Uwaga! Alarm smogowy - Gmina Mirzec

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach ostrzega przed możliwością przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10. W dniu 9 lutego w powiecie starachowickim prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania – 100 µg/m3).

W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Szczególnie uważać powinny osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Powrót do góry