Trwają prace na placu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jagodnem - Gmina Mirzec

Trwają prace przt zagospodarowaniu terenu przy przedszkolu w Jagodnem

W ubiegłym tygodniu odbył się częściowy odbiór prac prowadzonych w ramach zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem, które obecnie zaawansowane są niemal w 50 procentach.

W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Mirosław Seweryn, zastępca kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta, Patrycja Drożdżał przedstawiciel wykonawcy robót, inspektor nadzoru Mariusz Pająk, kierownik budowy Marcin Tompolski, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jagodnem Joanna Serafin-Sieczka oraz Teresa Sieczka radna sołectwa Jagodne.

Wykonano już prace rozbiórkowe i przygotowawcze polegające na  rozebraniu słupków wraz z fundamentami, murów i słupów wolnostojących, rozebrano ogrodzenie z siatki. Gruz został wywieziony. Docelowo teren przy przedszkolu w Jagodnem zostanie utwardzony, powstanie parking na sześć miejsc, elementy małej infrastruktury (3 ławki z oparciem, kosz na śmieci i stojak na rowery), zostanie przebudowane ogrodzenie i urządzona zieleń.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry