Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - Gmina Mirzec

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu gminy Mirzec w sprawie przyjęcia Rocznego Programy Współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędą się w dniach 25 października do 13 listopada 2023 roku.

Zarzadzenie-0050.82.2023

Powrót do góry