”, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu we współpracy z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Mirzec. Patronatem honorowym objął konkurs Wójt Gminy Mirzec. Zgłoszenia można przysyłać drogą elektroniczną na adres piotrekk88@vp.pl lub składać w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu na załączonym formularzu. Formularz >> Plakat >>


Zaproszenie do Muzeum Pamiątek Regionalnych w Jagodnem


23.04.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Muzeum Pamiątek Regionalnych w Jagodnem i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem serdecznie zapraszają 25 kwietnia 2019r. o godzinie 18.00 na kolejne Spotkanie z Niezwykłymi Ludźmi. Tym razem gościem specjalnym wieczoru w MPR będzie Kacper Łasocha - doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownik CERNU-u w Genewie, który mówił będzie o rozwoju fizyki cząstek i jej wpływie na rozwój nauki oraz na codzienne życie. Patronat honorowy nad spotkaniami sprawuje Wójt Gminy Mirzec. Plakat >>


Obóz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych


23.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W terminie 15 – 24 lipca 2019r. w Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka” w Starachowicach planowany jest obóz dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) organizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.


Spotkanie z Wojewodą Świętokrzyskim


23.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W środę 24 kwietnia o godzinie 8.20 na placu przed remizą strażacką Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu odbędzie się spotkanie informacyjne Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek. Podczas spotkania przekazane zostaną założenia programu #NowaPiątka premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie można zadawać pytania na temat pięciu elementów programu dotyczącego poprawy jakości życia Polaków.


Zaproszenie na X sesję Rady Gminy w Mircu


23.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza zaprasza na obrady X sesji Rady Gminy w Mircu. Posiedzenie odbędzie się dnia 26 kwietnia o godzinie 9.00 w sali obrad w Urzędzie Gminy w Mircu. Porządek posiedzenia >>


Życzenia wielkanocne


19.04.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
źródło: www.freepik.com Designed by Kjpargeter


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


17.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące marzec i kwiecień, i upływa 20 kwietnia 2019 roku.

 


Informacja o bezpłatnych poradach prawnych


17.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Warunkiem uzyskania pomocy jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne oraz złożenie stosownego oświadczenia.


Nagroda za zaangażowanie i profesjonalizm


17.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Andrzej Kutwin, pracownik Urzędu Gminy w Mircu do spraw obronnych został wyróżniony statuetką za zaangażowanie, profesjonalizm i wysoki poziom realizacji zadań obronnych przez wojewodę świętokrzyskiego.


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Mirzec


17.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mieszkańcy gminy Mirzec będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy w Mircu. Drugi dyżur prawnika zaplanowano na wtorek 14 maja 2019 roku w godzinach od 15.00 do 17.00.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z 16 kwietnia 2019 r.


17.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Mirzec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Pełna treść obwieszczenia >>


Wielkanocne spotkanie w Klubie Senior+


16.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Seniorzy z mirzeckiego Klubu Seniora „Senior+” spotkali się na wielkanocnym śniadaniu.


Dofinansowanie do pomp ciepła w budynkach mieszkalnych


15.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu poświęconym zasadom dofinansowania do montażu pomp ciepła w budynkach mieszkalnych.


Zostań żołnierzem


12.04.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach zachęca, by zostać żołnierzem. Szczegóły na plakacie >>

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Mirzec


12.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mieszkańcy gminy Mirzec będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy w Mircu. Pierwszy dyżur prawnika już we wtorek 16 kwietnia w godzinach od 15.00 do 17.00.


Elektroniczny obieg dokumentów i e-dzienniki coraz bliżej


11.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn podpisał umowę z Marcinem Melonem, menadżerem projektu dla inwestycji „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”.


Apel pszczelarzy do rolników


11.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Pszczelarze zwracają się do rolników o rozsądne, nie szkodzące pszczołom stosowanie oprysków do ochrony roślin. Plakat za FB Pasieka Dobra Pszczoła. Plakat apel do rolników >>


Dwa wnioski z gminy Mirzec z dofinansowaniem!


09.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Dwa wnioski złożone przez gminę Mirzec do programu „Razem bezpieczniej” znalazły się na liście projektów zatwierdzonych do finansowania.


Utrata dopłat oraz 10 lat więzienia za wypalanie traw


09.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się okres sprzątania, porządkowania posesji i pól. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.


Dofinansowanie do pomp ciepła w budynkach mieszkalnych


09.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn  serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania do montażu pomp ciepła. Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 kwietnia 2019r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.


Dwa pierwsze miejsca dla mirzeckich harcerek


08.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych wyśpiewały harcerki z Mirca, podopieczne Małgorzaty i Piotra Spadłów podczas starachowickiego „Harcogrania”.


Dwaj uczniowie z Małyszyna w wojewódzkich eliminacjach z wiedzy pożarniczej


08.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Daniel Gizan i Maciej Kozieł, uczniowie Szkoły Podstawowej w Małyszynie zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach w powiatowym etapie turnieju pożarniczego.


„Tak dla TIK”. Nowe pracownie komputerowe w każdej szkole w gminie


05.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Osiem nowych pracowni komputerowych – po jednej w każdej szkole – powstało w podstawówkach w gminie Mirzec w ramach programu „Tak dla TIK w gminie Mirzec”. Gmina do projektu wartego ponad dwa miliony złotych nie dołożyła nawet złotówki z własnego budżetu.


Informacja Wójta Gminy Mirzec o wynikach z rozpatrzenia ofert w związku z zakończonym naborem konkursowym na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku w ramach "Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi".


Konkurs na opowiadanie "Stulecie polskiego kryminału"


04.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Biuro Programu "Niepodległa" wraz z Komendantem Głównym Policji zapraszają do udziału w konkursie literackim na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne "Stulecie polskiego kryminału".


Bezpłatna konferencja dla pracodawców


03.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wraz z Polskim Funduszem Rozwoju zaprasza na bezpłatną konferencję poświęconą Pracowniczym Planom Kapitałowym. Konferencja odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali nr 10 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja Wojewody Świętokrzyskiego >>


Podsumowali działania na rzecz bezpieczeństwa


03.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec i Andrzej Kutwin, inspektor ds. obronnych reprezentowali gminę Mirzec podczas posiedzenia Zespołu Roboczego przy Kapitule Nagrody „Koziołek”.


Dofinansowanie do pomp ciepła w budynkach mieszkalnych


03.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mieszkańcy gminy Mirzec mogą uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości 60% do montażu pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Pompy będą pozwalały na uzyskanie ciepłej wody użytkowej oraz ciepłej wody do centralnego ogrzewania.


Informacja Wójta Gminy Mirzec


03.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mircu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mircu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej, bez dopłaty.
Informacja wójta gminy Mirzec >>
Wykaz działek >>


Super sukcesy mirzeckich piłkarzy


02.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Chłopcy z rocznika 2008 trenujący w Akademii Piłkarskiej Star Starachowice oddział Mirzec zajęli pierwsze miejsce w II Turnieju „Santander Cup”, który odbył się w ostatnią niedzielę marca na orliku w Mircu.


# Nowa Piątka


02.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku z rozpoczęciem przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki akcji informacyjnej dotyczącej programu rządu premiera Mateusza Morawieckiego podajemy do wiadomości informacje na temat programu i spotkań informacyjnych w regionie.
Pismo >>
Broszura >>


Nadal można składać wnioski na usunięcie azbestu


02.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje, że nadal można składać wnioski o udzielenie w 2019 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec. Wnioski należy składać  w Urzędzie Gminy w Mircu w pokoju 314.


Album 100 Lat niepodległości - multimedialna prezentacja


02.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Z przyjemnością zapraszamy do prezentacji multimedialnej albumu wydanego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym znajduje się gmina Mirzec.


Mirzecka Majówka 2019 – zgłoszenia do przeglądu


02.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

3 maja 2019 roku odbędzie się Mirzecka Majówka, na którą serdecznie zapraszają: Wójt Gminy Mirzec, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”. W programie między innymi Regionalny Przegląd Zespołów, Kapel Weselnych i Tańca Weselnego. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie przyjmowane będą do 12 kwietnia 2019 roku.


"Złota Skarpeta Młodzieżowej Rady Miasta"


02.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice zaprasza do zaangażowania się w konkurs "Złota Skarpeta Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice".


Zebranie Zarządu Gminnego OSP RP w Mircu


01.04.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W niedzielę 31 marca br. Zarząd Gminny OSP RP podsumował kampanię sprawozdawczą jednostek OSP w gminie Mirzec.


Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne


27.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Firma Mammo Med. S.A. zaprasza panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne.


Nowości w Portalu IRZplus


27.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W lipcu 2019 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje kolejną modyfikację Portalu IRZplus. Zmiany ułatwią składanie zgłoszeń zwierząt. Więcej informacji pod linkiem Nowości w Portalu IRZplus .


Laptopy dla uczniów szkoły w Małyszynie


26.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

13 laptopów trafiło do uczniów Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie.


Ogłoszenie o szczepieniu lisów


26.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach informuje, że w dniach 4-13 kwietnia 2019r. na terenie województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu koneckiego i skarżyskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 


Obrót sadzeniakami ziemniaka bez udokumentowanego legalnego pochodzenia


26.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka bez udokumentowanego legalnego pochodzenia roślin.


Najlepsi z wiedzy pożarniczej


25.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Sześcioro uczniów z gminy Mirzec będzie reprezentować gminę podczas powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.


Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Mirzec rocznik 2011


25.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę 23 marca br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mircu rozegrany został turniej piłki nożnej chłopców z rocznika 2011. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim mali mirzeccy piłkarze.


Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy w Mircu


22.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza na IX sesję Rady Gminy w Mircu. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy 29 marca 2019 roku. Początek o godzinie 9.00.
Porządek obrad >>


Pożegnali zimę, powitali wiosnę


21.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Radosne święto w przedszkolu w Mircu. 21 marca przedszkolacy pożegnali Zimę, a powitali długo wyczekiwaną Panią Wiosnę.


Nabór wniosków w ramach Inicjatyw Lokalnych


21.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza do składania ofert w ramach inicjatyw lokalnych. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 roku (wtorek).

 


„Bitwa Regionów”. Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich


21.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania udziału w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”.


Konkurs ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”


21.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert  na pozyskanie pieniędzy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.


Informacja o bezpłatnych poradach prawnych


20.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawne mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Warunkiem uzyskania pomocy jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne oraz złożenie stosownego oświadczenia.


Listy odmian zalecanych do uprawy w 2019 roku


18.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podaje do wiadomości listę zalecanych odmian do uprawy w 2019 roku.


Stop pożarom traw !


18.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W związku z nasilającą się liczbą pożarów traw i śródpolnych zarośli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach apeluje o ostrożne obchodzenie się z ogniem i o niewypalanie łąk. Intersujące dane związane z tego rodzaju pożarami znajdziesz na stronie www.stoppozaromtraw.pl >>


Ostrzeżenie przed silnym wiatrem


15.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed silnym wiatrem, który może wystąpić na terenie gminy od godziny 23.00 15 marca 2019 roku do godziny 13.00 16 marca 2019 roku. Przewiduje się wystąpienie wiatru z zachodu o średniej prędkości od 30 do 45 km/h. W porywach miejscami może wystąpić wiatr o prędkości 80 km/h.


Mirzecka Majówka 2019 - zgłoszenia do przeglądu


14.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

3 maja 2019 roku odbędzie się Mirzecka Majówka, na którą serdecznie zapraszają: Wójt Gminy Mirzec, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”. W programie między innymi Regionalny Przegląd Zespołów, Kapel Weselnych i Tańca Weselnego. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie przyjmowane będą do 12 kwietnia 2019 roku.


Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec


14.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie wyznaczenia miejsc w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.  Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec >>


Strażacy z Mirca dostaną nowy wóz bojowy


13.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Najdalej do końca kwietnia strażacy ochotnicy z Mirca będą mieć nowy średni samochód strażacki wraz z wyposażeniem .


Nadal można składać wnioski na usunięcie azbestu


13.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje, że nadal można składać wnioski o udzielenie w 2019 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec.

Wnioski należy składać  w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.


O dopłatach bezpośrednich w Urzędzie Gminy w Mircu


13.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

11 marca w Urzędzie Gminy w Mircu miało miejsce szkolenie dla rolników związane z dopłatami bezpośrednimi.


Konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku”


12.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje XXI edycję konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku". Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej zadbanego, estetycznego i bezpiecznego gospodarstwa rolnego na terenie gminy Mirzec.


„Prosty kręgosłup – zdrowe życie”


12.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wziął udział w konferencji „Prosty kręgosłup – zdrowe życie” zorganizowanej przez Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej w Starachowicach z inicjatywy władz powiatu starachowickiego.


Komunikat dla rolników i pszczelarzy


11.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku z wstąpieniem przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posła Jarosława Sachajko, Wójt Gminy Mirzec zwraca się z prośbą do pszczelarzy oraz rolników z terenu gminy o zajęcie stanowiska na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.


Życzenia z okazji Dnia Sołtysa


11.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Jagodnem i w Tychowie Starym


10.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Jagodnem i w Tychowie Starym zakończyły spotkania strażaków podsumowujące ubiegły rok.


Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w nocy 9 marca br.


09.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

IMGW ostrzega mieszkańców województwa świętokrzyskiego przed możliwym wystąpieniem silnego wiatru dziś w nocy (9.03.2019 r). Wiatr będzie wiać z prędkością w porywach od 90 do 110 km/h, możliwe burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert mieszkańcom, w którym zaleca, żeby zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr oraz pozostanie w domu jeśli to możliwe.


Życzenia z okazji Dnia Kobiet


08.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Mircu


08.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza zaprasza na VIII sesję Rady Gminy w Mircu. Obrady odbędą się 11 marca w poniedziałek w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Mircu. Początek o godzinie 17.00.
Porządek obrad


Sala gimnastyczna w Tychowie Starym coraz bliżej ukończenia robót


08.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W piątek 8 marca w terenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym odbyła się rada budowy.


"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - konkurs


08.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Starachowicach uprzejmie informuje, iż w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi w 2019 roku XVII Edycję Ogólnokrajowego Konkursu pn. "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".


Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Kobiet


08.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Mirzec, w szczególności mieszkanki gminy, na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 8 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 17.30 w Modrzewiowym Dworku w Mircu. Wstęp wolny. Organizatorem koncertu jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.


Wójt gminy Mirzec zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dania 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszana się na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy w 2019 roku.


Zaproszenie na szkolenie na temat płatności bezpośrednich


06.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza na szkolenie organizowane przez ARiMR dotyczące składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, które obędzie się 11 marca o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.


Dzieci uszyły książki z filcu. Podsumowanie projektu


06.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kolorowe książeczki z filcu o różnej tematyce wykonane przez dzieci to efekt projektu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” realizowanego przez Stowarzyszenie „Twoja Szansa”.


Szkoła Podstawowa w Mircu i Urząd Gminy w Mircu do termomodernizacji


06.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał w poniedziałek umowę z Emilem Dygasem, właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Arkada Dela" z Radomia na termomodernizację Zespołu Szkół w Mircu oraz Urzędu Gminy w Mircu.


Gmina dofinansuje sterylizację oraz kastrację psów i kotów


05.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Mirzec w 2019 roku".


Ostrzeżenie przed silnym wiatrem


05.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed wystąpieniem silnego wiatru z południowego zachodu i zachodu we wtorek 5 marca od godziny 13.00 do godziny 17.00 tego samego dnia. Średnia prędkość wiatru może wynosić od 35 km/h do 45 km/g. W porywach miejscami prognozuje się wystąpienie wiatru wiejącego z prędkością od 70 km/h do 80 km/h.


Ubój zwierząt gospodarskich poza rzeźnią. Praktyczne wskazówki


05.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, na przykład świnia, owca, koza, krowa czy koń, ulegnie wypadkowi (złamie kończynę, kręgosłup lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni).
Praktyczne wskazówki dla rolników


Program azotanowy


05.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza informuje, że na stronie www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. „Program azotanowy”, zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w wyżej wymienionym zakresie. Pismo Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej >> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. >>

 


Rusza rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu. Możliwe utrudnienia dla pacjentów


05.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kapitalny remont czeka Ośrodek Zdrowia w Mircu. Z tego powodu od 1 marca do 31 sierpnia 2019 roku mogą pojawić się niedogodności dla pacjentów. Po zakończeniu prac znacznie poprawią się warunki przyjęć pacjentów oraz komfort pracy lekarzy i pielęgniarek. Ogłoszenie dyrektora Ośrodka Zdrowia w Mircu >>

 

 


Rusza wielki remont ośrodka zdrowia w Mircu


01.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Na początku marca ruszą prace przy rewitalizacji Ośrodka Zdrowia w Mircu. Budynek będzie niemal całkowicie przebudowany wewnątrz, co w przyszłości przełoży się na komfort korzystających z niego pacjentów i pracujących tam lekarzy i pielęgniarek.


Uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. Podniosła uroczystość w szkole w Osinach


01.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Piękną patriotyczną uroczystość w Narodowym Dniu „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach.


Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"


01.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

1 marca każdego roku to Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Inka 1946 - film >>


Zaproszenie do Muzeum Pamiątek Regionalnych w Jagodnem


01.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Muzeum Pamiatek Regionalnych w Jagodnem oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem zapraszają 1 marca 2019 r. o godz. 18.00 na wieczór z cyklu "Spotkania z Niezwykłymi Ludźmi". Tym razem muzeum gościć będzie ludowy zespół "Ziemia Mirzecka". Koncertowi towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła. Patronem honorowym artystycznego wydarzenia jest Wójt Gminy Mirzec. Plakat promujący spotkanie >>


Kwalifikacja wojskowa - rocznik 2000


01.03.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu starachowickiego zostanie przeprowadzona od  26 lutego do 22 marca 2019r. i obejmuje mężczyzn urodzonych w 2000r. oraz mężczyzn urodzonych  w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Tłusty czwartek w Klubie „Senior+”


28.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Seniorzy z Klubu „Senior+” obchodzili tłusty czwartek zgodnie z tradycją przy stole zastawionym słodkimi wypiekami oraz przy kawie i herbacie.


Szkoły w Tychowie Starym i Jagodnem do termomodernizacji!


28.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Mirzec Wandy Węgrzyn podpisał umowy na prace termomodernizacyjne w Szkołach Podstawowych w Tychowie Starym i Jagodnem.


Mobilny punkt informacyjny w gminie Mirzec


28.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W poniedziałek 4 marca Urząd Gminy w Mircu odwiedzi Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok


27.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec organizacjom pozarządowym w 2019 r.

 


Podziękowania i gratulacje dla sołtysów


27.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Podziękowania dla sołtysów kończących pracę oraz gratulacje dla tych, którzy obejmą urząd sołtysa w kadencji 2019 – 2024, przekazali podczas sesji Rady Gminy w Mircu wójt gminy Mirosław Seweryn oraz przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza.


Rekrutacja dzieci do mirzeckiego przedszkola


27.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Od 1 do 22 marca 2019r. odbywał się będzie nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Mircu.

Wielki sukces mirzeckich zespołów! Trzy pierwsze miejsca na festiwalu!


25.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Takiego sukcesu w piętnastoletniej historii występów mirzeckich zespołów na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec” w Tarnobrzegu jeszcze nie było. Trzy miejsca na podium zajęły zespoły z Mirca: 104 Artystyczna Drużyna Harcerska, zespół Happy oraz Wichry.


Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Tychowie Nowym i w Mircu


24.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W kolejnych dwóch jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawcze.


Zebranie sprawozdawcze koła wędkarskiego


23.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę 23 lutego 2019r. miało w mirzeckiej świetlicy środowiskowej wędkarze podsumowali miniony rok.


Zaproszenie na lutową sesję Rady Gminy w Mircu


21.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza mieszkańców gminy na VII sesję rady, która rozpocznie się o godzinie 9.00 w środę 27 lutego 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.
Porządek obrad >>


Rządowe wsparcie dla Klubu Seniora


21.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Działalność Klubu Seniora „Senior +” w Mircu będzie w 2019 roku wsparta  ministerialną dotacją.

Koncert z okazji Dnia Kobiet


20.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Mirzec, w szczególności mieszkanki gminy, na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się w dniu 8 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 17.30 w Modrzewiowym Dworku w Mircu. Wstęp wolny. Organizatorem koncertu jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.

Wybory sołtysów w Małyszynie i w Mircu II


19.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich.

Nabór wniosków do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


18.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Szansa na pozyskanie grantów przez grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój realizuje projekt pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw — III edycja”, w ramach którego w terminie 4-8 marca br. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie.


Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Trębowcu i w Gadce


18.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę 16 lutego miały miejsce zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Trębowcu i w Gadce.


Budynki OSP w Jagodnem i Osinach do termomodernizacji


15.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wielki remont czeka w 2018 roku budynki OSP w Osinach i Jagodnem. 5 lutego wójt gminy Mirzec podpisał preumowę z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik na współfinansowanie przebudowy budynków.


Wybory sołtsów w Tychowie Nowym i w Ostrożance


15.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
W Tychowie Nowym i w Ostrożance dotychczasowi sołtysi pozostali na swoich stanowiskach.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


14.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące styczeń i luty i upływa 20 lutego 2019 roku. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Mircu, bądź u  sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu, BS o/Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007 .


Wybory sołtysów w Osinach i w Tychowie Starym


13.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W Osinach i w Tychowie Starym na kolejną kadencję zostali wybrani dotychczasowi sołtysi, ale zmieniły się składy rad sołeckich.


Nadal trwa nabór wniosków dotyczących usuwania azbestu


13.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zaprasza do składania wniosków o udzielenie w 2019 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec. 
Wnioski należy składać do 28 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy w Mircu.


Trzy wnioski z gminy Mirzec rekomendowane do programu „Razem bezpieczniej”!


13.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wszystkie złożone przez gminę Mirzec wnioski do programu „Razem bezpieczniej” otrzymały rekomendację do dofinansowania z rządowych pieniędzy.


Dla babć i dziadków. Piękne występy pierwszoklasistów i przedszkolaków


12.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Panie i panowie z Klubu Seniora w Mircu uczestniczyli w uroczystościach przygotowanych przez uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej imienia Kamili i Józefa Spytków w Mircu oraz przedszkolaków w Mirca.


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4/2019- oblodzenie


11.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

IMGW ostrzega mieszkańców powiatu starachowickiego przed zamarzającą mokrą nawierzchnią dróg i chodników  12.02.2019r. (wtorek) w godzinach od 3.00 do 10.00. Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2 st. C, temperatura minimalna gruntu ok. -3 st.C.


Zaproszenie na badania profilaktyczne


09.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zakład Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii organizuje 12 lutego 2019r. bezpłatne badania profilaktyczne dotyczące chorób nowotworowych głowy, szyi oraz badania cytologiczne w godzinach 10.00-14.00 w Ośrodku Zdrowia w Mircu. Szczegóły w poniższych linkach.
Badania głowy i szyi >>
Badania cytologiczne >>
Plakat ze zdjęciami >>


Wybory sołtysów w Trębowcu i w Mircu I


08.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W kolejnych sołectwach wybierano wiejskie samorządy.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych 11 i 12 lutego 2019 roku


08.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców, że 11 i 12 lutego 2019r. zgodnie  z harmonogramem wywozu odpadów odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne.
11 lutego 2019 roku - sołectwa: Jagodne, Gadka, Osiny, Tychów Nowy, Trębowiec.
12 lutego 2019 roku - sołectwa: Tychów Stary, Ostrożanka, Małyszyn, Mirzec I, Mirzec II.


Wybory sołtysów w Jagodnem i w Gadce


07.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W poniedziałek i wtorek wybierano sołtysów i rady sołeckie w Jagodnem i w Gadce.


Noworoczne spotkanie emerytów


05.02.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

3 lutego w stołówce Szkoły Podstawowej w Mircu spotkali się członkowie  Koła Emerytów i Rencistów nr 4 w Mircu.


Zaproszenie na zebrania w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich


01.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec  Mirosław Seweryn zaprasza mieszkańców sołectw gminy Mirzec na zebrania w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich. Harmonogram i porządek spotkań poniżej.


Rusza konkurs na "Sołtysa Roku 2018"


01.02.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn ogłasza konkurs na "Sołtysa Roku 2018”. Zapraszamy rady sołeckie, mieszkańców sołectwa a także organizacje pozarządowe i organy władzy samorządowej do zgłaszania kandydatów.  Ocena dotyczy w szczególności osiągnięć za rok 2018. Konkurs trwa od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku do godziny 15.30. Dodatkowych informacji udziela pracownik  Urzędu Gminy w Mircu pod numerem tel. (41) 276 71 81, pok. 216.Zmiana harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Mirzec


31.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zarządzeniem Wójta Gminy Mirzec nr 0050.12.2019 z dnia 31 stycznia 2019  zostało zmienione Zarządzenie nr 0050.5.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyborów na sołtysów i rad sołeckich. Zebrania wiejskie odbędą się w lutym br. Zmiana  terminu zebrań dotyczy sołectw: Tychów Stary i Osiny

Pełna treść Zarządzenia nr 0050.12.2019 >>


Walne zebranie MTS "Leonard"


29.01.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

28 stycznia miało miejsce walne zebranie Mirzeckego Stowarzyszenia Sportowego „Leonard”.

 


Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP


28.01.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

26 stycznia odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Ostrożance i w Osinach.


Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Mircu


28.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza na sesję rady, która odbędzie się 31 stycznia, w czwartek, o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.
Szczegółowy porządek obrad >>

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z obrad sesji na żywo


Zmiana harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Mirzec


24.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zarządzeniem Wójta Gminy Mirzec nr 0050.10.2019 z dnia 24 stycznia 2019  zostało zmienione Zarządzenie nr 0050.5.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyborów na sołtysów i rad sołeckich. Zebrania wiejskie odbędą się w lutym br. Zmiana  terminu zebrań dotyczy wyłącznie sołectwa Mirzec II.

Pełna treść Zarządzenia nr 0050.10.2019 >>


Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2019"


23.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu "Równać Szanse 2019".


Zaproszenie na walne zebranie MTS "Leonard"


22.01.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Mirzeckie Towarzystwo Sportowe "Leonard" zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia i wszystkich miłośników sportu na walne zebranie, które odbędzie się 28 stycznia 2019r. o godz. 16.30 w  Urzędzie Gminy w Mircu.

Rusza III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory"


22.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym.


Niech kolęda się niesie - koncert w CTL w Osinach


22.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W czwartek, 17 stycznia, w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach odbył się koncert „Niech kolęda się niesie”.


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


21.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać mieszkańcy gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

V Grand Prix Amatorów Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym


20.01.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
W sobotę 19 stycznia 2019r. do Mirca zawitali miłośnicy tenisa stołowego.

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku - nowy wzór wniosku


18.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do Wójta Gminy Mirzec wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Nowy wzór wniosku >>


Bezpłatne kursy na kierowców zawodowych


18.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Szkoła Jazdy TOM Tomasz Molendowski realizuje dwa projekty "Kierowca zawodowy - nowe kwalifikacje do zdobycia" oraz „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”. W dniach 17.01.2019 - 23.01.2019 prowadzony będzie nabór do ww. projektów.


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3/2019


18.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
IMGW ostrzega mieszkańców powiatu starachowickiego przed zamarzającą nawierzchnią dróg i chodników w godzinach wieczornych w dn.18.01.2019 r. Prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4 st. C do -2 st. C, temperatura minimalna gruntu ok. -5 st.C

Zaproszenie na obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego


18.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn  serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na uroczyste obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczną się 19 stycznia o godzinie 14.00 w  Modrzewiowym Dworku. Tego samego dnia o godzinie 18.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mircu będzie miała miejsce okolicznościowa akademia.

Program uroczystości w Mircu >>


Zmiana harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Mirzec


16.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zarządzeniem Wójta Gminy Mirzec nr 0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2019  zostało zmienione Zarządzenie nr 0050.5.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyborów na sołtysów i rad sołeckich. Zebrania wiejskie odbędą się w lutym br. Zmiana  terminu zebrań dotyczy wyłącznie sołectwa Mirzec II i sołectwa Trębowiec.


Ogłoszenie: brak wody w sołectwach Mirzec I i Mirzec II


16.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec informuje, iż w związku z awarią głównej sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w sołectwie Mirzec I i Mirzec II do 17.01.2019 roku do godzin przedpołudniowych dla mieszkańców miejscowości Mirzec Majorat, Mirzec Stary i ul. Langiewicza. Mieszkańcy będą doraźnie zaopatrywani w wodę pitną przez PWiK Starachowice.


Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu  serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków stowarzyszenia na walne zebranie 23 stycznia 2019r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej UG w Mircu.


Noworoczne spotkanie strażaków


14.01.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę, 12 stycznia 2019 r., w Trębowcu spotkali się strażacy z całej gminy Mirzec, by podsumować miniony rok.


Konkurs "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady"


14.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, organizuje ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2/2019 przed zamarzającą nawierzchnią dróg i chodników


14.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

IMGW ostrzega mieszkańców powiatu starachowickiego przed zamarzającą nawierzchnią dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna ok. -2 st. C, temperatura minimalna gruntu ok. -3 st. C. Ostrzeżenie ważne dziś od godz. 11.30  do godz. 17.30, tj. 14.01.2019 roku.


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


12.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

Świetlica na ferie


11.01.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Zamieszczamy harmonogram pracy Świetlicy Środowiskowej w Mircu w nadchodzące ferie.

Ogłoszenie


11.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec.
Wnioski należy składać do 28 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy w Mircu.


Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Mirzec


11.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zarządzeniem Wójta Gminy Mirzec nr 0050.5.2019 z dnia 9 stycznia 2019 wybory na sołtysów i rad sołeckich zostaną przeprowadzone na zebraniach wiejskich, które odbędą się we wszystkich sołectwa w lutym 2019 roku.

 


Nowe zasady gospodarowania odpadami w gminie Mirzec w 2019 roku


10.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Nowe stawki opłat, terminarze i zasady gospodarowania odpadami w 2019 roku.

Zaproszenie na obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego


08.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn  serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na uroczyste obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczną się 19 stycznia o godzinie 14.00 w  Modrzewiowym Dworku. Tego samego dnia o godzinie 18.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mircu będzie miała miejsce okolicznościowa akademia.

Program uroczystości w Mircu >>


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


08.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

Ostrzeżenie przed opadami śniegu, nr 1/2019


04.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców gminy Mirzec i powiatu starachowickiego przed silnymi opadami śniegu. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu miejscami od 15 do 20 cm od godziny 22.00 4 stycznia 2018 roku do godziny 15.00 5 stycznia 2018 roku.


Zaproszenie na koncert kolęd


02.01.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zapraszają Mieszkańców gminy Mirzec na koncert kolęd, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 5 stycznia 2019 roku, o godzinie 16.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mircu. Plakat promujacy wydarzenie >>


Gospodarowanie odpadami w gminie Mirzec w 2019 roku


31.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Nowe stawki opłat, terminarze i zasady gospodarowania odpadami w 2019 roku.


Sukcesy młodych siatkarzy z Mirca


28.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świetnie spisali się podopieczni Przemysława Strabanika w grudniowych turniejach piłki siatkowej.


Życzenia i koncert kolęd na sesji Rady Gminy w Mircu


28.12.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W podniosłym nastroju zakończyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy w Mircu. Były modlitwa, koncert kolęd i życzenia.


Świąteczne życzenia


23.12.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom gminy Mirzec życzenia spokojnych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym,  nowym 2019 roku.

Prosimy przyjąć życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości i radości. Niech nadchodzące święta przyniosą odpoczynek od codziennych trosk, a najbliższy rok będzie czasem spełnienia wszelkich marzeń, czasem optymizmu oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn
Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza


Strażackie podsumowanie 2018 roku


23.12.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W niedzielę 23 grudnia 2018r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Podsumowanie projektu „Bezpieczny pieszy w bezpiecznej gminie”


21.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Dwa bezpieczne przejścia dla pieszych, szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie z samoobrony oraz propagowanie odpowiedzialnego korzystania z dróg to część efektów zakończonego właśnie programu „Bezpieczny pieszy w bezpiecznej gminie”.


Ostrzeżenie przed marznącymi opadami


21.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed marznącymi opadami deszczu i śniegu z deszczem. Opady przy ujemnej temperaturze gruntu mogą spowodować, że jezdnie i chodniki dla pieszych będą śliskie.


Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Mircu


21.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza na sesję Rady Gminy, która odbędzie się 27 grudnia, w czwartek, o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.
Szczegółowy porządek obrad >>


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


20.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

„Stulecie nieoczywiste”. Drugie miejsce dla Julii


19.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Praca Julii Barszcz, uczennicy klasy VIII Szkoły Podstawowej imienia Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym, zajęła drugie miejsce w konkursie „Stulecie nieoczywiste” organizowanym przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Mateusz Parszewski, uczeń Szkoły Podstawowej imienia Eugenii Staniewskiej w Małyszynie otrzymał wyróżnienie.


Świątecznie w stylu vintage


13.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Piękny, srebrny świerk zdobi od środy hol w Urzędzie Gminy w Mircu.


Ostrzeżenie przed oblodzeniami


13.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW ostrzega przed oblodzeniami jezdni i chodników dla pieszych.

 


Pierwszy w gminie Mirzec Klub Seniora otwarty


13.12.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

20 osób będzie korzystać z usług oferowanych przez Klub „Senior+”. Pierwsza tego typu placówka została otwarta we wtorek 11 grudnia w Mircu.


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


12.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

Zbliża się termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


11.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące listopad  i grudzień, i upływa 20 grudnia 2018 roku. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Mircu bądź u  sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu, BS o/Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007.


Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach Jagodne i Gadka Majorat


11.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców Jagodnego i Gadki Majorat, że niewykonany odbiór odpadów segregowanych z 11 grudnia 2018r. spowodowany przebudową drogi, zostanie zrealizowany 17 grudnia 2018 roku. Prosimy o wystawienie pojemników od godz. 7.00.


Zaproszenie na sesję nadzwyczajną 14 grudnia 2018 roku


10.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza na nadzwyczajną III sesję Rady Gminy, która odbędzie się w piątek, 14 grudnia 2018r., o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Bezpośrednia strona sesji: http://mirzec.esesja.pl/


Świąteczny kiermasz w Mircu


07.12.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Stroiki, choinki, ręcznie zdobione bombki, pierniki na choinkę, słodkie upominki lub owocowy susz na wigilijny kompot można było kupić na świątecznym kiermaszu, który 30 listopada w Urzędzie Gminy zorganizowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mircu. Kolejny kiermasz, połączony z wystawą rękodzieła, odbędzie się 15 grudnia w Dworku Modrzewiowym w Mircu. Będzie można zaopatrzyć się w niebanalny, ręcznie wykonany upominek oraz miło spędzić czas podczas Koncertu Świątecznego. Początek o godzinie 16.00. Na koncert i kiermasz zapraszają wójt gminy Mirzec oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.


Cytomammobus w Mircu. Zbadaj się!


05.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

7 grudnia 2018 roku w cytomammobusie zaparkowanym na parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Mircu mieszkanki gminy Mirzec będą mogły wykonać badania profilaktyczne: cytologiczne oraz mamo graficzne w godzinach od 10.00 do 16.00.


Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich


05.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach informuje, że zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń koła otrzymają osobowość prawną i będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do końca 2018 roku. ARiMR będzie prowadzić Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.


Zaproszenie na koncert świąteczny


05.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Mirzec na koncert świąteczny, który odbędzie się w Modrzewiowym Dworku w dniu 15 grudnia 2018 roku o godzinie 16.00. Szczegóły na plakacie>>


Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach


04.12.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

WKU w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych. I turnus w terminie od 7.01.2019r. do 26.04.2019r., II - od 6.05.2019r. do 23.08.2019r., III - od 2.09.2019r. do 20.12.2019r. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami WKU w Kielcach, ul. Wesoła 29. Tel.: 501 516 920, 261 174 712 lub 261 174 713.
Plakat promocyjny >>


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


02.12.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

Będzie nowy wóz dla strażaków. Jest dofinansowanie


30.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec otrzymała 550 tys. dofinansowania do zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Mircu.


Zaproszenie na 15-lecie istnienia Muzeum Pamiątek Regionalnych w Jagodnem


29.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Muzeum Pamiątek Regionalnych i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem zapraszają serdecznie na obchody 15-lecia istnienia muzeum. Jubileuszowe spotkanie rozpocznie się w najbliższy piątek 30 listopada o godzinie 11.00 i odbywać się będzie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Mirzec. Organizatorzy zadbali o atrakcyjny program jubileuszu.
Szczegółowy program >>


Zaproszenie na II sesję Rady Gminy w Mircu


27.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Przewodniczący Rady Gminy w Mircu, Jan Zawisza, zaprasza na II sesję Rady Gminy, która odbędzie się w 30 listopada 2018 roku (piątek). Sesja rozpocznie się o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.
Porządek obrad >>

Powstaną nowoczesne pracownie komputerowe


27.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Nowoczesne pracownie komputerowe powstaną do końca roku w szkołach podstawowych w Tychowie Starym i Tychowie Nowym.


Korzystaj z bezpłatnych powiadomień SMS i aplikacji „BLISKO”


26.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wiele jednostek samorządu terytorialnego korzysta już z systemu wczesnego ostrzegania jakim jest SISMS. W gminie Mirzec również działa taki system, który powiadamia nie tylko o ważnych wydarzeniach.


Rajd „Szlakami Jędrusiów”


25.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Ponad 250 osób z całej Polski wzięło udział w XXXIII Harcerskim Rajdzie „Szlakami Jędrusiów”, który odbył się w sobotę 17 listopada w tychowskim lesie.


I sesja Rady Gminy w Mircu. Wójt i radni po ślubowaniu


24.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Odebranie przez radnych i wójta gminy zaświadczeń o wyborze, ślubowanie radnych i wójta oraz ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Mircu były głównymi punktami obrad I sesji Rady Gminy w Mircu w kadencji 2018 – 2023.


Zaproszenie na szkolenie


23.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Starachowicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza mieszkańców gminy Mirzec na szkolenie 3 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 9.30 do Urzędu Gminy w Mircu.

 


Nowy przewodniczący Rady Gminy w Mircu


23.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Jan Zawisza z Osin nowym przewodniczącym Rady Gminy w Mircu. Tak zdecydowali radni 22 listopada 2018 r. na pierwszej sesji Rady Gminy w Mircu. Stanowisko wiceprzewodniczącego piastować będzie Agnieszka Idzik-Napiórkowska z Małyszyna.


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


21.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat, do zapisu na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Poprawa umiejętności mieszkańców gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług". Wybrane przez uczestnika szkolenie trwa 16 godzin, zajęcia będą sie odbywać w godzinach popołudniowych w szkołach podstawowych na terenie gminy.


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


20.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje


Ostrzeżenie IMGW przed gołoledzią


20.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego przed wystąpieniem miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodującej gołoledź. Ostrzeżenie ważne jest od godziny 20.00 we wtorek 20.11.2018r. do godz. 9.00 w środę 21.11.2018 r.


Wykaz telefonów dotyczących zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mirzec


19.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wykaz telefonów dotyczących zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mirzec.
1. Drogi wojewódzkie – Obwód Drogowy w Nowej Słupi, tel. 41 31-77-463.
2. Drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych, tel. 41 27-30-227.
3. Drogi gminne – Urząd Gminy w Mircu, pokój 303, tel. 41 27-67-192 (czynny pon. 7.30-17.00 oraz wt.-pt. 7.30-15.30).
Wykonawcą odśnieżającym drogi gminne jest firma F.H.U. EKO-SAND PLUS Michał Walachnia, Grzybowa Góra ul. Słoneczna 28,  26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 502-367-195 (czynny całą dobę).
Mapa dróg w gminie Mirzec >>


Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".
Pełna treść informacji >>


Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec


18.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

 


Na sportowo uczcili Narodowe Święto Niepodległości


17.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym 11 listopada br. wzięli udział w Biegu Niepodległości w Starachowicach.


Zaproszenie na pierwszą sesję nowo wybranej rady


16.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec zawiadamia, że I sesja Rady Gminy w Mircu została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Kielcach IV Piotra Świerczewskiego na 22 listopada 2018 r. na godzinę 9.00. Odbędzie się ona w sali konferencyjnej urzędu. Porządek obrad pod guzikiem "Więcej".


12 listopada Urząd Gminy będzie nieczynny


09.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Uprzejmie Państwa informujemy, że w dniu 12 listopada br. (poniedziałek) Urząd Gminy w Mircu będzie nieczynny.

Wywieśmy flagi na Dzień Niepodległości!


09.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Mirzec do wywieszenia państwowych flag w przededniu tej szczególnej uroczystości.
Niech ten gest będzie wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz hołdem dla wszystkich, którym zawdzięczamy naszą niepodległość.
Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami!
Program obchodów 100-lecia niepodległości Polski >>

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn


Trzy gminne drogi do remontu za kwotę ponad 2 milionów złotych


08.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Trwa remont trzech dróg w gminie Mirzec. Dzięki rządowej dotacji w wysokości 80% całości kosztów, przy udziale pieniędzy z budżetu gminy Mirzec, nową nawierzchnię będą mieć drogi: Małyszyn Górny – Krzewa, w Gadce Majoracie i w Mircu Starej Wsi.


Można jeszcze ubiegać się o dofinansowanie do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów


08.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec informuje mieszkańców gminy, że mogą się jeszcze ubiegać o dofinansowanie do sterylizacji lub kastracji psów i kotów.


Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec


07.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat, do zapisu na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Poprawa umiejętności mieszkańców gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług". Wybrane przez uczestnika szkolenie trwa 16 godzin, zajęcia będą sie odbywać w godzinach popołudniowych w szkołach podstawowych na terenie gminy.


Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości


05.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Mirzec do udziału w obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu dziękuje


05.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom za wyjątkową szczodrość, dzięki której w czasie kwesty we Wszystkich Świętych zebrano 9 737,81 zł i 1 euro. Za uzyskane środki będą kontynuowane prace renowacyjne na cmentarzu w Mircu.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych dla Mirca Starego


04.11.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje mieszkańców miejscowości Mirzec Stary, że zaległy odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych odbędzie się w poniedziałek 5 listopada 2018 roku. Odpady należy wystawić do godz. 7.00 przed posesję.


Młodzież i nauczyciele na grobie Jadwigi Prendowskiej w Czyżowie Szlacheckim


02.11.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Posprzątany nagrobek, złożone kwiaty i zapalone znicze. Tak mieszkańcy gminy Mirzec uhonorowali patronkę byłego gimnazjum w Mircu, Jadwigę Prendowską, pochowaną w Czyżowie Szlacheckim.


Plan organizacji ruchu wokół cmentarzy w Mircu w dniach 31 X - 2 XI 2018r.


31.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku ze Wszystkimi Świętymi i Zaduszkami od 31 października do 2 listopada 2018 roku w okolicy cmentarzy parafialnych w Mircu obowiązywał będzie zmieniony plan organizacji ruchu, który obrazuje załączona mapka >>


Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok". Konsultacje trwają do 15 listopada br.
Pełna treść Zarządzenia nr 0050.88.2018 >>
Formularz konsultacji >>

Projekt uchwały >>

Projekt programu >>

 


Nadal można składać wnioski do programu „Dobry Start”


31.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Do 30 listopada 2018 roku można składać wnioski dotyczące otrzymania świadczenia „Dobry Start 300+”. Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.


Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 16 listopada


30.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy został wydłużony do 16 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju Wsi oraz w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


28.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

1 listopada kwesta na mirzeckim cmentarzu


27.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu serdecznie zaprasza wszystkich odwiedzających  1 listopada 2018 r. mirzeckie cmentarze do udziału w kweście.  Tak jak w ubiegłych latach będziemy zbierać pieniądze z przeznaczeniem na odnowę najstarszych nagrobków i krzyży parafialnego cmentarza.


U przedszkolaków o bezpieczeństwie


25.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przypomnienie zasad dotyczących bezpieczeństwa było najważniejszym celem spotkań profilaktycznych, które zorganizowano w dwóch gminnych przedszkolach: w Jagodnem i Mircu.


Szachiści w hołdzie dla Niepodległej


25.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

48 uczniów z czterech szkół gminy Mirzec rywalizowało w Turnieju Szachowym dla Niepodległej.


Wybory samorządowe 2018 - wyniki głosowania na Wójta Gminy Mirzec i na radnych Rady Gminy w Mircu


23.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów na Wójta Gminy Mirzec oraz na radnych Rady Gminy w Mircu.

Zaproszenie na spotkanie z aktorką Grażyną Zielińską


23.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z aktorką Grażyną  Zielińską, które odbędzie  się w dniu 23 października 2018 roku o godzinie 16:30 w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach. Spotkanie zorganizowane w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Zadanie pt. „Niepodległa dla pokoleń” dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Szczegóły na plakacie >>


Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem


23.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego o wystąpieniu silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h w porywach do 80 km/h od godz. 20.00 dnia 23.10.2018 do godz. 22.00 dnia 24.10.2018r.


Odbiór odpadów remontowo-budowlanych w sołectwach Ostrożanka, Małyszyn i Tychów Stary


22.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że dnia 23 października 2018 roku na placu przy boisku w Ostrożance (za remizą OSP Ostrożanka), przy Szkole Podstawowej w Małyszynie  oraz na placu obok sklepu w Tychowie Starym nr 20 ( naprzeciw remizy OSP Tychów Stary) od godz. 1000 do 1800 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

 


Ostatnia sesja Rady Gminy. Podsumowania i podziękowania


19.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Uroczysty charakter miała druga część nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 19 października. Pierwsza część sesji miała charakter czysto roboczy. Radni między innymi wysłuchali sprawozdania wójta z prac pomiędzy sesjami, składali interpelacje, przyjęli cztery uchwały. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na podsumowania.


Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu


18.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Gminna Komisja Wyborcza w Mircu informuje, że będzie pełnić dyżur w dniu 20 października 2018 roku (sobota) w godzinach od 9.00 do 11.00  oraz w dniu 21 października 2018 roku (niedziela) od godziny 7.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej (Urząd Gminy w Mircu).

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ćwiczenia dla dzieci i seniorów


16.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zasady bezpiecznego korzystania z dróg, podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nauka podstaw samoobrony - takie zagadnienia poruszono podczas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów szkół z gminy Mirzec.


Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec


16.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

Zestawy ratownictwa medycznego dla strażaków


15.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Strażacy ochotnicy z gminnych jednostek nienależących do Krajowego Systememu Ratowniczo–Gaśniczego  otrzymali zestawy ratownictwa medycznego.


O motywacji w sporcie


15.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

O motywacji w sporcie w niedzielnym wydaniu "Pełnosprawnych" w TVP1 mówiła pochodząca z gminy Mirzec trenerka niedosłyszących piłkarek. Pełnosprawni odc. 269 >>


Dofinansowanie dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec z Narodowego Centrum Kultury


15.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018, EtnoPolska” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Niepodległa dla pokoleń”. Zadanie obejmuje: warsztaty teatralne  mające na celu przygotowanie widowiska historycznego dotyczącego odzyskania przez Polskę niepodległości, spotkanie autorskie z aktorem teatralnym i spotkanie autorskie pod hasłem „Spacerem po gminie Mirzec” na podstawie wydanej publikacji pt. „Na ścieżkach historii gminy Mirzec”. Zadanie  realizowane w okresie  od 01.10.2018 roku do 20.11.2018 roku.


Złote gody 2018


13.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Pary obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego spotkały się 10 października 2018 r. w mirzeckim Modrzewiowym Dworku, by świętować złote gody.


Informacja na temat szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych


12.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Szkolenie dla przewodniczących oraz zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych przeprowadzone przez Komisarza Wyborczego w Kielcach IV odbędzie się w dniu 15 października 2018  roku (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4 (sala konferencyjna) w godzinach:
- 12.30-14.00 - przewodniczący oraz zastępca OKW ds. przeprowadzenia głosowania;
- 14.00-16.00 - przewodniczący oraz zastępca OKW ds. ustalenia wyników głosowania.


Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela


12.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Ponad milion złotych na e-usługi w gminach Mirzec i Wąchock


11.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał wartą ponad milion złotych umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na projekt „Rozwój e- usług w gminach Mirzec i Wąchock”.


O gminie Mirzec w Kapsule Niepodległości


11.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kapsuła Niepodległości zawierająca informacje na temat gminy Mirzec w 2018 roku została wkopana w środę 10 października 2018 roku na starachowickim rynku.


Zaproszenie na 57. sesję Rady Gminy w Mircu


11.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza na 57. sesję rady, która rozpocznie się 19 października (piątek) 2018 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. Plan sesji >>

Dyrekcja, nauczyciele oraz cała społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Małyszynie składają podziękowania skierowane pod adresem organizatorów i uczestników jubileuszu. Pełny tekst podziękowań >>

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok". Konsultacje trwają do 29 października br.
Pełna treść Zarządzenia nr 0050.84.2018 >>
Formularz konsultacji >>

Projekt uchwały >>

Projekt programu >>


Wyróżnieni za aktywność i zaangażowanie


11.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Młodzi ludzie z gminy Mirzec, którzy zaangażowani się w tegoroczną Manię Działania, odebrali wyróżnienie za świetnie zrealizowany projekt „Poznaj swój Mirzec”. Podziękowanie otrzymał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.


Zaproszenie na IV Piłkarski Memoriał Mirosława Cedry


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Mirzeckie Towarzystwo Sportowe „Leonard” oraz wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zapraszają w piątek 12 października br. na orlik na IV Piłkarski Memoriał im. Mirosława Cedry. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 18.00. W niedzielę, 14 października 2018r. o godzinie 12.00 w mirzeckim kościele zostanie odprawiona msza święta w intencji zmarłego samorządowca.

 


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące wrzesień i październik i upływa w dniu 20 października 2018 roku.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Mircu, bądź u  sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu, BS o/Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007


Odbiór odpadów remontowo-budowlanych w sołectwach Mirzec I i Mirzec II


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Mirzec I i Mirzec II, że dnia 15 października 2018 roku na parkingu w centrum Mirca od godz. 1000 do 1800 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

 


Zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza wszyskich nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych z gminy Mirzec na spotkanie w dniu 19.10.2018 do remizy OSP w Gadce.
Szczegóły na plakacie>>


Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Poniżej znajdują się informacje dotyczące procedur odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry.

Zaproszenie na spotkanie "Czyste powietrze"


09.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapraszamy na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w  9 października 2018r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Mircu (sala gimnastyczna- wejście boczne od strony amfiteatru). Będzie można uzyskać na nim szczegółowe informacje dotyczące programu "Czyste powietrze".
Plakat 1. promujący program>> O programie "Czyste powietrze">>
Plakat 2. promujący program>>

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2018 roku


08.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec uprzejmie informuje, że  zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy w 2018 roku” zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 39 999,92zł. Pozostałe koszty zadania tj.  40 089,32zł  to wkład własny gminy.


Sprzątanie świata w gminie Mirzec 2018


08.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Tradycyjnie, jak co roku gmina Mirzec wraz  z uczniami placówek oświatowych włączyła się do tej międzynarodowej akcji. W dniach od 26 - 28 września 2018 roku uczniowie zaopatrzeni w worki oraz rękawice sprzątali tereny wokół szkół oraz przydrożne rowy. Dzięki takim wydarzeniom ekologicznym mamy szansę przyczynić się do zachowania czystości na terenie naszej gminy oraz zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko. Za udział w akcji serdecznie dziękujemy uczniom, ich opiekunom oraz dyrektorom szkół.


Doceniono naszych filatelistów


05.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

22 września 2018 roku Okręg Świętokrzyski Polskiego Związku Filatelistów obchodził 100-lecie ruchu filatelistycznego na Kielecczyźnie.


Informacja z rozeznania cenowego


04.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego na realizację zajęć komputerowych dla uczestników projektu w szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec w dniach 17.09.2018 r. do 28.09.2018 r.  w ramach projektu  pn. „Poprawa umiejętności mieszkańców gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług” 22/NEK/POPC/2018 zostały wybrane oferty: pana Jacka Rafalskiego oraz firmy Maciej Rafalski Fotografia, Gadka 61, 27-220 Mirzec. Ww. oferty spełniają wszystkie wymogi wymienione w rozeznaniu cenowym.

Pomoc klęskowa dla rolników- wydłużony termin składania wniosków


04.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi, do 31 października 2018 r.

Odbiór odpadów budowlanych- Osiny, Trębowiec, Tychów Nowy


03.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Osiny, Trębowiec oraz Tychów Nowy, że 8 października 2018 roku przy remizie OSP w Osinach, przy remizie OSP w Trębowcu oraz w miejscowości Tychów Nowy przy drodze (naprzeciwko sklepu - między posesjami o numerach 126 - 130) od godz. 10.00 do godz. 18.00 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Zaproszenie na spotkanie "Czyste powietrze"


03.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zapraszamy na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w  9 października 2018r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Mircu. Będzie można uzyskać na nim szczegółowe informacje dotyczące programu "Czyste powietrze".
Plakat 1. promujący program>>
O programie "Czyste powietrze">>

Plakat 2. promujący program>>


90 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu


02.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę, 29 października 2018 r. strażacy z Mirca świętowali 90. rocznicę powstania jednostki.


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej


28.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gminna Komisja Wyborcza w Mircu wydała komunikat z dn.28.09.2018 w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w gminie Mirzec.
Pełna treść Komunikatu>>


Informacja o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz Aplikacji IRZplus


27.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach informuje o zmianach w identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i świń wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.  oraz uruchomieniu dla posiadaczy zwierząt Aplikacji "Portal IRZ plus" umożliwiającej składanie zgłoszeń dotyczących zwierząt przez Internet.
Ulotka "Zgłoś zwierzęta przez Internet
Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Starachowicach.


Stulecie Szkoły Podstawowej w Małyszynie


27.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice zapraszają na obchody 100. Rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej imienia Eugenii Staniewskiej w Małyszynie.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu


27.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta gminy Mirzec.

Pełna treść obwieszczenia z dnia 27 września 2018 r.


Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec


27.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

Odbiór odpadów remontowo- budowlanych dla sołectw Jagodne i Gadka


27.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Gadka i Jagodne, że dnia 1 października 2018 roku przy remizie OSP Gadka oraz OSP Jagodne od godz. 1000 do 1800 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

 


Bezpłatne kursy zawodowe


27.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe. Instytucja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowy zawód – lepsze życie. Program  realizowany jest ma podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.


Zdobądź zawód za darmo!


27.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach organizuje bezpłatne kursy zawodowe. Instytucja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego”. Program  realizowany jest ma podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.


