Zasięg stref ochronnych afrykańskiego pomoru świń - Gmina Mirzec

W związku z wystąpieniem przypadku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie trzody chlewnej w Pakosławiu w gminie Iłża zmienił się zasięg stref ochronnych ASF.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/ 1590 z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniającym załączniki I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/ 594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń: nastąpiła w związku z powyższym zmiana zasięgów poszczególnych stref na terenie powiatu starachowickiego

  • obszar objęty ograniczeniami I strefa niebieska — wymieniony w części I załącznika do ww. Rozporządzenia obejmuje:

– gminę Brody, część gminy Wąchock położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położoną na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka — Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

  • obszar objęty ograniczeniami III (strefa czerwona) – wymieniony w części III załącznika do ww. Rozporządzenia obejmuje:

– część gminy Mirzec położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka — Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

  • obszarem wolnym od ASF są tereny miasta i gminy Starachowice, gmina Pawłów oraz część gminy Wąchock położonej na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42.
mapa-ASF

Powrót do góry