Organizacje pozarządowe Archives - Gmina Mirzec

W przyszłym tygodniu w Kielcach odbędą się Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.

Wydarzenie zaplanowane na 27 i 28 października skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat organizacji pozarządowych i poznać przejawów aktywności społecznej. Zaplanowano liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z zakresu funkcjonowania NGO-sów …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminny Mirzec.

Podpisanych zostało osiem umów na łączną kwotę 23 000 złotych.

Trzy umowy podpisane zostały ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Gminy Mirzec, reprezentowanym przez prezes Zarządu Katarzynę Kąpałę. Stowarzyszenie zajmie się dodrukowaniem książki „Wokół Tradycji Koła Gospodyń Wiejskich …

Ponad 500 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego.

Od 7 do 31 marca 2021 roku organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach trzeciej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Fundacja imienia Stefana Artwińskiego przeznaczyła na ten cel ponad 500 tysięcy złotych.

Głównym celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisał umowy w ramach “Rocznego programu współpracy” z przedstawicielami pięciu organizacji pozarządowych. Efektem będą ciekawe inicjatywy podejmowane na rzecz mieszkańców gminy Mirzec.

Zadania, które będą realizowane w ramach podpisanych umów przełożą się na aktywizację mieszkańców na płaszczyźnie sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz społecznej. Zaplanowane zostały …

Powrót do góry