Projekt dla bezrobotnych


27.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Firma Business School Sp. Jawna zaprasza do udziału w projekcie  „Akademii Aktywności”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z WUP w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Program  ma za zadanie zwiększyć szanse na rynku pracy osób osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia. Szczegóły projektu >>


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Mirzec


26.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Biuro Porad Prawnych serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Pracownicy Biura będą do dyspozycji 4.10.2018 r.  (czwartek) w godzinach 16.00-18.00 w Urzędzie Gminy w Mircu w małej sali konferencyjnej na I piętrze.

Konkurs „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie”


24.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza do udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży na pracę plastyczną i prezentację multimedialną „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie”.


Zapisy na bezpłatne szkolenia komputerowe w gminie Mirzec


24.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.


Msza święta, część artystyczna i zabawa to główne punkty obchodów 100-lecia szkoły.

Zagrali dla Niepodległej


20.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Najmłodsi mieszkańcy gminy Mirzec uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, biorąc udział w „Turnieju dla Niepodległej”.


Pierwsze Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”


19.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki  za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek serdecznie zaprasza rolników oraz członków Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Mirzec na Pierwsze Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. Uroczystości organizowane są w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Mirzec


18.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Będzie mogło z nich skorzystać 84 mieszkańców gminy Mirzec, którzy ukończyli 25 lat.

 


Będą aktywne przejścia dla pieszych w Mircu


18.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Jeszcze w tym roku w Mircu postawną dwa aktywne przejścia dla pieszych sfinansowane z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.


Rozeznanie cenowe- prowadzenie zajęć komputerowych


17.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na realizację zajęć komputerowych dla uczestników projektu w szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec w ramach projektu "Poprawa umiejetności mieszkańców gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług".


Zaproszenie na obchody 74. rocznicy bitwy pod Tychowem Starym


15.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zarząd Koła w Starachowicach, starosta starachowicki Danuta Krępa i wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zapraszają na obchody 74. rocznicy bitwy pod Tychowem Starym żołnierzy BCh ze zgrupowania Jana Sońty ps. "Ośka" z oddziałami werhmachtu. Uroczystości  odbędą się 16 września 2018r. o godzinie 15.00 pod pomnikiem poświęconym temu wydarzeniu w lesie przy drodze Tychów Stary - Starachowice.

 


Komunikat nr 5 na temat pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę


14.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyski Oddział Regionalny – Biuro Powiatowe w Starachowicach, w dniach od  26.09.2018r. do 17.10.2018r. będzie przyjmować wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe w gospodarstwach rolnych na powierzchni upraw co najmniej 30%. Stawka pomocy wynosi 500zł na 1ha z ubezpieczeniem (250zł bez ubezpieczenia). Ze szczegółową informacją dotyczącą składania wniosków i niesienia pomocy można zapoznać się na stronie agencji.


Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mircu


14.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

27 września 2018 r. w godzinach 10 - 13 w Urzędzie Gminy w Mircu otwarty będzie mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Każdy będzie mógł przyjść do sali konferencyjnej urzędu na bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. Zapraszamy. Plakat promujący akcję >>


Zaproszenie na 100-lecie Szkoły Podstawowej w Gadce


14.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Społeczność Szkolna i Komitet Organizacyjny serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na "Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce". Uroczystość rozpocznie się mszą świetą, która zostanie odprawiona w kościele w Gadce o godzinie 10.00. Dalsze obchody, w tym część artystyczna, mieć będą miejsce na boisku obok szkoły. Przedsięwzięcie wspierane jest przez gminę Mirzec i realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie "Zorganizowanie i przeprowadznie obchodów 100. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Gadce połączone z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę". Plakat promujący wydarzenie >>


Mieszkańcy sołectw gminy Mirzec decydują o przeznaczeniu funduszy sołeckich


13.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W kolejnych sołectwach gminy Mirzec trwają zebrania mieszkańców, którzy podejmują decyzje o przeznaczeniu funduszy sołeckich. 12 września br. w Tychowie Nowym zdecydowano, by pieniądze funduszu przeznaczyć na rozbudowę pomieszczeń socjalnych w garażu remizy OSP, a w Ostrożance na wyposażenie pomieszczeń remontowanej remizy. Dwa dni wcześniej podobne spotkania odbyły się w Gadce i w Jagodnem. Terminarz spotkań >>


Rozmawiano o bezpieczeństwie


13.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
W sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Mircu miało miejsce spotkanie mieszkańców gminy Mirzec z przedstawicielami policji. Dyskutowano o bezpieczeństwie.

Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok


12.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Mirzec do aktywnego udziału w spotkaniach wiejskich dotyczących wykorzystania pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych dla Mirca Starego


11.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców miejscowości Mirzec Stary (obok kościoła), że w związku remontem drogi gminnej do Mirca Poduchownego, planowany odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z dnia 12 września 2018r., zostanie wykonany 5 listopada 2018 roku.


Przebudowa drogi Gadka – Jagodne ruszy w tym roku


11.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi od skrzyżowania w Gadce do szkoły w Jagodnem.


Informacja o braku uwag do oferty


10.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec informuje, że do Urzędu Gminy w Mircu w terminie od 31.08 do 07.09.2018 r. nie wpłynęły żadne uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej "Nasze Świętokrzyskie" .

Pełna treść informacji >>


Ogłoszenie o przetargu


07.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz 004.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu >>


Narodowe Czytanie w Gadce w najbliższą sobotę


06.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec i Szkoła Podstawowa w Gadce serdecznie zapraszają do  wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania. Wspólne czytanie  "Przedwiośnia"  Stefana Żeromskiego odbędzie się w dniu 08.09.2018 roku (sobota) o  godz.16:00 w Filii Bibliotecznej w Gadce

Gminne eliminacje do turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty Starachowickiego


05.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W najbliższy piątek 7.09.br. o godz. 18.00 na orliku w Mircu odbędą się gminne eliminacje do turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty Starachowickiego.  W turnieju startują gminne zespoły LZS. Zespoły, które zajmą miejsca od I-IV awansują do turnieju finałowego, który odbędzie się w Mircu 21.09.2018r. Zespół Chilli Starachowice został zakwalifikowany do turnieju finałowego. Współorganizatorem finałowych rozgrywek jest Mirzeckie Towarzystwo Sportowe "Leonard".Komunikat IMGW


04.09.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
IMGW ostrzega mieszkańców gminy Mirzec przed możliwymi burzami z gradem. Zjawiska mogą wystąpić we wtorek 04.09.2018 od godziny 07:05 do godziny 24:00. Prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Turniej dla Niepodległej


04.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza do kibicowania podczas turnieju piłkarskiego dla najmłodszych.


Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty


03.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W placówkach oświatowych gminy Mirzec rozpoczął się nowy rok szkolny.


Zaproszenie na zajęcia fitnessu


02.09.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza wszystkie Panie zainteresowane fitnessem na zajęcia we wtorek o godzinie 18.00 4 września 2018 r. do Szkoły Podstawowej w Mircu.


Zaproszenie na II Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej


31.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury w Mircu serdecznie zapraszają 2 września br. o godzinie 16.00 wszystkich mieszkańców gminy Mirzec do amfiteatru na II Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej zorganizowany pod patronatem wójta gminy Mirzec Mirosław Seweryna w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Imprezami towarzyszącymi będą: wręczenie nagród w konkursie wiedzy o życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudkiego oraz projekcja filmu "Rozkaz panie majorze" w reżyserii Sebastiana Przybyłowicza.
Plakat promujący przegląd >>


Wójt Gminy Mirzec podaje do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej ''Nasze Świętokrzyskie" na realizację zadania  pod nazwą "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących  oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa". Do dnia 7 września br. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Treść ogłoszenia oraz oferta Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej ''Nasze Świętokrzyskie" >>

 


Pomoc żywnościowa od GOPS


31.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu  informuje mieszkańców gminy Mirzec, iż pracownicy socjalni będą przyjmować skierowania na pomoc  żywnościową  z Programu   Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2018, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019


31.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje, iż w terminie  od 1 do 15 września 2018 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie  stypendium szkolnego.


Komunikat dotyczący strat spowodowanych suszą


30.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gminna komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku suszy informuje, że zainteresowani rolnicy mogą odbierać protokoły dotyczące szkód w ich gospodarstwach po weryfikacji przez służby Wojewody Świętokrzyskiego.


Nie będzie wody - komunikat


29.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku z przebudową drogi Mirzec Poduchowne - Korzonek PWiK w Starachowicach oraz Urząd Gminy w Mircu informują mieszkańców, iż w dniu 30.08.2018  r. (czwartek) od godz. 8.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostępie do wody w miejscowościach: Mirzec Podkowalów, Mirzec Poduchowne oraz Mirzec Korzonek. W tym czasie w okolicy starego cmentarza w Mircu podstawiona będzie cysterna z wodą pitną.

 

 


Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - ogłoszenie o konkursie


27.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.
Pełna treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy >>


Zaproszenie na Dożynki 2018


25.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Starosta starachowicki Danuta Krępa i wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zapraszają na dożynki powiatowo-gminne, które odbędą się 26 sierpnia 2018r. Uroczystość Święta Plonów rozpocznie się korowodem dożynkowym, który wyruszy o 11.50 sprzed remizy OSP w kierunku amfiteatru.
Program dożynek >>

 

 


Kursy, szkolenia i nowe komputery. Rekordowe dofinansowanie!


25.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia dla uczniów i wyposażenie pracowni komputerowych we wszystkich szkołach w gminie to najważniejsze założenia projektu „TAK na TIK w gminie Mirzec”. Realizacją projektu zajmie się Akademia Przedsiębiorczości Sp. z.o.o. w partnerstwie ze szkołami prowadzonymi przez gminę Mirzec.


Zaproszenie na 55. sesję Rady Gminy w Mircu


25.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza mieszkańców gminy na sierpniową, 55. sesję rady, która rozpocznie się o godzinie 9.00, 31 sierpnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. Szczegółowy porządek obrad >>

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec


24.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec Nr 0050.71.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Pełna treść zarządzenia >>


Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec


23.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granic, numerów i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu w wyborach do Rady Gminy w Mircu oraz Wójta Gminy Mirzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Pełny tekst obwieszczenia>>


Zapisy na zajęcia w Klubie Seniora


22.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy w Mircu zaprasza seniorów z terenu gminy Mirzec do uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora, który rozpocznie swoją działalność od 1 listopada 2018r. Chętne osoby prosimy o zapisywanie się w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu do 20 października 2018r.


Są pieniądze na dokończenie drogi do pól w Mircu


21.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Rozpoczęta w 2017 roku przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki będzie kontynuowana w tym roku.


Zawiadomienie dla sołectw: Mirzec I, Mirzec II, Tychów Stary, Małyszyn i Ostrożanka


20.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Mirzec I, Mirzec II, Tychów Stary, Małyszyn i Ostrożanka, iż odpady segregowane (papier, tektura - worek niebieski; tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - worek żółty) będą odbierane 22 sierpnia 2018 r.


Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP


19.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

19 sierpnia 2018 r. w Mircu miało miejsce posiedzenie Zarządu Gminnego OSP.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


17.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące lipiec i sierpień, i upływa 20 sierpnia 2018 roku.


Ostrzeżenie IMGW przed burzami


10.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego o wystąpieniu intensywnych burz z opadami gradu  i silnymi porywami wiatru w dniu 10.08.2018 r. (piątek).

 

 


Podziękowanie dla mirzeckich zespołów


10.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W czwartek 9 sierpnia br. wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z dyrektor BiOK Dorotą Tomaszewską podziękowali 104. Artystycznej Drużynie Harcerskiej, Zespołowi Happy i ich opiekunom za odniesione w bieżącym roku sukcesy.


Modernizacja hali sportowej w Mircu


07.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Trwa przebudowa zaplecza sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mircu. Po zakończeniu prac sportowcy będą mieć do dyspozycji nowe wejścia, klatkę schodową i odnowione sanitariaty.


W Gadce rozpocznie się wkrótce budowa chodnika przy drodze do cmentarza


03.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Firma "Gadmet" z Gadki zajmie się budową chodnika dla pieszych przy drodze prowadzącej na cmentarz w Gadce. W ramach I etapu tej inwestycji powstanie chodnik z kostki brukowej o długości 138 metrów. We wtorek 31 lipca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z właścicielką firmy "Gadmet" Patrycją Drożdżał. Firma wykona prace za 63.298 złotych. Planowane zakończenie robót do 17 września 2018 roku.


I Świętokrzyski Festiwal Seniorów


03.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zaprasza seniorów do zaprezentowania umiejętności artystycznych podczas I Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów.


„Dobry Start”. Wnioski można składać w Mircu


02.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Od 1 sierpnia 2018 roku wnioski dotyczące otrzymania świadczenia „Dobry Start” można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu.

Komunikat IMGW


02.08.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat o prognozowanych upałach na terenie województwa świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna w dzień będzie wahała się od 28 stopni do 31 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 stopni Celsjusza. Komunikat obowiązuje od dzisiaj, 2 sierpnia, do 4 sierpnia do godz. 20.00.

 

 


74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


31.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

1 sierpnia obchodzimy 74. rocznicę Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 w całej Polsce rozlegnie się dźwięk syren. Gdziekolwiek będziesz, zatrzymaj się. Uczcij pamięć wszystkich walczących o wolność Polski.


Zaproszenie na seans kina plenerowego


30.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec zapraszają wszystkich miłośników kina do mirzeckiego amfiteatru 4 sierpnia br. o godzinie 21.00 na francuską komedię zatytułowaną "Spódnice w górę!". Plakat zapowiadający film >>


Zwrot podatku VAT za rolnicze paliwo


30.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r do 31 lipca 2018 r.

 


Odłonięcie tablicy poświęconej pamięci Tadeusza Drożdża


29.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
W czerwcu odsłonięta została w Warszawie tablica pamiątkowa poświęcona pamięci naszego rodaka Tadeusza Drożdża z Tychowa Starego. Na uroczystość przyszło wielu jego pacjentów i ludzi, którzy znali go jako dobrego lekarza i człowieka.

Nocne granie


28.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Grubo po północy zakończyło się kolejne „Granie wieczorową porą”. Turniej piłki nożnej dla zawodników w przedziale wiekowym 15-18 lat wygrała po raz trzeci drużyna z Gadki.


Komunikat w sprawie "Uproszczonego planu urządzenia lasu"


28.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Mirzec.


Co zrobić z odpadami problemowymi?


27.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Poniżej znajdują się informacje co zrobić z odpadami problemowymi, czyli takimi, których nie da się wrzucić do kosza na śmieci, np. ze wzgledu na ich gabaryt, na szkodliwość dla środowiska (m.in. baterie, chemikalia, leki).


Komunikat IMGW


27.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, w czasie których mogą wystąpić silne porywy wiatru i lokalnie grad. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić na terenie województwa świętokrzyskiego dzisiaj, 27 lipca br. w godzinach od 11.00 do 20.30.


Pieniądze z mikrodotacji


27.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” ogłoszony został I nabór wniosków w ramach konkursu FIO nr 1/2018. W celu ubiegania się o mikrodotację, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna lub samopomocowa powinna złożyć wniosek o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl. Termin składania wniosków: 20.08.2018 r.  Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Więcej informacji  www.fio.sir.com.pl.

 


Komunikat - nie będzie wody w Tychowie Nowym i Krzewie


25.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach zawiadamia mieszkańców Tychowa Nowego i Krzewy, że 26 lipca br. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 19.00 będzie występowała przerwa w dostawie wody w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej.  Po uruchomieniu dopływu wody mogą wystąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększona mętność wody.


VI Festiwal Folkloru w Małyszynie


25.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Osińskie Stowarzyszenie Rękodzieła "Kuźnia Arcydzieł", Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec, radni Małyszyna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Małyszynie zapraszają 28 lipca 2018 r. do miejscowej szkoły podstawowej na "Festiwal Folkloru i  Smaków". Gościem specjalnym artystycznego wydarzenia rozpoczynjącego się o godzinie 17.30 będzie Folk Kapela Góralska Hora. Z kolei 2 i 3 sierpnia br. w Osinach odbędą się warsztaty rękodzieła i tkactwa. Obydwie imprezy noszą tytuł "Ocalić tradycję od zapomnienia" i są finansowane przez Europejski Fundusz Rolny". Szczegóły na plakacie >>


Konkurs "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie świętokrzyskim"


24.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W poniedziałek, 30 lipca rusza konkurs pt. "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie świętokrzyskim". Jest on organizowany przez serwis internetowy Clicktrans.pl dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.


Wielki sukces! Dwie Złote Jodły dla naszych harcerek!


23.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Wielki sukces mirzeckich zespołów na 45. Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2018. Obydwa zdobyły Złote Jodły w swoich kategoriach!

Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja


20.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój realizuje projekt pn. "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja", który ma na celu wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadanie to będzie realizowane poprzez działania animacyjno-doradcze oraz przyznawanie mikrograntów - dotacji w wysokości do 5000,00 zł na realizację małych lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę.

Granie wieczorową porą na orliku 27 lipca


19.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Jeszcze do 25 lipca br. animator orlika czeka na zgłoszenia drużyn do rozgrywek w ramach turnieju z cyklu "Granie wieczorową porą" dla grupy wiekowej 15-18 lat (roczniki 2000-2003). Turniej odbędzie się 27 lipca br. w godzinach 2000 – 2400 na mirzeckim orliku.

 


Inicjatywa lokalna w Tychowie Nowym zakończona


19.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

O siedem par skórzanych damskich butów oraz siedem fartuchów do stroju ludowego wzbogacił się Zespół Folklorystyczny „Tychowianie” z Tychowa Nowego.


Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2018 roku


18.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn informuje, że w dniu 02.07.2018r. rozpoczęły się prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mirzec. Zadanie realizuje firma PHUP "EURO-GAZ" Sp. j.  Prace obejmują demontaż 162m2 pokryć dachowych oraz usunięcie, załadunek, transport i przekazanie odpadu na składowisko w ilości 22349m2 .


Harcerze z Mirca na koncercie Gospodarze Gościom


17.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Dwa mirzeckie zespoły oraz soliści  z gminy Mirzec zaprezentowali swoje umiejętności podczas sobotniego koncertu Gospodarze Gościom w kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia.


W niecodzienny sposób poznawali historię Mirca


17.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Grupa młodzieżowa PLiS w składzie: Zuzanna Gieras, Krzysztof Rokita, Katarzyna Dudek i Klaudia Barszcz w ramach Młodzieżowego Programu Grantowego "Mania Działania" w minioną sobotę 14 lipca 2018r. zorganizowała grę plenerową pt. „Poznaj swój Mirzec”.

