pył zawieszony PM10 Archives - Gmina Mirzec

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach ostrzega przed możliwością przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10. W dniu 9 lutego w powiecie starachowickim prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania – 100 µg/m3).

W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Szczególnie uważać powinny osoby …

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach ostrzega przed przekroczonymi normami dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ostrzeżenie obowiązuje dla powiatu starachowickiego. Zalecone są następujące środki ostrożności:

– unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

– nie wietrzenie pomieszczeń,

– nie zwiększanie zanieczyszczenia powietrza, np. poprzez palenie w kominku.

Złe samopoczucie mogą zgłaszać:

•             osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność …

Powrót do góry