Tychów Nowy. Ruszą prace przy budowie odwodnienia drogi - Gmina Mirzec

Szansa na koniec podtopień posesji przy drodze powiatowej w Tychowie Nowym. Wkrótce ruszą prace przy budowie rowu melioracyjnego w pasie drogowym przy drodze powiatowej przez wieś na wysokości posesji nr 157, 158 i 159.

Potrzebę wykonania prac melioracyjnych przy wyremontowanej w 2018 roku drodze powiatowej w Tychowie Nowym zgłosili mieszkańcy kilku posesji, które były zalewane po intensywnych opadach deszczu. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców kilku podtapianych posesji pracownicy Urzędu Gminy w Mircu nawiązali współpracę ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach i Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach. Jeszcze w 2019 roku gmina Mirzec z własnego budżetu sfinansowała przygotowanie dokumentacji projektowej zadania.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z Robertem Nowakiem, prezesem zarządu firmy Nowak-Budownictwo z Marcinkowa na „Budowę rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy” w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157, 158, 159”. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie prac ziemnych, ułożenie rurociągów, wykonanie studni rewizyjnych oraz zbiornika otwartego na wodę. Prace mają zostać wykonane do 15 listopada 2020 roku a ich koszt to 87 217 złotych. Część tej kwoty – 15 420 złotych to dofinansowanie z budżetu powiatu starachowickiego. 

Powrót do góry