 


ZUS informuje


16.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

ZUS informuje o akcji wysyłania listów do ubezpieczonych w nim osób z informacją o stanie ich konta oraz o tzw. uldze na start dla rozpoczynających działalność gospodarczą.


Sportowy sprzęt z dofinansowań


13.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Dwa mirzeckie kluby sportowe otrzymały dofinansowania na zakup sprzętu niezbędnego do organizacji rozgrywek.


Gra plenerowa „Poznaj swój Mirzec” w najbliższą sobotę, 14 lipca br.


13.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Lokalny Program Grantowy „Mania Działania” w drugiej odsłonie. Tym razem organizatorem inicjatywy jest grupa "PLiS", która zaprasza do wzięcia udziału w grze plenerowej pn. „Poznaj swój Mirzec”. Rejestracja grup startujących w grze odbędzie się w sobotę, 14.07.2018 r. od godz. 13.00, przy amfiteatrze w Mircu.


Nasza reprezentantka w Młodzieżowym Sejmiku Wojewódzkim


13.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Dominika Chmielewska z Tychowa Starego reprezentuje gminę Mirzec i powiat starachowicki w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.


Organizatorzy II Gminnego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej zwracają się do młodzieży oraz jej nauczycieli i opiekunów o wzięcie udziału we wrześniowym przeglądzie.

Zainwestuj w swoje zdrowie - zrób bezpłatną cytologię (zaproszenie)


11.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza mieszkanki gminy Mirzec na bezpłatne badania cytologiczne w najbliższy poniedziałek, 16 lipca br. Przed budynkiem Urzędu Gminy w Mircu będzie podstawiony specjalistyczny cytobus, w którym badania będzie można wykonać w godzinach 11.00 - 16.00.


Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy


09.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok.


Płot na sprzedaż


06.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert na zakup metalowych przęseł pochodzących z rozbiórki płotu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance oraz rozbiórki płotu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie.


PGE Dystrybucja informuje o wyłączeniu prądu w sołectwie Trębowiec w poniedziałek 9 lipca br.


06.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
PGE Dystrybucja informuje mieszkańców Trębowca o możliwości wyłączenia prądu w poniedziałek, 9 lipca br.

Nowy sprzęt i wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębowcu


06.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

We wtorek 3 lipca w remizie w Trębowcu odbyło się przekazanie zakupionego sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP.

 


Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych suszą


05.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przypominamy, że Wójt Gminy Mirzec powołał 28 czerwca 2018r. pracę komisji gminnej, która zajmie się ocenianiem szkód wyrządzonych przez suszę. Termin składania wniosków upływa 10 lipca br. Do składanego wniosku, który jest do pobrania wraz z załącznikiem poniżej, rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie.


Zaproszenie na granie wieczorową porą - kategoria junior


05.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec zaprasza na turniej piłkarski z cyklu "Granie wieczorową porą" dla grupy wiekowej 15-18 lat (roczniki 2000-2003). Turniej odbędzie się 27 lipca br. w godzinach 2000 – 2400 na mirzeckim orliku.

 


Społecznie dla swojej wsi


05.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Relacja z realizacji inicjatyw lokalnych.

Filatelistyczne podsumowania


04.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

18 czerwca 2018 roku nastąpiło uroczyste zakończenie Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej "Debiuty XX - Koszalin 2018" III stopnia o zasięgu krajowym. Uczniowie z Koła Filatelistycznego "Klaserek Ali" działającego przy Bibliotece i Ośrodku  Kultury Gminy Mirzec  zdobyli  na wystawie filatelistycznej  medale i puchary.


Internetowa giełda rolna


04.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Informujemy o nowym portalu Agro-Market24. Portal jest skierowany głównie do rolników i sadowników. Jest to platforma, na której producenci rolni mogą dodawać bezpłatnie ogłoszenia rolnicze, przeglądać komunikaty, a co najważniejsze znaleźć potencjalnych odbiorców na swoje produkty.


Spotkanie informacyjne dotyczące raka szyjki macicy i raka piersi


04.07.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i Obwód Lecznictwa Kolejowego serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 lipca br. (środa) w Urzędzie Gminy w Mircu.


300 złotych na dobry start dla każdego ucznia


02.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje o możliwości uzyskania 300 złotych wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.


Nagrodzeni za cały rok nauki


02.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W dniu zakończenia roku szkolnego 22 czerwca wyróżniający się uczniowie ze szkół gminy Mirzec odebrali nagrody w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.


Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Osinach


02.07.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz ze skarbnik gminy Wandą Węgrzyn i dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach Zofią Siwiec podpisali w czwartek 28.06.2018r w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej. Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.


Komunikat w sprawie szacowania szkód w rolnictwie


28.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec powołał 28 czerwca 2018r. pracę komisji gminnej, która zajmie się ocenianiem szkód wyrządzonych przez suszę.


Wycieczka do sejmu – lekcja obywatelskich postaw


26.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

21 czerwca uczniowie gimnazjum oraz uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Mircu wzięli udział w wycieczce do sejmu i Belwederu, gdzie zostali zaproszeni przez posła Krzysztofa Lipca współorganizatora "Konkursu Wiedzy o Sejmie", jaki odbył się w mirzeckiej szkole 25 maja 2018 r.


Wakacje w świetlicy


25.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Świetlica Środowiskowa w Mircu zaprasza dzieci i młodzież na pełne atrakcji wakacyjne zajęcia.
Harmonogram zajęć >>

Laureaci konkursu "Sołtys Roku 2017"


25.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Na 24. Zjeździe Sołtysów w Wąchocku marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Jarubas oraz wójt Mirosław Seweryn wyróżnili trzech sołtysów z gminy Mirzec.


Zaproszenie na zebranie mieszkańców sołectwa Mirzec II


24.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Sołtys sołectwa Mirzec II Piotr Kruk z Radą Sołecką Mirca II oraz wójt Mirosław Seweryn zapraszają mieszkańców na zebranie, które odbędzie się 25 czerwca 2018r. o godzinie 18.30 w Szkole Podstawowej w Mircu.

 


Gminne ćwiczenia obronne


22.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Napad na stację paliw i wzięcie zakładnika, pożar szkoły w Tychowie Starym, wysadzone transformatory w Osinach, zatruta woda w studniach to tylko część elementów gminnego ćwiczenia obronnego, które zostało przeprowadzone 21 czerwca w Mircu.


Zaproszenie na 53. sesję Rady Gminy w Mircu


22.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza mieszkańców gminy na czerwcową, 53. sesję rady, która rozpocznie się 29 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu o godzinie 9.00. Szczegółowy porządek obrad >>


Święto siatkówki w Mircu


21.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zapraszamy na turniej promujący siatkówkę organizowany w ramach grantowego programu dla młodzieży „Mania działania”. Rozpocznie się on o godzinie 10.00 w sobotę 23 czerwca 2018r.


Ostrzeżenie przed burzami z gradem


21.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa świętokrzyskiego. Intensywne opady deszczu, burze z silnym wiatrem i gradem  mogą występować od godziny 14.00 w dniu 21.06.2018 do godziny 4.00 w dniu 22.06.2018. Zjawiska pogodowe mogą powodować straty materialne i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych wynosi 60 procent. IMGW zaleca śledzenie ostrzeżeń pogodowych.


Trwają zapisy na badania mammograficzne


21.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Trwają zapisy na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które będą prowadzone w czwartek 5 lipca 2018r. w Ośrodku Zdrowia w Mircu. Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerami 42 254 64 10 i 517 54 40 04 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.medica.org.pl . Do rejestracji telefonicznej proszę przygotować numer telefonu i PESEL.


Rodzinne powitanie lata w Mircu


20.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Świetna sportowa atmosfera, mnóstwo gier i zabaw dla najmłodszych oraz prezentacje utalentowanych młodych mieszkańców gminy towarzyszyły niedzielnej imprezie „Wspólnie powitajmy lato”.


Sprzedaż przęseł metalowych


20.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert na zakup metalowych przęseł pochodzących z rozbiórki płotu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

1)      Przęsła metalowe z siatki o wymiarach 190x150 cm (waga 1 sztuki przęsła - 14 kg) - ilość przęseł – 21 sztuk

2)      Przęsła metalowe z pręta o wymiarach 185x126 cm (waga 1 sztuki przęsła - 16 kg) – ilość przęseł – 13 sztuk


Wkrótce remont remizy w Tychowie Nowym


20.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Jeszcze w czerwcu ruszą prace przy przebudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym na budynek wielofunkcyjny „Niwy”. W czwartek 14 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z wykonawcą prac.


Program „Umiem pływać” zakończony


20.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Do udziału w programie „Umiem pływać” w tym roku zakwalifikowali się uczniowie II i III klasy ze szkół podstawowych w Tychowie Nowym i Osinach. Zajęcia pod opieką instruktorów odbywały się w krytej pływalni w Starachowicach. Uczestniczyło w nich 15 uczniów z Tychowa Nowego i 15 z Osin.

Gminne ćwiczenia obronne


20.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
W związku z prowadzonym gminnym ćwiczeniem obronnym w dniu 21.06.2018 roku w rejonie Szkoły Podstawowej w Mircu oraz Spółdzielni Kółek Rolniczych w godzinach od 9.00 do 14.00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej i drodze gminnej Mirzec – Tychów Nowy. Ponadto w godzinach 12.00 – 14.00 wyłączony z użytkowania zostanie teren stacji paliw.

Zaproszenie na "Granie wieczorową porą"


19.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza zespoły grające w mirzeckiej gminnej lidze LZS oraz chętne zespoły z terenu gminy Mirzec do wzięcia udziału w turniejach piłki nożnej pod hasłem „Granie wieczorową porą”. Pierwszy turniej odbędzie się w najbliższy piątek, 22 czerwca, w godzinach 2000 – 2400 na mirzeckim orliku, kolejny w lipcu.


Zbliża się termin uiszczenia opłaty za śmieci


18.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące maj i czerwiec i upływa 20 czerwca 2018 roku.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Mircu bądź u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu:

BS o/Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007


Na kolonie z rolniczą "Solidarnością"


16.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Od kilkunastu lat NSZZ RI „Solidarność” organizuje letni wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) aktualnemu, pełnemu ubezpieczeniu w KRUS.

Wspólnie powitajmy lato


15.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu serdecznie zapraszają 17 czerwca 2018r. do mirzeckiego amfiteatru na "Wspólne powitanie lata". W bogatym programie imprezy m.in. sportowe i artystyczne powitanie lata oraz liczne bezpłatne atrakcje dla dzieci.

Organizatorzy biegów serdecznie informują, że osoby, które chciałyby wziąć udział w biegach mogą zapisać się również w niedzielę od godziny 12.00.

Do Biegu Rolnika KRUS Starachowice zaprasza osoby chcące pobiec rekreacyjnie (atrakcyjne nagrody).

 

Szczegóły na plakacie >>


Pamięci dr. Tadeusza Drożdża


14.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę 16 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 przy ulicy Mołdawskiej 4 mieszkańcy Warszawy uczczą pamięć naszego rodaka, mieszkańca Tychowa Starego dr. Tadeusza Drożdża.


Strażacy ochotnicy z nowym sprzętem ratowniczym


14.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Strażacy ochotnicy z pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej odebrali nowy sprzęt ratowniczy.


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach informuje, że prowadzi nabór dla dorosłych na bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:
- rolnik, w zakresie R.3 prowadzenia produkcji rolniczej;
- technik rolnik R.16 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.


Zaproszenie do udziału w projekcie


13.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór  do  II edycji projektu „Moja firma – moja przyszłość”. Czytaj więcej >>

Wdzięczni Bohaterom - rządowy konkurs


12.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przekazuje informacje o rządowym konkursie MON "Wdzięczni Bohaterom".

Sprawozdanie z X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich


09.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w dniach 26.05-01.06.2018 roku na terenie gminy Mirzec przeprowadzone zostały różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne. W załączeniu zbiorcze sprawozdanie z X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Odbiór odpadów komunalnych w Trębowcu Dużym


08.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje mieszkańców miejscowości Trębowiec Duży (od krzyżówki w kierunku leśniczówki), że niewykonany odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (pojemnik) z dnia 6 czerwca 2018r. spowodowany przebudową drogi, zostanie wykonany w dniu 11 czerwca 2018 roku.

Prosimy o wystawianie pojemników od godz. 700


Zakończenie naboru wniosków - "Zorza"


07.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec informuje, iż Zarząd WFOŚiGW w Kielcach na podstawie pkt. 4. programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskiem Edycja 2018 podjął decyzję, że 8 czerwca 2018r. zakończony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów w domach jednorodzinnych. Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.


Zapisy do Biegu po Ziemi Mirzeckiej


07.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Trwają zapisy do Biegu po Ziemi Mirzeckiej w poszczególnych kategoriach wiekowych, Rodzinnego Niepodległościowego Biegu Pamięci oraz Biegu Rolnika. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i kartą zgłoszeniową do biegu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2018 roku.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. "Segregacja odpadów w moim domu"


06.06.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

4 kwietnia 2018r. wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec na pracę plastyczną o tematyce ekologicznej pn. "Segregacja odpadów w moim domu".


Z inicjatywą dla swojej miejscowości. Umowy już podpisane


06.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowy z przedstawicielami grup inicjatywnych mieszkańców gminy na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2018 roku.


Zawody wędkarskie na Dzień Dziecka


05.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka w Mircu zorganizowane zostały zawody wędkarskie.

Komunikat Krajowego Biura Wyborczego


04.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach informuje, że na obszarze województwa świętokrzyskiego zostali powołani urzędnicy wyborczy. Na obszar gminy Mirzec na urzędnika wyborczego powołana została pani Julita Piętak.


I Gminny Plener Malarski


31.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W  poniedziałek w szkole podstawowej w  Mircu miało miejsce niecodzienne wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Mirzec" oraz przez Szkołę Podstawową w Mircu.


Tydzień Sportu w gminie Mirzec


31.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Trwają imprezy sportowe zaplanowane w ramach XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.


Wiceminister Sportu i Turystyki z wizytą w gminie Mirzec


30.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Jarosław Stawiarski, wiceminister Sportu i Turystyki odwiedził w poniedziałek dwie inwestycje sportowe w gminie Mirzec.


Konkurs o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego


30.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Komitet organizacyjny konkursu wiedzy o życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego serdecznie zaprasza uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w turnieju wiedzy o życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego. Konkurs odbędzie się 14 czerwca br. Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja 2018r.
Szczegóły na plakacie >>


Zaproszenie na zawody wędkarskie


30.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zarząd Gminnego Koła PZW nr 35 w Mircu zaprasza uczniów szkół podstawowych z gminy Mirzec oraz gimnazjum na zawody wędkarskie organizowane z okazji Dnia Dziecka. Zawody odbędą się w sobotę 2 czerwca 2018r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w dwóch kategoriach wiekowych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna oraz nagroda niespodzianka ufundowana przez sołtysa sołectwa Mirzec II.


Apel Wojewody Świętokrzyskiego


30.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Kielcach brakuje krwi, dlatego wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zwraca się z gorącym apelem do mieszkańców miast i wsi, w tym również do mieszkańców naszej gminy, o oddawanie krwi, która dla wielu jest "darem życia".
Pełna treść apelu wojewody >>


„Mania Działania" mirzeckiej młodzieży


29.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W czwartek 24 maja  w Bazie Zbożowej w Kielcach odbyła się konferencja oficjalnie rozpoczynająca Program Grantowy dla Młodzieży "Mania Działania".


Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych


29.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W niedzielę 27 maja br. na stadionie miejskim w Starachowicach zostały przeprowadzone Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.


Życzenia z okazji Dnia Samorządowca


27.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Jarmark u Starzecha


27.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Tegoroczny XIX Jarmark u Starzecha zdominowała sportowa rywalizacja drużyn z pięciu gmin.


Życzenia z okazji Dnia Matki


26.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zaproszenie na Młodzieżowe Zawody Pożarnicze w Starachowicach


24.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mircu Tadeusz Sobczyk zapraszają do dopingowania młodzieżowych drużyn pożarniczych z gminy Mirzec podczas Powiatowych Młodzieżowych Zawodów Pożarniczych.  Zawody odbędą się w niedzielę 27 maja na stadionie Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Początek zawodów o godzinie 10.00, planowane zakończenie o godzinie 15.00. Warto tego dnia połączyć kibicowanie drużynom dziewczęcym i chłopięcym z gminy Mirzec z rekreacją na świeżym powietrzu.


Zaproszenie na Dzień Patrona Szkoły w Osinach


22.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec, Dyrektor oraz Społeczność Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego  w  Osinach serdecznie zapraszają na uroczyste obchody „Dnia Patrona Szkoły”, które odbędą się 30 maja 2018r. o godz. 17.00.
Program uroczystości:
17.00 – Msza święta w kościele parafialnym w Osinach
18.30 – Część artystyczna w wykonaniu uczniów SP w Osinach


Zrób dziecku paszport


22.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza z okazji Dnia Dziecka do wspólnej zabawy 2 czerwca br. rodziców z dziećmi i zachęca do składania przy tej okazji wniosków paszportowych. Szczegóły na plakacie >>

Gmina Mirzec podejmuje starania o obniżenie ceny zakupu energii elektrycznej


19.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał porozumienie w sprawie utworzenia grupy zakupowej, która wspólnie zakupi energię elektryczną. Grupowe zakupy pozwolą na oszczędności.


Trzy szkoły z gminy w programie „Aktywna Tablica”


19.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kolejne szkoły z terenu gminy Mirzec skorzystają z dotacji na zakup interaktywnego sprzętu dydaktycznego. Pieniądze zostaną przekazane z rządowego programu „Aktywna Tablica”.


Dotacje dla małych i średnich firm


19.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wprowadzać na rynek nowe produkty, mogą ubiegać się o dotacje. Po szczegółowe informacje zapraszamy do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Zaproszenie do Jagodnego na "Noc Muzeów"


18.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Muzeum Pamiątek Regionalnych i Szkoła Podstawowa z  Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem zapraszają serdecznie 18 maja 2018r. na "Noc Muzeów 2018", która rozpocznie się o godzinie 19.00 i potrwa do 24.00. W programie m.in.: widowisko patriotyczne, spotkanie z niezwykłym człowiekiem, występ "Kumosi" z Gadki, jarmark, kawiarenka i niespodzianki. Szczegóły na plakacie >>


Zaproszenie na 52. sesję Rady Gminy w Mircu


17.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza na LII sesję rady, która rozpocznie się 25 maja 2018r. (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.
Szczegółowy porządek obrad >>

Stowarzyszenie "Twoja Szansa" uzyskało grant w konkursie "Bank Dziecięcych Uśmiechów"


17.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
W lutym br. zarząd Stowarzyszenia „Twoja Szansa” złożył projekt pn. „Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija” w konkursie „Bank  Dziecięcych Uśmiechów” kierowanym do dzieci i uzyskał grant w wysokości 3000 zł. Ten fakt cieszy szczególnie, ponieważ stowarzyszenie działa od niedawna.

Tony żywności dla potrzebujących


17.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Ponad 20 ton żywności trafiło do najbardziej potrzebujących osób w gminie Mirzec w ramach programu finansowanego z pieniędzy unijnych „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej


17.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Ziemi Mirzeckiej podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Sprawozdanie.

Wywóz odpadów remontowo-budowlanych w sołectwach Mirzec I i Mirzec II


16.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Mirzec I i Mirzec II, że 22 maja 2018 roku na parkingu w centrum Mirca od godz. 1000 do 1800 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Wywóz odpadów remontowo-budowlanych w sołectwach Osiny, Trębowiec i Tychów Nowy


16.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Osiny, Trębowiec oraz Tychów Nowy, że  21 maja 2018 roku przy remizie OSP Osiny, Trębowiec oraz Tychów Nowy od godz. 1000 do 1800 wystawione będą kontenery, do których będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

W najbliższą sobotę 19 maja br. maraton fitness w Mircu


15.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz grupa inicjatywna miłośniczek ruchu zapraszają panie na maraton fitness w najbliższą sobotę, 19 maja br.,  który odbędzie się w hali sportowej w Mircu w godzinach 15.00-18.00.

Szczepienia psów w Małyszynie Górnym i Tychowie Starym w najbliższą środę i czwartek


15.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
W  najbliższą środę i czwartek, tj. 16.05 i 17.05, odbędą się szczepienia psów w Małyszynie Górnym i Tychowie Starym. Poniżej szczegóły.

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie


14.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskej w Małyszynie. Oferty można składać do 29 maja 2018r. Warunki jakie winien spełniać kandydat >>


X Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 26 maja - 1 czerwca 2018 r.


14.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec bierze udział X Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który trwał będzie w dniach 26 maja - 1 czerwca 2018r. Poniżej zamieszczamy bogaty kalendarz imprez sportowych, jakie zorganizowane zostaną w jego ramach. Kalendarz>>


Ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej


11.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed możliwym wystąpieniem w dniu dzisiejszym, tj. 11.05.2018,  w godzinach 14.00-23.30 burz z opadami deszczu, dodatkowo może wystąpić grad. Suma opadów może wynieść miejscami od 25 mm do 40 mm, porywy wiatru do 70 km/h. Ostrzeżenie wydano dla województwa świętokrzyskiego.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich


10.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przez trzy dni – od 11 do 13 maja będzie można na własne oczy przekonać się jak zmieniało się województwo świętokrzyskie dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej. Organizator przedsięwzięcia – Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – zaprasza do odwiedzenia dziesiątek atrakcji w rejonie, które zmieniły się lub powstały dzięki unijnemu wsparciu.


Ostrzeżenie meteorologiczne


10.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Centrum Prognoz Meteorologicznych METEOSKY Sp. z o.o. wydał ostrzeżenie możliwości wystąpienia burz dla regionu świętokrzyskiego w dniu dzisiejszym, tj. 10.05.2018r., w godzinach od 14.00 do 22.00. Mogą wystąpić intensywne opady deszczu od 10 do 30 mm/m2, a także lokalnie opady drobnego gradu do 1 cm oraz wiatr wiejący w porywach do 70-80 km/h. Najsilniejszych burz należy się spodziewać w godzinach 16.00-22.00.

Szczepienia psów w Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie


09.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W najbliższy czwartek i piątek  (10 i 11 maja) w Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie odbędą się szczepienia psów.
Szczegółowy harmonogram poniżej.


Wywóz odpadów remontowo-budowlanych w sołectwach Małyszyn, Ostrożanka, Tychów Stary


09.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Ostrożanka, Małyszyn oraz Tychów Stary, że 14 maja 2018 roku na placu przy boisku w Ostrożance (między remizą OSP a kaplicą w Ostrożance), przy Szkole Podstawowej w Małyszynie oraz na placu obok sklepu w Tychowie Starym  (nr 20, naprzeciw remizy OSP Tychów Stary) od godz. 1000 do 1800 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza


08.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Z okazji Dnia Bibliotekarza Pracownikom Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec oraz filii gminnych bibliotek składamy najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju kultury i edukacji w środowisku lokalnym.

 

Prosimy przyjąć życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa. Aby Wasza działalność i starania przekładały się na stale rosnącą liczbę czytelników książek i przyjaciół bibliotek. Niech drzwi bibliotek zawsze będą otwarte dla wszystkich, którzy kochają literaturę i pragną czerpać wiedzę z książek.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                 Wójt Gminy Mirzec
Agnieszka Idzik-Napiórkowska                                                                                               Mirosław Seweryn

 

 

 


Propozycje dla poszukujących pracy


08.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa i Akademia Przedsiębiorczości zapraszają bezrobotnych do udziału w realizowanych przez siebie projektach.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa >>
Akademia Przedsiębiorczości >>

Gminny Dzień Strażaka


07.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

4  maja 2018r. w Ostożance miały miejsce uroczystości związane z Dniem Strażaka.


Życzenia z okazji Dnia Strażaka


04.05.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Z okazji Święta Dnia Strażaka życzymy wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania służby obdarzonej tak wielkim zaufaniem społecznym. Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Życzymy braci strażackiej spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w służbie ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                        Wójt Gminy Mirzec
Agnieszka Idzik-Napiórkowska                                                                                     Mirosław Seweryn


Wywóz odpadów remontowo-budowlanych w sołectwach Gadka i Jagodne


02.05.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw Gadka i Jagodne, że 7 maja 2018 roku przy remizach OSP w Gadce oraz w Jagodnem od godziny 1000 do 1800 wystawione zostaną kontenery, do których będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Zaproszenie na "Mirzecką Majówkę"


30.04.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z współorganizatorami serdecznie zaprasza na "Mirzecką Majówkę", która rozpocznie się 3 maja 2018r. o godzinie 10.00 Mszą Świętą za Ojczyznę odprawioną w kościele w Mircu. O 15.00 akademia w wykonaniu młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Jagodnem w amfiteatrze w Mircu, następnie Regionalny Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych. Dla dzieci bezpłatny miniplac zabaw.  Szczegółowy program imprezy na plakacie >>


Macej Kozieł z Małyszyna w finale ogólnopolskiego turnieju


28.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Maciej Kozieł, uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej imienia Eugenii Staniewskiej w Małyszynie awansował do etapu centralnego XXXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w którym będzie reprezentował województwo świętokrzyskie.


Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu


28.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Jubileusz 25-lecia Gazety Starachowickiej i 50-lecia pracy dziennikarskiej redaktor Wiesławy Żyły odbył się w czwartek 26 kwietnia w Starachowickim Centrum Kultury.


Gmina dofinansuje sterylizację lub kastrację psów i kotów


27.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Mirzec w 2018 roku.


Komunikat w sprawie organizacji obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych


26.04.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP informuje, że w bieżącym 2018 roku obozy szkoleniowe dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych nie będą organizowane.


W najbliższą sobotę utrudnienia w ruchu drogowym


26.04.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W sobotę 28 kwietnia br. drogami gminy Mirzec przejedzie parada motocyklistów. Utrudnień w ruchu w godzinach od 13.30 do 14.30 mogą spodziewać się kierowcy jadący drogą 744 od Starachowic w do Mirca, następnie ulicą Langiewicza w kierunku Wąchocka. Przejazd kolumny motocyklistów będą zabezpieczali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Straży Miejskiej w Starachowicach a także wyznaczeni i przygotowani motocykliści.


Ankieta związana z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirzec


26.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zwraca się do mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiet związanych z realizacją "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirzec".

Na międzynarodowych targach promowali gminę Mirzec


25.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Mirzecka delegacja wraz z LGD "Razem na Piaskowcu" na targach Agrotravel promowała naszą gminę.

Rolniku, złóż e-wniosek o przyznanie płatności !


24.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach informuje, że w dniu 15.05.2018 upływa termin złożenia wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok w aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy, którzy będą czekali do ostatniej chwili mogą nie zdążyć ze złożeniem wniosku w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wniosku w terminie skutkować będzie pomniejszeniem należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2018r. Biuro Powiatowe ARiMR w Starachowicach od dnia 23.04.2018r jest czynne w godzinach 7.30 - 18.00. W tym czasie pracownicy biura będą do dyspozycji i będą pomagali przy złożeniu aplikacji eWniosekPlus. Informujemy, że nie jest planowane wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2018.


Jest dofinansowanie, będzie samochód


24.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Strażacy ochotnicy z Tychowa Starego będą mieć nowy samochód pożarniczy. W środę podpisano umowę dotyczącą dofinansowania na wykonanie zabudowy technicznej kupionego w zeszłym roku wozu ciężarowego, przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą.


Konserwacja rowów melioracyjnych


23.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Trwają prace przy naprawie i konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Mirzec. Ich wykonanie jest niezbędne, aby odprowadzić z pól nadmiar wody i umożliwić użytkowanie gruntów rolnych na terenach podmokłych.


Zaproszenie na kwietniową sesję Rady Gminy w Mircu


20.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Przewodnicząca Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza na 51. sesję Rady Gminy w Mircu, która rozpocznie się w sali konferencyjnej urzędu 25 kwietnia 2018r. o godzinie 9.00.
Porządek obrad >>

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne dla pań


19.04.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza Panie z terenu gminy Mirzec do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych oraz mammograficznych.

Pieniądze dla bezrobotnych i chcących otworzyć własny biznes


19.04.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” osoby powyżej 30 roku życia.

Sukcesy uczniów z Małyszyna i Mirca w powiatowym konkursie


18.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie z gminy Mirzec w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.


„Mania Działania” w Mircu – zaproszenie na spotkanie informacyjne


18.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W gminie Mirzec po raz pierwszy rusza Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży - „Mania Działania”. Jego realizatorem będzie Stowarzyszenie „Twoja Szansa”  przy wsparciu Regionalnego Centrum Wolontariatu  w Kielcach.


Odwołanie szczepienia psów w Małyszynie i Krzewie


18.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Zapowiadane na 20 kwietnia br. szczepienie psów w sołectwie Małyszyn nie odbędzie się z powodu służbowego wyjazdu weterynarza. O nowym terminie szczepienia poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony.

Zostań żołnierzem


18.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach organizuje II turnus przygotowawczy dla wszystkich, którzy chcą zostać zawodowymi żołnierzami. Szczegóły na plakacie informacyjnym >>

II Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych


18.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W maju Wójt Gminy Mirzec wraz z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Mirzec oraz Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Gminy Mirzec”  pragną zorganizować po raz drugi „Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych”.


Duża szansa na nowe komputery dla szkół


17.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Warty ponad dwa miliony złotych wniosek dotyczący zakupu nowego sprzętu komputerowego dla wszystkich szkół w gminie Mirzec a także dodatkowych zajęć dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na pierwszym miejscu w województwie!


Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


17.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W piątek 13 kwietnia w Starachowicach na Skwerze Ofiar Zbrodni Katyńskiej spotkali się kombatanci, uczniowie, mieszkańcy Starachowic oraz przedstawiciele władz i instytucji,  aby uczcić Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.


Nie wypalaj traw !


17.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Cztery pożary traw na nieużytkach gasili strażacy w gminie Mirzec w ciągu ostatnich kilkunastu dni.

Uczniowie dwóch szkół z gminy w programie „Umiem pływać”


17.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

30 uczniów klas II i III ze Szkół Podstawowych w Tychowie Nowym i Osinach wezmą udział w programie „Umiem pływać”. Program kolejny rok z kolei realizuje Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.


Szczepienia psów w Ostrożance, w Krzewie i w Małyszynie


14.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
W nadchodzącym tygodniu przeprowadzane będą szczepienia psów w sołectwach Ostrożanka (16-17 kwietnia) i Małyszyn (18-20 kwietnia). Harmonogramy poniżej.

Pomogą wypełnić wnioski o dopłaty


14.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec i kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach serdecznie zapraszają 20 kwietnia 2018r. w godzinach od 7.30 do 15.00 rolników z gminy Mirzec do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. W tym dniu pracownicy agencji będą pomagać w składaniu wniosków o dopłaty za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy powinni mieć ze sobą nr rachunku bankowego i powinni znać kwotę ostatniego przelewu z ARiMR w 2017r.


Zmarł ks. kan. Bogdan Nogaj, były proboszcz parafii w Gadce


13.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

12 kwietnia 2018 r. zmarł w wieku 69 lat ksiądz kanonik Bogdan Nogaj, w latach 1999-2005 proboszcz parafii w Gadce. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w piątek 13 kwietnia 2018 o godzinie 15.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadach. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w sobotę 14 kwietnia 2018r. w kościele pod wezwaniem św. Stanisława w Wierzbicy o godzinie 11.00.  Po Mszy świetej nastąpi odprowadzenie ciała na cmentarz parafialny w Wierzbicy. Wyjazd autobusu sprzed kościoła w Gadce w sobotę o godzinie 10.00.


Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


13.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.


Harcerze z Mirca z sukcesami na „Harcograniu”


12.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Pierwsze miejsce w kategorii do lat 14 dla zespołu „Happy” ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca i drugie miejsce w kategorii do 21 lat dla 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca na VI Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”. Są powody do dumy!


Fundusze dla przedsiębiorców - zaproszenie


12.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza na spotkanie szkoleniowe beneficjentów - przedsiębiorców w celu przedstawienia możliwości skorzystania z funduszy unijnych w ramach RPOWŚ 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 12.30 w Starachowicach na ul. Mickiewicza 1a w siedzibie Fundacji - Agencji Rozwoju Regionalnego.
Tematyka spotkania >>


Aktywizacja zawodowa bezrobotnych


12.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Pełna informacja >>


Postępowanie z odpadami problemowymi


11.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Zużyte baterie, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady remontow-budowlane - przypominamy, jak postępować z powyższymi odpadami.

Opłata za śmieci


11.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące marzec i kwiecień, i upływa 20 kwietnia 2018 roku.

 


Wkrótce początek prac przy modernizacji hali sportowej w Mircu


10.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Hala sportowa w Mircu przejdzie modernizację, dzięki której wyposażona zostanie w klatkę schodową i nowe sanitariaty.

Pozimowe sprzątanie


10.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Trwa pozimowe sprzątanie poboczy dróg w gminie Mirzec.

Marcowe wieści z mirzeckiego przedszkola


09.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Najważniejsze wydarzenia minionego miesiąca.

Szczepienie psów w sołectwie Mirzec II


08.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Sołtys sołectwa Mirzec II Piotr Kruk informuje, że od 10 do 13 kwietnia br. w sołectwie będzie prowadzone szczepienie psów przeciw wściekliźnie. Harmonogram poniżej.


„Malowane Świętokrzyskie” – konkurs plastyczny dla uczniów


06.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zaprasza uczniów klas trzecich szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Literackim pt. „Malowane Świętokrzyskie”. Konkurs ma uświetnić obchody jubileuszu 20-lecia województwa świętokrzyskiego.

 


„Dwie dekady Świętokrzyskiego w obiektywie” – konkurs fotograficzny


06.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach serdecznie zaprasza mieszkańców województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie fotograficznym  „Dwie dekady Świętokrzyskiego w obiektywie".


Wyjazd na wizytę studyjną do Winnicy na Ukrainie


05.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Oferta dla aktywnych pełnoletnich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Jest szansa, aby uczestniczyć w wizycie studyjnej w Winnicy na Ukrainie.


Grant od gminy na aktywizację młodzieży


05.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z przedstawicielami Stowarzyszenia „Twoja Szansa”. W imieniu organizacji pozarządowej umowę podpisali prezes Anna Potrzeszcz i wiceprezes Daniel Mytnik. Ze strony Urzędu Gminy w Mircu umowę kontrasygnowała skarbnik Wanda Węgrzyn.


Można zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej


04.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) –  tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 


Szkolenie na temat stosowania środków ochrony roślin


03.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Starachowicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na szkolenie na temat stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Szkolenie odbędzie się 6 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Mircu, początek o godzinie 9.00. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, którym upływa lub upłynął pięcioletni termin ważności uprawnień do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Koszt szkolenia – 60 złotych za osobę. Zapisy i więcej informacji pod numerem telefonu 41 274-78-28.


Podział gminy Mirzec na obwody i okręgi głosowania


03.04.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Na marcowej sesji Rady Gminy w Mircu podjęto uchwały dotyczące podziału gminy Mirzec na obwody i okręgi głosowania.
Podział gminy na obwody głosowania >>
Podział gminy na okręgi głosowania >>

Świąteczne życzenia


31.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje


Umowa podpisana. W Mircu będzie Klub Seniora


31.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i skarbnik Gminy Wanda Węgrzyn podpisali w środę porozumienie z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek w sprawie dofinansowania na utworzenie pierwszego w gminie Mirzec stacjonarnego Klubu Seniora.


Pomogą wypełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie


31.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

5 kwietnia Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR organizuje tzw. Dni Otwarte. Celem akcji jest dotarcie do jak najszerszej grupy rolników oraz pomoc przy obsłudze aplikacji do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych eWniosekPlus. Wszystkie nasze Punkty Obsługi Technicznej w Biurach Powiatowych Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR będą czynne w tym dniu od godz. 7:30 do 18:00, także w Starachowicach.

 Od kwietnia orlik otwarty dla wszystkich miłośników sportu


29.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Od 3 kwietnia animatorzy sportu zapraszają wszystkich chętnych od aktywności sportowej na obu boiskach orlika.

 


Te odmiany warto uprawiać


29.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Podajemy listę zalecanych do uprawy na terenie naszego województwa w roku 2018 odmian: pszenicy, żyta, pszenżyta, owsa, jęczmienia i ziemniaków. Pobierz listę odmian >>

 


Zaproszenie na szkolenie dla hodowców trzody chlewnej


28.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprasza wszystkich hodowców trzody chlewnej 29 marca 2018r. godz. 10.00 do Urzędu Gminy w Mircu na szkolenie dotyczące bioasekracji związanej z występowaniem ASF.


