Przydomowe oczyszczalnie ścieków Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec zachęca do zgłaszania osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku pozyskania na ten cel dofinansowania.

W latach 2017/2018 oraz 2019/2020 Gmina Mirzec dzięki pozyskaniu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przy udziale mieszkańców wybudowała łącznie 97 przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku zapytaniami dotyczącymi kontynuacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina …

Powrót do góry