Wsparcie na wymianę dachu na budynkach gospodarczych - Gmina Mirzec

Dachy pokryte eternitem, Jagodne.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 mkw.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
  • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
  • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
  • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Wysokość wsparcia wynosi 40 złotych do metra kwadratowego. Maksymalna wysokość wsparcia na jednego odbiorcę to 20 000 złotych. Nabór trwa od 15 grudnia 2023r. do 12 stycznia 2024 r.

Przeczytaj więcej na temat wsparcia

Powrót do góry