Stawki podatkowe niemal bez zmian


28.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Stawki podatkowe w ciągu ostatnich pięciu lat w gminie Mirzec zmieniały się niemal niezauważalnie. Skąd zatem wyższe kwoty podatkowe u części mieszkańców ? Tłumaczymy skąd wzięły się różnice w wysokości opłat.

Strażacy dostaną nowy sprzęt za rządowe pieniądze


28.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i skarbnik Urzędu Gminy w Mircu Wanda Węgrzyn podpisali we wtorek umowę dotyczącą otrzymania dotacji celowej na zakup wyposażenia i urządzeń  ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP z terenu gminy Mirzec.


W piątek 23 marca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej” pod hasłem „100 dotacji na 100- lecie niepodległości”. Cała kwota przeznaczona na ten cel – milion złotych - pochodzi ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.


Wyposażenie dla zespołów folklorystycznych


26.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W piątkowe popołudnie 23 marca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu członkowie zespołów folklorystycznych otrzymali szyte na miarę stroje i buty.


Zaproszenie na 49. sesję Rady Gminy w Mircu


26.03.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza na marcową sesję rady, która rozpocznie się o godzinie 13.00, 28 marca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. Szczegółowy porządek obrad >>

O zapobieganiu pożarom wiedzą bardzo dużo


26.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Znamy zwycięzców eliminacji gminnych XXXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbyły się w czwartek 22 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.


Dotacje dla klubów sportowych


26.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Rozpoczęła się trzecia edycja rządowego Programu „Klub”. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 milionów złotych, co pozwoli na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce.


Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny 2018 w Urzędzie Gminy w Mircu


25.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Mircu zapraszają mieszkańców gminy na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w środę 28 marca. Początek o godzinie 9.00.


Gmina Mirzec dostała unijne dofinansowanie na realizację projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”. Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do realizacji została ogłoszona na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W gronie 19 świętokrzyskich gmin, które znalazły się na liście podstawowej, na drugim miejscu uplasowała się gmina Mirzec.


Od połowy lutego mieszkańcy gminy Mirzec mają możliwość zgłaszania usterek i awarii za pomocą aplikacji android oraz strony www „System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb”, dostępnej także poprzez zakładkę na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mircu.


O ważnych sprawach powiadomi SMS


24.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Każdy może dostawać na telefon komórkowy powiadomienia o ważnych wydarzeniach w gminie i w swojej miejscowości.


Informacja Wójta Gminy Mirzec w sprawie inicjatyw lokalnych na 2018 rok


23.03.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec informuje, że termin składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej upływa 30 kwietnia 2018r. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, w pokoju 220 (sekretariat) 
Pełny tekst informacji >>
Tryb i kryteria oceny wniosku >>
Wzór wniosku o realizację zadania >>


Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie


23.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W wyniku uzgodnienia gminy Mirzec z lekarzem weterynarii Jerzym Zajączkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Zajączkowski Gabinet Weterynaryjny, ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w terminie od 2 kwietnia do 31 maja 2018r. na terenie wszystkich sołectw gminy Mirzec zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie, wynikające z art. 56 ustawy z dnia  11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1855). Terminarz szczepień w poszczególnych sołectw zostanie przekazany sołtysom przez lekarza weterynarii. Koszt za wykonanie usługi weterynaryjnej ponosi posiadacz - właściciel psa.

 


Narysuj, nagraj, napisz. Konkurs na 20-lecie województwa świętokrzyskiego


23.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Marszałkowski w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Świętokrzyskie to my...". Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia województwa świętokrzyskiego.


Szansa dla zdolnych, którzy chcą się uczyć


23.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC prowadzi rekrutację do ósmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Czas na wypełnienie wniosku zgłoszeniowego upływa 31 marca.


Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach zaprasza rolników z gminy Mirzec na spotkanie 23.03.2018r. o godz. 11:00 do Urzędu Gminy Brody.

Wszystko na temat dotacji z Funduszy Europejskich


20.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

27 marca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu w godzinach od 10.00 do 13.00 czynny będzie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, w którym prowadzone będą dla wszystkich chętnych bezpłatne konsultacje nt. możliwości pozyskania dotacji. Plakat informacyjny >>


Apel Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu


18.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Ocalmy od zapomnienia ! Apel stowarzyszenia do mieszkańców gminy Mirzec.

Stowarzyszenie przedstawia sprawozdanie finansowe ze swej działalności za rok 2017. Treść sprawozdania >>

Zaproszenie na koncert włoskich przebojów


17.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec zaprasza wszystkie Panie 17 marca 2018r. o godzinie 17.00 do Modrzewiowego Dworku na koncert "Ciao Amore", na którym Andrea Lattari zaśpiewa najpiękniejsze włoskie przeboje.
Organizatorem koncertu jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.
Plakat promujący koncert >>

 


26 stycznia 2018 Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosiła listę beneficjentów „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących”. Stypendystami została także trójka mirzeckich gimnazjalistów.


Telefony na zimę


17.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Przypominamy numery telefonów dotyczących zimowego utrzymania dróg w naszej gminie. Można je znaleźć przez całą zimę na podstronie "Ważne".

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom


16.03.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będzie można bezpłatnie zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom. Jest to akcja organizowana przez Ministra Zdrowia pt. "Wiosna bez pneumokoków". Szczepionką mogą być zaszczepione dzieci urodzone w latach 2013-2016. Warunkiem jest, aby dziecko zostało zakwalifikowane do 20 kwietnia 2018 r.

 


Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Mirzec I, Mirzec II, Tychów Stary, Ostrożanka oraz Małyszyn, że 16 marca 2018 roku zgodnie z harmonogramem będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne. Należy je wystawić do godz. 7.00 przed posesję.


Informacja Stowarzyszenia LGD "Razem na Piaskowcu"


15.03.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu informuje, że w bieżącym roku planuje realizować projekt własny dotyczący wpisania na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ich promocję, w związku z tym serdecznie zaprasza na spotkanie w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Razem na Piaskowcu" ul. Kolejowa 36 B, 26-500 Szydłowiec lokalnych producentów z obszaru LSR.

Wszelkie pytania można kierować do Agnieszki Idzik- Napiórkowskiej , tel. 502-866-700 lub Doroty Sykulskiej, tel. 502-866-707, e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl, www.razemnapiaskowcu.pl


Wywóz odpadów wielkogabarytowych -15.03.2018r. (Jagodne, Gadka, Osiny, Tychów Nowy, Trębowiec)


14.03.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: JagodneGadka, Osiny, Tychów Nowy oraz Trębowiec, że 15 marca 2018 roku zgodnie z harmonogramem będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne. Należy je wystawić do godz. 7.00 przed posesję.

 


Nawet 45 tysięcy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej !


14.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji lub dofinansowania na otwarcie własnej firmy z pieniędzy unijnych odbyło się w piątek 9 marca w Urzędzie Gminy w Mircu. Poprowadzili je Jakub Sawa oraz Ireneusz Sobala, pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 


Szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej


14.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Profesjonalnie wyposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej zostały utworzone w pięciu szkołach podstawowych w gminie Mirzec. Ich wyposażenie w całości zakupiono za pieniądze z dotacji pozyskanej przez Urząd Gminy w Mircu z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wyposażenie jednego gabinetu kosztowało 6700 złotych.


O dofinansowaniu do wymiany pieców CO i termomodernizacji budynków


14.03.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
W poniedziałek, 12 marca br. o godzinie 16- tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu odbyło się spotkanie dla mieszkańców gminy Mirzec z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach Renatą Ciesielską- doradcą energetycznym. W spotkaniu również wzięli udział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik Napiórkowska oraz radni Rady Gminy.

Inwentaryzacja stanu lasu


13.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu starachowickiego” zleconego na podstawie umowy z dnia 26.10.2017r. przez powiat starachowicki informuje, że na terenie gminy Mirzec w obrębach: Gadka, Jagodne, Małyszyn, Mirzec I, Mirzec II, Tychów Nowy, Osiny, Ostrożanka, Stary Tychów, Trębowiec w terminie od 5 marca 2018r. do 31 maja 2018r. odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

 


Wójt gminy Mirosław Seweryn zaprasza mieszkańców gminy Mirzec na spotkanie informacyjne w poniedziałek 12 marca 2018 r o godz. 16.00 (w sali konferencyjnej Urzędu Gminy) z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie Programu „ZORZA” oraz „AURA”.


W Mircu powstanie Klub „Senior +”


12.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Będzie to pierwsza na terenie gminy Mirzec stacjonarna placówka oferująca zajęcia skierowane do grupy osób po 60 roku życia.
Otwarcie Klubu "Senior +” planowane jest na początek października 2018 roku.


Życzenia z okazji Dnia Sołtysa


11.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - konkurs


09.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Starachowicach uprzejmie informuje, iż w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi w 2018 roku XVI Edycję Ogólnokrajowego Konkursu pn. "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".


Życzenia z okazji Dnia Kobiet


08.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Ponadto Wójt Gminy Mirzec zaprasza wszystkie Panie 17 marca 2018r. o godzinie 17.00 do Modrzewiowego Dworku na koncert "Ciao Amore", na którym Andrea Lattari zaśpiewa najpiękniejsze włoskie przeboje.
Organizatorem koncertu jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec.
Plakat promujący koncert >>


Zaproszenie na spotkanie dotyczące unijnych środków na otwarcie własnej firmy


05.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
9 marca 2018r. w Urzędzie Gminy w Mircu w godzinach od 10.00 do 13.00  będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat dofinansowania z Funduszy Europejskich otwarcia własnej firmy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali konferencyjnej. Więcej informacji pod telefonami: 41 340 30 25 oraz 800 800 440. Plakat informacyjny>>

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec


05.03.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
Pełny tekst zarządzenia >>

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce


04.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

3 marca 2018r. miało miejsce zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce.


Walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej


04.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
19 lutego 2018r. odbyło się walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Mircu.

Filateliści w hołdzie twórcy II RP


03.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W holu Urzędu Gminy w Mircu można oglądać wystawę filatelistyczną przygotowaną z okazjii 100-lecia odzyskania niepodległości przez działające w mirzeckim domu kultury Koło Filatelistyczne "Klaserek Ali". Na wystawę składają się starannie wyselekcjonowane i opracowane walory filatelistyczne poświęcone w głównej mierze marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. To trzeba zobaczyć.

 


Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"


01.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

1 marca każdego roku to Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Inka 1946 - film >>Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn 7 lutego br. podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez prezesa Ryszarda Gliwińskiego w sprawie współpracy przy realizacji Programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskiem. Edycja 2018.


Gmina Mirzec wspólnie z gminą Pawłów na liście dofinansowania OZE


01.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Są pieniądze na odnawialne źródła energii.

Rekrutacja do przedszkola


01.03.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Od 1 do 31 marca 2018 r. odbywa się nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Mircu.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej zakończyło realizację dwóch projektów


28.02.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej zakończyło realizację dwóch grantów, na które otrzymało dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu.


Zaproszenie na badania profilaktyczne


28.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza wszystkie Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych oraz Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego do cytomammobusu. Będzie on stacjonował w dniach 22-26 marca br. na parkingu przy recepcji Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (Marszałka Piłsudskiego 95) w godzinach od 10 do 16. Pełna treść komunikatu >>


Śpiewali na "Śpiewograńcu"


26.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Z kolejnymi sukcesami wracają z Tarnobrzega mirzeccy harcerze.


Zaproszenie na szkolenie dotyczące wniosków o płatności bezpośrednie


23.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach Sylwester Kasprzyk zapraszają 28 lutego 2018 r. (środa) o godzinie 10:00 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu rolników z terenu gminy Mirzec na bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w sposobie składania wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 roku (e-wniosek) i zasad rejestracji zwierząt (zmiany w ustawie).


Zaproszenie na 48. sesję Rady Gminy w Mircu


21.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza na lutową sesję rady, która rozpocznie się o godzinie 9.00, 26 lutego 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. Szczegółowy porządek obrad >>

Pomóżmy Piotrusiowi


17.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Rozliczając podatki, nie zapominajmy o 1%, który możemy przekazać na szczytny cel. Na stronie gminy Mirzec, pod guzikiem "SOS" (prawy margines) podajemy numery kont, na które możemy przekazać cząstkę naszych serc. W tej chwili największej i szybkiej pomocy potrzebuje sześcioletni Piotruś Stachowicz z Mirca Poddąbrowy chory na neuroblastomię - jeden z najgroźniejszych nowotworów wieku dziecięcego. Poniżej, pod guzikiem "Więcej" podajemy numery kont, na które możemy wpłacać środki na leczenie dziecka. Informacje o Piotrusiu znajdziesz również tu >>Zaproszenie na turniej tenisa stołowego


17.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Urząd Gminy w Mircu oraz Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach zapraszają 24 lutego 2018r. do Szkoły Podstawowej w Mircu na VI Grand Prix Amatorów Województwa Świętokrzyskiego. Turniej rozpocznie się o godzinie 9.00. Szczegóły na plakacie >>

Zaproszenie na wystawę filatelistyczną w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Mirzec


16.02.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Mirzec na wystawę filatelistyczną z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Walory filatelistyczne o marszałku Józefie Piłsudskim i innej tematyce historycznej można oglądać w domu kultury w Mircu do 22 lutego 2018r. Dom kultury czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.


Zaproszenie na spotkanie dotyczące unijnych środków na otwarcie własnej firmy


15.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
9 marca 2018r. w Urzędzie Gminy w Mircu w godzinach od 10.00 do 13.00  będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat dofinansowania z Funduszy Europejskich otwarcia własnej firmy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali konferencyjnej. Więcej informacji pod telefonami: 41 340 30 25 oraz 800 800 440. Plakat informacyjny>>

Nabór do komisji konkursowej - ogłoszenie


14.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w celu opiniowana ofert złożonych w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy w 2018r.
Pełny tekst ogłoszenia >>


Aktualizacja rozkładu jazdy busów


13.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zamieszczamy zaktualizowany  rozkład jazdy busów kilku z firm kursujących przez gminę Mirzec. Można je pobrać, klikając na zamieszczone obok linki.

Ew-Ka Express>>

MKS Skarżysko>>

Net Bus>>

Tomko Bus1>> Tomko Bus2>>


Zwrot podatku VAT za rolnicze paliwo


13.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Od 1 do 28 lutego rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Mircu wniosek o zwrot podatku akcyzowego.


Ważna informacja dla wszystkich oczekujących w kolejce na operację zaćmy


13.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W związku z dużą ilością wykonywanych operacji zaćmy w Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia Szpitala Wielospecjalistycznego Visus w Starachowicach znacznie skróciły się kolejki oczekujących na operację zaćmy. Obecnie okres oczekiwania wynosi: w trybie stabilnym ok. 5-6 miesięcy, w trybie pilnym około 1miesiąca.
Prosimy wszystkich pacjentów - oczekujących i tych, których wzrok się pogorszył - o pilne zgłaszanie się w celu weryfikacji terminu oraz ewentualnego przekwalifikowania trybu przyjęcia.  Nie jesteśmy w stanie osobiście powiadomić wszystkich Państwa oczekujących w kolejce (nieaktualne adresy czy numery telefonów).
Prosimy zatem o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Centrum Medycznego VISUS w Starachowicach, ul. Medyczna 3, tel.: 41 274 13 66 lub 41 276 12 81; pon. - pt.: 7:00 – 20:00; sobota: 8:00 – 14:00.

 


Upływa termin opłat za śmieci


10.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące styczeń i luty i upływa 20 lutego 2018r. Można ją uregulować w kasie urzędu bądź u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu: Bank Spółdzielczy w Wąchocku Oddział w Mircu 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007.


Komunikat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


09.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy bardzo małych i średnich przedsiębiorstw.
Szczegóły komunikatu >>

 


Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Osinach i w Trębowcu


07.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

3 lutego 2018r. odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Osinach i w Trębowcu.


Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec


07.02.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3. ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
Pełna treść zarządzenia>> Wzór oferty >> Wzór sprawozdania >>

Ferie w Świetlicy Środowiskowej w Mircu


06.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
W ferie zimowe Świetlica Środowiskowa w Mircu zaprasza dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu na atrakcyjnych zajęciach.
Harmonogram zajęć w świetlicy >>

W sprawie odśnieżania chodników


05.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina wszystkim mieszkańcom, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289), istnieje obowiązek odśnieżania, oraz posypywania środkami uszarstniającymi chodników przed posesjami w celu umożliwienia bezpiecznego ich użytkowania.


Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany


03.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy jako twój elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych.


Konkurs na "Sołtysa Roku 2017"


02.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn ogłasza konkurs na "Sołtysa Roku". Zgłaszać kandydatów mogą: mieszkańcy, rady sołeckie, organizacje pozarządowe i organy władzy samorządowej. Ocena dotyczy w szczególności osiągnięć kandydata do tytułu w 2017r. Konkurs trwa od 1 do 28 lutego. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kąpała, tel. 41 276-71-81.
Formularz zgłoszeniowy >> Regulamin Konkursu >>


Urząd bliżej obywatela


02.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn mając na uwadze fakt, iż jednostka samorządu terytorialnego jako organ administracji publicznej powinna działać jak najbliżej obywateli i poprzez realizację swoich działań zapewniać spełnienie ustawowych potrzeb dla społeczności lokalnej, postanowił uruchomić elektroniczny System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb – SZOP.


Spotkanie emerytów


01.02.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W środowy wieczór, 31 stycznia br., w remizie OSP w Gadce spotkali się emeryci.


Zwrot podatku VAT za rolnicze paliwo


31.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Od 1 do 28 lutego rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Mircu wniosek o zwrot podatku akcyzowego.


Zaproszenie na zajęcia gimnastyki rekreacyjnej


31.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i grupa inicjatywna miłośniczek ruchu serdecznie zapraszają panie na zajęcia fitness  we wtorek 6 lutego 2018 r. o godzinie 17.30 do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mircu.


Będzie wiało


29.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi wiatrami, które będą występować na terenie naszego województwa 30 stycznia br. Przypominamy, że ostrzeżenia pogodowe są stale dostępne na stronie gminy Mirzec w zakładce "Ważne".

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w Ostrożance i w Tychowie Starym


28.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę 27 stycznia 2017r. miały miejsce zebrania sprawozdawcze w dwóch kolejnych jednostkach OSP, w Ostrożance i w Tychowe Starym.


