Tychów Stary. Zebranie sprawozdawcze druhów ochotników - Gmina Mirzec

Zbiorowe zdjęcie uczestników zebrania OSP w Tychowie Starym

Druhowie z OSP Tychów Stary podczas zebrania sprawozdawczego podsumowali działania za 2023 roku. Omówione zostały także plany na rok 2024.

Zebranie Zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym odbyło się w sobotę 16 marca. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, marszałek województwa świętokrzyskiego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej Bętkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Sławomir Zięba, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, radny Mirosław Niewczas. Zebranie otworzył druh Tadeusz Sobczyk prezes jednostki OSP w Tychowie Starym. Spotkanie poprowadził Władysław Zając zastępca prezesa OSP Tychów Stary.

Sprawozdanie z działalności przedstawił druh Tadeusz Sobczyk. Jednostka OSP Tychów Stary liczy 39 członków, w tym dwóch członków honorowych. W 2023 roku strażacy z Tychowa Starego uczestniczyli w 8 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w powiatowych zawodach pożarniczych zajęła piąte miejsce. Druhowie z Tychowa Starego wraz z ochotnikami z Ostrożanki przeprowadzili ćwiczenia polegające na ewakuacji uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym oraz przeprowadziła pokaz ratownictwa drogowego z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego podczas festynu w Tychowie Starym. Druhowie uczestniczyli w uroczystościach gminnych oraz kweście na ratowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Mircu. W zeszłym roku do OSP Tychów Stary zakupiono bosak elektryczny, szelki bezpieczeństwa, nożyce do prętów, wąż tłoczny, wkrętarkę akumulatorową oraz kamizelki wypornościowe.

Sprawozdanie finansowe przedstawił zastępca prezesa Władysław Zając. Protokół komisji mandatowej przedstawiła Małgorzata Spadło. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP w Tychowie Starym odczytał Karol Bonio. Zebrani druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Tychów Stary.

Plan działalności na 2023 rok oraz plan finansowy przedstawił prezes OSP Tychów Stary Tadeusz Sobczyk. W planach jest rozbudowa garażu, zakupy sprzętu ratowniczego, umundurowania bojowego, aparatów do ochrony dróg oddechowych, defibrylatora oraz wielu innych urządzeń oraz podjęcie próby reaktywacji Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obydwa plany zostały jednogłośnie przyjęte przez druhów.

Prężnej działalności pogratulował ochotnikom marszałek Andrzej Bętkowski, który na ręce prezesa Tadeusza Sobczyka przekazał upominek – płaskorzeźbę przedstawiającą świętego Floriana. Komendant powiatowy PSP Sławomir Zięba przedstawił statystyki zdarzeń w powiecie starachowickim a także informację na temat szkoleń dla druhów, zawodów strażackich, turnieju wiedzy pożarniczej. Za pracę na rzecz bezpieczeństwa strażakom podziękował także wicestarosta Dariusz Dąbrowski.

Za dotychczasową służbę ochotnikom z Tychowa Starego podziękował wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wójt przedstawił działania, które na rzecz OSP Tychów Stary podjęła w ostatnich latach Gmina Mirzec. W 2017 roku dla OSP Tychów Stary zakupiono podwozie do samochodu ratowniczo-gaśniczego, a dwa lata później wykonano zabudowę MAN. W 2020 roku do OSP kupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, a dotychczas użytkowany pojazd MAN na używanym podwoziu został przekazany do OSP Trębowiec. W 2018 roku utwardzony został plac przed remizą, w 2019 roku przeprowadzono remont garażu, w 2022 roku wyremontowano pomieszczenia socjalne w remizie. Wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie, odnowiono ściany, wymieniono drzwi wewnętrzne. Łączny koszt inwestycji to ponad 1,2 miliona złotych.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry