Zebranie OSP Tychów Stary Archives - Gmina Mirzec

Zbiorowe zdjęcie uczestników zebrania OSP w Tychowie Starym

Druhowie z OSP Tychów Stary podczas zebrania sprawozdawczego podsumowali działania za 2023 roku. Omówione zostały także plany na rok 2024.

Zebranie Zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym odbyło się w sobotę 16 marca. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, marszałek województwa świętokrzyskiego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej …

Podsumowanie działalności za 2022 rok oraz plany na 2023 rok były głównymi tematami zebrania sprawozdawczego Zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym.

W zebraniu uczestniczyli także wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Pyzik, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, radny Mirosław Niewczas. Zebranie otworzył druh Tadeusz Sobczyk prezes jednostki OSP …

Obchody 90-lecia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym będą najważniejszym wydarzeniem dla druhów ochotników w 2022 roku.

W sobotę 12 marca w remizie OSP w Tychowie Starym odbyło się zebranie podsumowujące działalność OSP Tychów Stary w 2021 roku. Oprócz druhów z miejscowej jednostki w spotykaniu uczestniczyli posłanka Agata Wojtyszek, zastępca komendanta powiatowego PSP w Starachowicach …

Powrót do góry