Teren gminy Mirzec podzielony na nowe obwody łowieckie - Gmina Mirzec

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/337/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, teren Gminy Mirzec został podzielony na 3 obwody łowieckie.

Koło łowieckie „Nemrod” będzie dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 15, Koło łowieckie nr 3 „Dzik” obejmie teren obwodu łowieckiego nr 6, natomiast Koło łowieckie nr 1 „Łoś” obejmie obwód łowiecki nr 16.

W myśl ustawy z dnia 25 lutego 2021r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy czyli przed dniem 31.03.2021r. zachowały ważność do dnia 31 marca 2022r. W związku z tym od 1 kwietnia 2022r. zaczął obowiązywać nowy podział.

granice-obwodów-łowieckich-informacja-na-stonę

Powrót do góry