Zasięg stref ochronnych afrykańskiego pomoru świń - Gmina Mirzec

W związku z wystąpieniem przypadku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie trzody chlewnej w Pakosławiu w gminie Iłża zmienił się zasięg stref ochronnych ASF.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje o potwierdzeniu w odnalezionych zwłokach padłych dzików obecności wirusa ASF i tym samym wystąpieniu ogniska ASF u dzików w okolicach miejscowości Pakosław, gmina Iłża. Odnalezione zwłoki znajdują się w strefie objętej ograniczeniami II, w związku z czym zasięg stref na chwilę obecną nie ulega zmianie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2024/483 z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zasięgi stref ochronnych ASF kształtują się następująco:

  • obszar objęty ograniczeniami I (strefa niebieska) obejmuje :

gminę Brody, część gminy Wąchock położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położoną na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka — Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

  • obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) obejmuje :

— część gminy Mirzec położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka — Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim, o obszarem wolnym od ASF są tereny miasta i gminy Starachowice, gmina Pawłów oraz część gminy Wąchock położonej na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42.

W związku ze zwiększonym zagrożeniem epizootycznym dotyczącym choroby afrykańskiego pomoru świń i faktem odnalezienia 7 sztuk martwych zwierząt zaledwie 579 m od granicy z powiatem zaplanowano na 6 i 7 kwietnia przeszukiwanie terenu z wyspecjalizowaną grupą poszukiwawczą psów do walki z ASF.

mapa-ASF

Powrót do góry