Wkrótce ruszą remonty na drogach gruntowych - Gmina Mirzec

Na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się remonty na drogach o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej położonych w gminie Mirzec.

W czwartek 24 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z firmą „Kruszywosort” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z Radomia na remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie gminy Mirzec.

Zakres prac obejmuje mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa naturalnego oraz uzupełnienie kruszywem ubytków w nawierzchni. Prace będą kosztowały 132 633,36 złotych. Roboty mają zostać zakończone do końca czerwca 2022 roku.

Powrót do góry