Umowy podpisane. Będą imprezy sportowe, artystyczne i pomoc żywnościowa - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminny Mirzec.

Podpisanych zostało osiem umów na łączną kwotę 23 000 złotych.

Trzy umowy podpisane zostały ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Gminy Mirzec, reprezentowanym przez prezes Zarządu Katarzynę Kąpałę. Stowarzyszenie zajmie się dodrukowaniem książki „Wokół Tradycji Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mirzec” przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Mirzec w wysokości 3 000 złotych. Stowarzyszenie zorganizuje także plener rzeźbiarski dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Mirzec. To zadanie otrzymało dofinasowanie w wysokości 2 000 złotych. Trzecim zadaniem, które zrealizuje Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec będą warsztaty malarsko-artystyczne dla mieszkańców gminy Mirzec, dofinansowane kwotą 2 000 złotych.

Także trzy umowy wójt Mirosław Seweryn podpisał z Damianem Szyszką, prezesem Mirzeckiego Towarzystwa Sportowego „Leonard”. MTS „Leonard zorganizuje turniej piłkarski „Memoriał im. Mirosława Cedry Mirzec 2022”, „Turniej skrzatów o puchar Wójta Gminy Mirzec” oraz „Puchar Gór Świętokrzyskich w Minipiłce siatkowej pod patronatem Wójta Gminy Mirzec. Organizacja każdej ze sportowych imprez została dofinansowana kwotą 2 000 złotych.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej zajmie się organizacją Festiwalu Kultury Ludowej w gminie Mirzec. Umowę na dofinansowanie w wysokości 6 000 złotych podpisała w imieniu stowarzyszenia Danuta Pońska, wiceprezes Zarządu stowarzyszenia. Dofinansowanie w wysokości 4 000 złotych otrzyma Stowarzyszenie Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na wsparcie organizacji pomocy żywnościowej dla mieszańców gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Umowę w imieniu stowarzyszenia podpisała prezes Maria Adamczyk.

Powrót do góry