Tychów Nowy. Zebranie sołeckie - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz sołtys sołectwa Tychów Nowy Jadwiga  Matysek zapraszają mieszkańców sołectwa Tychów Nowy na zebranie sołeckie, które odbędzie się w dniu 17 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 19.00 w Klubie Wiejskim „NIWY” w Tychowie Nowym.

Podczas zebrania omówione zostaną następujące sprawy:

  1. Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Tychów Nowy na 2022 rok.
  2. Informacja o wniosku grupy mieszkańców w sprawie zmiany granic sołectwa Tychów Nowy.
  3. Omówienie zasadności reaktywacji działalności Gminnej Spółki Wodnej.
  4. Informacja o wysokości lokalnych podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami.
  5. Sprawy różne.
Powrót do góry