Zapisy osób chętnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec zachęca do zgłaszania osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku pozyskania na ten cel dofinansowania.

W latach 2017/2018 oraz 2019/2020 Gmina Mirzec dzięki pozyskaniu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przy udziale mieszkańców wybudowała łącznie 97 przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku zapytaniami dotyczącymi kontynuacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina Mirzec przygotowując się do ewentualnych naborów wniosków o dofinasowanie zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej (posesje znajdujące się poza Aglomeracją Starachowice), a są zainteresowani budową przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Mircu pokój 316, celem wpisania się na listę osób deklarujących chęć uczestnictwa w programie.

Warunkiem wpisania na listę jest uregulowany stan prawny nieruchomości.

Dane potrzebne do wpisania się na listę:

– nr działki ewidencyjnej, na której znajduje się nieruchomość

– imię i nazwisko właściciela /współwłaściciela nieruchomości

– nr telefonu

Uwaga:

Realizacja inwestycji uzależniona jest od terminu ogłoszenia naboru wniosków o dofinasowanie oraz uzyskania dofinasowania przez Gminę Mirzec.

Powrót do góry