Informacja dla właścieli psów


27.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu informuje o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, które wynikają z art. 10a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840 ze zm.), gdzie zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeśli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.


Trwa dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców


25.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W dniach 22-24 stycznia pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydawali paczki żywnościowe najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Mirzec. Była to już druga dostawa w ramach umowy podpisanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu  ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców


25.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!


Godziny pracy Posterunku Policji w Mircu


24.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Informujemy, że Posterunek Policji w Mircu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Mircu i otwarty jest każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Tel. 41 266-54-17, fax - 41 266-54-19.
Telefony kontaktowe do dzielnicowych: 797 317 408 (aspirant Marcin Markowski) oraz 734 477 642 (st. aspirant Mariusz Dujka) w godzinach pełnienia służby. W przypadku potrzeby pilnego kontaktu z policją proszę dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112 ewentualnie do dyżurnego KPP w Starachowicach 41 276 02 05 lub 41 276 02 00.


Ogłoszenie dotyczące usuwania odpadów zawierających azbest


23.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu posesji położonych w gminie Mirzec. Wnioski należy składać do  31 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy w Mircu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy  w Mircu - tel. (041) 276 71 80, pok. nr 314. Wzory dokumentów do pobrania w tut. Urzędzie pok. nr 314 oraz udostępnione na stronie internetowej: http://www.mirzec.pl/  w zakładce „Gospodarka odpadami”, a także w „Biuletynie Informacji Publicznej”. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.


Zaproszenie na obchody 155. rocznicy Powstania Styczniowego


19.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza 20 i 21 stycznia na obchody 155. rocznicy Powstania Styczniowego. Będą one miały w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości szczególny charakter i trwać będą dwa dni. Sobota 20 stycznia to referaty, wystawy, projekcje filmów, XII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych i okolicznościowa akademia. Drugiego dnia planowany jest wyjazd do Czyżowa Szlacheckiego na odnowiony grób Jadwigi Prendowskiej. W tamtejszym kościele zostanie odprawiona msza święta za dusze Jadwigi i Józefa Prendowskich. Każdy, kto chce jechać do Czyżowa, proszony jest o zapisywanie się na listę uczestników w Urzędzie Gminy w Mircu. Wyjazd na uroczystość nastąpi z dużego parkingu w Mircu o godzinie 10.00 dwoma autokarami. Powrót planowany jest ok. godziny 16.00. Szczegóły uroczystości na plakacie >>

Zaproszenie na 47. sesję Rady Gminy w Mircu


19.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza na styczniową sesję rady, która rozpocznie się o godzinie 9.00, 26 stycznia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu. Szczegółowy porządek obrad >>

 


Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Mircu


17.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W gminie Mirzec mamy znów posterunek policji. Uroczystego otwarcia placówki dokonał dziś wieczorem szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Komisariat wrócił do naszej gminy dzięki staraniom wójta Mirosława Seweryna.

 


Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP


15.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W miniony weekend w trzech jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność strażaków w 2017 roku.


Może być ślisko !


11.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Uwaga ! IMiGW prognozuje dzisiejszej nocy wystąpienie opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Zaproszenie do Osin na koncert "Niech kolęda się niesie"


11.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Centrum Twórczości Ludowej w Osinach serdecznie zaprasza 14 stycznia 2018r. o godzinie 17.00 na koncert kolęd i jasełka. Impreza połączona będzie z akcją charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczegóły na plakacie >>


Strażacki opłatek


07.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Na strażackim opłatku gościła druhny i druhów z gminy Mirzec Ochotnicza Straż Pożarna w Gadce.


Zaproszenie na kolędowanie


06.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza w święto Trzech Króli, 6 stycznia 2018r. o godzinie 17.00 do hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mircu na opłatkowe kolędowanie. W programie m.in. koncert kolęd w wykonaniu młodzieży, zespołów folklorystycznych i chóru parafialnego. Plakat z programem >>

Informacja Wójta Gminy Mirzec


05.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Szanowni Mieszkańcy gminy Mirzec. Pragnę Państwa poinformować, że od 1 stycznia 2018r. system gospodarowania odpadami na terenie gminy Mirzec i opłaty za odbiór odpadów nie ulegną zmianie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat.


Harmonogram wywozu odpadów w 2018r.


04.01.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Uchwalenie budżetu gminy Mirzec na 2018 rok


30.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wyjątkowo proinwestycyjny budżet gminy w porównaniu do skali inwestycji lat ubiegłych uchwalili radni na sesji Rady Gminy w Mircu 28 grudnia 2017r. W roku 2018 na inwestycje zaplanowano wydatkowanie kwoty ponad 15 milionów złotych, co w stosunku do ogółu wydatków budżetowych stanowi blisko 34%. Skala inwestycji jest bardzo duża, świadczy o dużym zaangażowaniu władz gminy w rozwój i dbałość o wspólne dobra. Zaplanowane inwestycje w wymierny sposób poprawią jakość życia mieszkańców gminy Mirzec. Wiele z tych zadań zostanie zrealizowanych w 2018 roku, a część z nich w kolejnych latach. Projekt uchwalonego budżetu >>


Dopłaty do metra sześciennego ścieków


29.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Rada Gminy w Mircu uchwaliła dopłaty do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe.

Świąteczny nastrój budżetowej sesji


29.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Jasełka przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trębowcu wniosły świąteczny klimat na budżetową sesję Rady Gminy w Mircu.


Wręczenie nagrody laureatce letniego konkursu dla krwiodawców


29.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Laureatką letniego konkursu dla krwiodawców w roku 2017 została Małgorzata Bąk z Osin, która odebrała nagrodę z rąk wójta Mirosława Seweryna i przewodniczącej Agnieszki Idzik-Napiórkowskiej 28 grudnia 2017r.  na sesji Rady Gminy w Mircu.


Może być ślisko !!!


29.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Najbliższa noc z 29 na 30 grudnia 2017r. może przynieść oblodzenie dróg i chodników - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zobacz komunikat IMiGW >>


Świąteczne życzenia


24.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Ostatnia lekcja w starym roku


23.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W szkołach przed świętami Bożego Narodzenia wystawiano jasełka i dzielono się opłatkiem.


Proinwestycyjny budżet gminy Mirzec na rok 2018


23.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przedłożył Radzie Gminy w Mircu projekt budżetu gminy na 2018 rok. Projekt ten w dniach 18-19 grudnia bieżącego roku był przedmiotem obrad stałych komisji rady i uzyskał pozytywną opinię. Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia budżetu gminy na 2018 rok podejmie Rada Gminy w Mircu na sesji 28 grudnia 2017 roku.

 


Znamy laureata letniego konkursu dla krwiodawców


23.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W ramach X edycji letniego konkursu dla krwiodawców w lokalu skarżyskiego punktu krwiodawstwa 15 mieszkańców naszej gminy  honorowo oddało krew. 28 grudnia jeden z nich wyłoniony 15 grudnia br. w drodze losowania otrzyma nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Mirzec.


Zaproszenie na 46. sesję Rady Gminy w Mircu


22.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska zaprasza na 46. sesję rady, która rozpocznie się  28 grudnia 2017r. (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej urzędu.
Porządek obrad >>


Podsumowanie działań LGD "Razem na Piaskowcu"


22.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu" podsumowuje mijający rok i przedstawia plany na rok przyszły.
Pobierz sprawozdanie >>


Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Mirca


21.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Harcerze ze 104. Artystycznej Drużyny Harcerskiej po przyjeździe z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawitali do Urzędu Gminy w Mircu, gdzie za pośrednictwem wójta Mirosława Seweryna przekazali Betlejemskie Światło Pokoju wszystkim mieszkańcom naszej gminy z życzeniami zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, niosących radość, odpoczynek, optymizm, pomyślność i spełnienie wszelkich marzeń w ten święty czas narodzin Dzieciątka Jezus.


Filateliści, którzy lubią czytać fachowe czasopisma


20.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
W bieżącym miesiącu został  rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Filatelistyczny pt. Gdzie czytam swojego "Filatelistę" ? Jego laureatami zostali mali filateliści z gminy Mirzec.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP


18.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

17 grudnia 2017r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


W trosce o bezpieczeństwo pieszych


15.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
W Urzędzie Gminy w Mircu dyskutowano na temat bezpieczeństwa pieszych w powiecie starachowickim.

Mirzecki smog pod kontrolą


13.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Ze środków budżetu gminy na budynku Szkoły Podstawowej w Mircu zamontowany został czujnik jakości powietrza.


Harmonogram wywozu odpadów w 2018r.


13.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zbliża się termin opłat za śmieci


13.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje listopad i grudzień, i upływa 20 grudnia 2017 roku. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Mircu bądź u  sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu, BS o/Mirzec  26 8523 0004 0006 0046 2000 0007.


Dzień Dawcy Szpiku w Starachowicach


11.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Pokonajmy nowotwory krwi. Zostań dawcą szpiku. Zarejestruj się na www.dkms.pl. Możesz też przyjść 13 i 14 grudnia 2017r. między 10.00 a 16.00 do Vita Centrum Zdrowia, ul. Doktora Władysława Borkowskiego 1 w Starachowicach, by dokonać rejestracji.


Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


11.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Starachowicach przypomina o corocznym obowiązkowym złożeniu spisu stada: bydła, owiec, kóz, świń za rok 2017. Spis powinien być dokonany co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia. Pełna treść komunikatu i niezbędne kwestionariusze >>


Zaproszenie na świąteczny koncert


07.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wójt Mirosław Seweryn oraz Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Mirzec" serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Mirzec na "Bliskie spotkania z kulturą w gminie Mirzec", które będą miały miejsce w sobotę 9 grudnia 2017r. o godzinie 18.00 oraz 10 grudnia w niedzielę o godzinie 16.30 w Modrzewiowym Dworku. Organizator zapewnia bezpłatny transport. Szczegóły na plakacie >>

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy


05.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Stowarzyszenie „Nasze Świętokrzyskie” zaprasza mieszkańców gminy Mirzec do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych. Usługi w zakresie prawa cywilnego (w tym rodzinnego), administracyjnego, będą udzielane po raz trzeci 6 grudnia br. w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Wojska Polskiego 9 w Starachowicach, w godzinach 15.30-20.00.

Zaproszenie na świąteczną wystawę połączoną z kiermaszem


04.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Koło Gospodyń Wiejskich w Mircu zaprasza 6 grudnia 2017r. w godzinach od 10.00 do 14.00 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu na mikołajkową wystawę świątecznego rękodzieła, w trakcie której będzie można nabyć prezentowane eksponaty.


Zaproszenie do świata gier planszowych


01.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie „Twoja Szansa” zaprasza 6 grudnia 2017r. na pierwsze jesienne spotkanie z grami planszowymi, wśród których pojawiło się wiele nowych, interesujących propozycji dla graczy z każdego przedziału wiekowego. Współczesne gry planszowe potrafią skutecznie rywalizować z komputerem i komórką. Przyjdźcie do Świetlicy Środowiskowej w Mircu w godzinach od 14 do 18, a przekonacie się sami. Zapraszamy.


Telefony na zimę


30.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przypominamy numery telefonów dotyczących zimowego utrzymania dróg w naszej gminie. Można je znaleźć przez całą zimę na podstronie "Ważne".


Ostrzeżenie o trudnych warunkach pogodowych


29.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Zaczyna padać pierwszy śnieg zwiastujący nadchodzącą zimę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że do jutrzejszego poranka, 30 listopada, na terenie województwa świętokrzyskiego wystąpią  opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące gołoledź. Ostrożnośc powinni zachować zarówno kierowcy jak i piesi. Szczegółowy komunikat >>

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec


29.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec organizuje konkurs plastyczny "Ja za 50 lat" skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec.

Konferencja o zdrowiu


28.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Seniorzy uczestniczyli w „Weekendowej konferencji o zdrowiu”, która miała miejsce w Dworku Modrzewiowym i hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mircu 25 i 26 listopada 2017r.


Komunikat Świętokrzyskiego Centrum Onkologii


28.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, mając świadomość wzrastającej skali problemu chorób nowotworowych, w ramach projektu "Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie", zaprasza Panie z obszaru województwa świętokrzyskiego do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych oraz mammograficznych.


Informacja Wojskowej Komisji Uzupełnień


27.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych od 8 stycznia do 27 kwietnia 2018r. Szczegóły na plakacie >>

Zaproszenie na weekendową konferencję o zdrowiu


24.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Mirzec" zapraszają mieszkańców gminy w dniach 25 i 26 listopada 2017r. na wydarzenie pt. "Weekendowa konferencja o zdrowiu dla seniorów w Mircu". Dowóz na imprezę bezpłatny zapewnia firma Leszka Kozika z Małyszyna. W sobotę wyjazd autobusu z Małyszyna o godzinie 15, następnie autokar przejedzie przez wszystkie miejscowości. W niedzielę trasa podobna, wyjazd o godzinie 15.40. Plakat promujący konferencję >>


Moja Firma - Moja Przyszłość


24.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach informuje o naborze  do  projektu Moja Firma - Moja Przyszłość. Projekt skierowany jest do osób m.in. z terenu gminy Mirzec. Nabór  trwa do 30 listopada 2017r. Biuro  projektu: Starachowice, ul. Zgodna 2. Szczegółowe informacje  na  www.rig.org.pl .


Świętokrzyskie jakie cudne - zaproszenie


24.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Muzeum Pamiątek Regionalnych i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  w Jagodnem zapraszają  serdecznie 24 listopada  2017r. o godz. 18.00 na jubileuszowy wieczór z cyklu  „Spotkania z  Niezwykłymi Ludźmi” zatytułowany „Świętokrzyskie jakie cudne”. Plakat promujący spotkanie >>


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy


21.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie „Nasze Świętokrzyskie” zaprasza mieszkańców gminy Mirzec do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych. Usługi w zakresie prawa cywilnego (w tym rodzinnego), administracyjnego, będą udzielane po raz drugi 22 listopada br. w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Wojska Polskiego 9 w Starachowicach, w godzinach 15.30-20.00.


Szkolne wieści z Małyszyna


21.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W Szkole Podstawowej w Małyszynie nie ma czasu na nudę. Każdy dzień pełen jest nowych wyzwań i atrakcji , a dzieci poza zajęciami  lekcyjnymi mogą uczestniczyć w wielu interesujących wydarzeniach. Przedstawiamy  podsumowanie najciekawszych wydarzeń, które w tym roku miały miejsce w naszej szkole.


Nocna i świąteczna opieka medyczna


21.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W związku z wejściem w życie ustawy o podstawowym zabezpieczeniu szpitalnym, tzw. sieci szpitali, nastąpiła zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Najbliższe dyżurne poradnie znajdują się w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, tel. 41 273 91 00 lub 41 273 98 80. Pełny wykaz placówek dyżurnych w województwie świętokrzyskim wraz z adresami i telefonami dla pacjentów znajduje się na stronie NFZ Kielce >>


Konkurs na logo stowarzyszenia


18.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Stowarzyszenie "Twoja Szansa" ogłasza konkurs plastyczny "Trzeba mieć korzenie i skrzydła" na logo stowarzyszenia. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec. Szczegóły na dołączonym plakacie >>

Pomoc dla gospodarstw za straty spowodowane klęskami żywiołowymi


16.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W terminie od 6 do 20 listopada 2017r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.


Spotkanie "Dalekie i bliskie sercu" - zaproszenie


16.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza 18 listopada 2017 o godz. 17.00 do Modrzewiowego Dworku w Mircu na spotkanie „Dalekie i bliskie sercu”.


Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


15.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Starachowicach przypomina o corocznym obowiązkowym złożeniu spisu stada: bydła, owiec, kóz, świń za rok 2017. Spis powinien być dokonany co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia. Pełna treść komunikatu i niezbędne kwestionariusze >>


Będą mieli lepszy samochód


15.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W październiku 2017r. gmina zakupiła samochód ciężarowy MAN 18.225, 4x2 z 2002r. pod nową zabudowę pożarniczą dla OSP w Tychowie Starym.


Życzenia z okazji Dnia Seniora


14.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Informacja o wyniku konsultacji społecznych


14.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Od 26 października do 10 listopada 2017r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu "Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami", o których mowa w art.3. ust.3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Pełna treść informacji >>

W hołdzie Jadwidze Prendowskiej, bohaterce Powstania Styczniowego


11.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Na cmentarzu w Czyżowie Szlacheckim zakończyły się 30 października 2017r. prace renowacyjne nagrobka Jadwigi Prendowskiej.


Zaproszenie na obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości


10.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na uroczyste obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Rozpoczną się one mszą świętą odprawioną w intencji ojczyzny w mirzeckim kościele 11 listopada 2017r. o godzinie 10.00. Po mszy, ok. godziny 11.00 program artystyczny przygotowany na tę okazję zaprezentuje młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mircu. Jednocześnie wójt i Rada Gminy w Mircu apelują do mieszkańców gminy o wywieszenie w dniu Narodowego Święta Niepodległości biało-czerownych flag, symbolu naszej polskości.

Przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r.

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT


09.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że od 1 stycznia 2018r. grupa podatników prowadzących mikroprzedsiębiorstwa obowiązana będzie do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - JPK_VAT. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków


09.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Na terenie gminy Mirzec trwa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.


Rozmawiali o seniorach


09.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i kierownik GOPS Grażyna Potrzeszcz wzięli udział 6 listopada 2017r. w rządowej konferencji "Senior+" edycja 2018, która odbyła się w Kielcach. O założeniach programu dyskutowali z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów specjaliści z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany jest do jednostek samorządu. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Gmina Mirzec będzie ubiegała się o pozyskanie w 2018 roku środków na utworznie Klubu Seniora.

 


W drodze na szczyt


08.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

„W drodze na szczyt” to projekt Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw II edycja realizowany przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Twoja firma - program dla bezrobotnych


08.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „Twoja Firma II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś 10, działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe). Okres realizacji projektu:  01.10.2017r. - 30.09.2019r. Szczegółowe informacje>>


Podsumowanie kwesty


05.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu  dziękuje bardzo wszystkim ofiarodawcom za wyjątkową szczodrość, dzięki której w czasie kwesty we Wszystkich Świętych zebrano 7 717zł. Za uzyskane środki będą kontynuowane prace renowacyjne na cmentarzu w Mircu. Szczególne słowa podziękowania składamy wszystkim kwestującym. Stowarzyszenie serdecznie dziękuje także księdzu kanonikowi Danielowi Kobierskiemu za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji kwes