Wymiana dachu Archives - Gmina Mirzec

Dachy pokryte eternitem, Jagodne.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 mkw.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia …

Powrót do góry