Wiosną ruszą remonty na drogach bitumicznych - Gmina Mirzec

Zakład Robót Drogowych „Krogulec” z Ostojowa przeprowadzi remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Mirzec.

W piątek 18 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę na remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Mirzec z właścicielem Zakładu Robót Drogowych Czesławem Krogulcem. Prace będą polegały na uzupełnieniu ubytków  w nawierzchniach dróg do 4 centymetrów głębokości na powierzchni 350 m2. Koszt robót to 42.619,50 złotych.

Roboty rozpoczną się po ustabilizowaniu się warunków pogodowych. Prace mają zostać zakończone do 30 czerwca 2022 roku.

Powrót do góry