Zakończyły się prace na drodze w Krzewie - Gmina Mirzec

Prace przy remoncie drogi gminnej przez Krzewę zostały ukończone przed terminem.

Prace remontowe prowadzili pracownicy firmy Budromost Starachowice. Inspektorem nadzoru była Mariusz Pająk z firmy Spiinwest ze Skarżyska- Kamiennej.

W poniedziałek 27 maja w obecności wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, radnych Rady Gminy w Mircu Ryszarda Błacha i Rafała Zacharskiego, byłych radnych Agnieszki Idzik- Napiórkowskiej i Kazimierza Kozła, sołtys Iwony Stępień i kierownika budowy z  firmy Budromost Marcina Markowskiego, inwestycja została odebrana.

Łączna wartość zadania wyniosła 4 156 662,41 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które otrzymała gmina Mirzec wyniosło 2 909 663,00 zł, z czego udział własny gminy  wyniósł 1 246 999,41 zł. Wyremontowanych zostało 1783 metry drogi od granicy województwa do skrzyżowania z drogami prowadzącymi do Małyszyna oraz do Ostrożanki i Tychowa Nowego.

Zobacz więcej zdjęć >>

Powrót do góry