pył zawieszony PM10 Archives - Gmina Mirzec

Mgła, Mirzec Stary.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje się przekroczenie pyłu zawieszonego PM10.

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. PM10 zawiera benzopireny, furany, dioksyny czyli rakotwórcze metale ciężkie. PM10 wpływa negatywnie na układ oddechowy – odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne …

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach ostrzega przed możliwością przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10. W dniu 9 lutego w powiecie starachowickim prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania – 100 µg/m3).

W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Szczególnie uważać powinny osoby …

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach ostrzega przed przekroczonymi normami dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ostrzeżenie obowiązuje dla powiatu starachowickiego. Zalecone są następujące środki ostrożności:

– unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

– nie wietrzenie pomieszczeń,

– nie zwiększanie zanieczyszczenia powietrza, np. poprzez palenie w kominku.

Złe samopoczucie mogą zgłaszać:

•             osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność …

Powrót do góry